Monthly Archives: October 2011

CATEDRA de la LENGUA VALENCIANA: Pare LLUIS FULLANA i MIRA .

CATEDRA de la LENGUA VALENCIANA:

 FILOLEC Pare LLUIS FULLANA i MIRA .

RECLAMEM LA RESTAURACIÓ de la CATEDRA de la LLENGUA VALENCIANA en honor del filolec valencia  Pare Lluis Fullana i en dignificacio de la nostra histórica LLENGUA VALENCIANA.

\"\"La LLENGUA VALENCIANA en un Segle i mig d\’Or Literari  es la primogenita de totes les llengües romaniques, naixcudes del trencament del llatí . La seua indiscutible categoria historica  com a Reina del Diasistema Occitano-Romanico  la va fer mereixedora d\’una  càtedra de la LLENGUA VALENCIANA  en la Real Academia Espanyola de la Llengua i d\’una  Catedra de Llengua i Literatura Valencianes  en Valencia per Decret del 21 de novembre de 1936, firmat pel President de la II República  Manuel Azaña  i atorgada al filolec valenciá  Pare Lluís Fullana i Mira (1871-11949)-

FETS HISTORICS :   

1871
Naix en Benimarfull el gran filolec valencià del sigle XX Lluïs Fullana Mira, primer catedratic de la Llengua Valenciana que va impartir docencia en  l’Universitat de Valencia ..

Read more… →

CATEDRA de la LENGUA VALENCIANA: Filólogo Pare LLUIS FULLANA i MIRA .

CATEDRA de la LENGUA VALENCIANA:

Filólogo Pare LLUIS FULLANA i MIRA .

RECLAMAMOS LA RESTAURACIÓN de la CÁTEDRA de la LENGUA VALENCIANA en honor del filólogo valenciano Pare Lluis Fullana y para justa dignificación de nuestra histórica LENGUA VALENCIANA.

\"\"La LENGUA VALENCIANA con un Siglo y medio de Oro Literario  es la primogénita de todas las lenguas románicas, nacidas del rompimiento del latín . Su indiscutible categoría histórica  como Reina del Diasistema Occitano-Románico  la hizo merecedora de un  sillón-cátedra de la LENGUA VALENCIANA  en la Real \"\"Academia Española de la Lengua y de  una Cátedra de Lengua i Literatura Valencianas  en Valencia por Decreto del 21 de noviembre de 1936, firmado por el Presidente de la II República  Manuel Azaña  y otorgada al filólogo valenciano  Padre Lluís Fullana i Mira (1871-11949)-

HECHOS HISTÓRICOS :

                                                                    ………………………….. /

Read more… →

¿”PAIS VALENCIA”? = UN BARBARISMO HISTÓRICO, UN IDIOTISMO LINGÜÍSTICO

¿"PAIS VALENCIA"? =  BARBARISME HISTÓRIC , 

                                      = IDIOTISME  LINGÜÍSTIC . 

(Versión española a continuación )

\"\"\"\"El terme imperialista i burges de    "pastissos cataláns" es un IDIOTISME HISTORIC i va ser el  delirant invent expansionista i TOTALITARI del milionari catalá  Francesc  Cambó i la  seua  Lliga Regionalista  (dretona   Catalana pura i dura) al que es va apuntar,  per a "braç armat" militarista,  el radicalisme  Valencia, disfrassat  de pseudoesquerra (PSOEpv. IU, Bloc, etc..):  era la  estrategia vil  per a  conquistar el vot de la massa analfabeta  charnega en la finalitat de  destruir tot lo que fora cultura o llengua valenciana
 
El projecte annexionista del feixista Cambó "a fi de salvar al `país valencia´ de l\’opressió centralista de Madrid "  volia ser  la perfida fórmula  per a acabar en la personalitat de poble lliure i independent del Regne de Valencia dins de la Corona d\’Aragó i sometre-ho a Catalunya. 

Read more… →

FELIPE V,DECRETO de NUEVA PLANTA= MODERNIZACIÓN de CATALUÑA

FELIPE V,DECRETO de NUEVA PLANTA= MODERNIZACIÓN de CATALUÑA

MENTIRAS HISTÓRICAS

Me envían desde Mallorca lo que les anseñan a los niños mallorquines en clase:

http://www.youtube.com/watch?v=QH7VrgKPeI0&feature=fvwrel     ….       pero ocultan la REALIDAD HISTÓRICA :

El gran historiador catalan  Jaume Vicens i Vives   se mofaba de  sus  colegas historiadores \"\"nacionalistas  por la cantidad de mentiras  que se inventaban   para  hacer creer al mundo    lo que Cataluña nunca fue . Menos mal que   tenemos   los archivos.

Los  ayatolás del nazionalcatalanismo  culpan de todos los males   al “Decreto de  Nueva Planta”  del borbón Felipe V  porque  – falsamente- dicen ellos que, con él,  Cataluña perdió  su personalidad y fue prohibida su lengua.

Read more… →

UEFA justiciera i acoçadors RACISTES.cat

UEFA justiciera i acoçadors  RACISTES.cat

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/uefa/UEFA.ultracatalunya.low.JPG\"Fins ara  els nazi_onalismes codiciosos   han usat el VICTIMISME  plorica  com a instrument de saqueig  i intimidació  per a arramblar els seus nombrosos  beneficis del rest d\’Espanya . I  els ha resultat be  perque no hi ha cap atra  autonomia  que haja conseguit les cotes prebendaries de les autonomies  vasca i catalana .

Pero la ganga se\’ls esta acabant. Despres  d\’esquilmar les generoses mamelles espanyoles i de buidar  el sarró dels chollobeneficis, vingué  la devastadora  crisis i  els nazi_onalistes  s´han posat  a inventar noves f\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/uefa/UEFA2.escudo.jpg\"ormules .

 

 

============== ….

Read more… →

UEFA justiciera, acosadores RACISTAS.CAT

UEFA justiciera,  acosadores  RACISTAS.CAT

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/uefa/UEFA2.escudo.jpg\"\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/uefa/JoventutsHasta ahora  los nazi_onalismos zampabollos   han usado el VICTIMISMO  llorica  como instrumento de saqueo  e intimidación  para arramblar  numerosos  beneficios del resto de España . Y  les ha resultado bien  porque no hay ninguna otra  autonomía  que haya alcanzado las cotas prebendarias de la  vasca y catalana .

Pero el chollo se les está acabando. Tras esquilmar las generosas ubres españolas y vaciarse el zurrón de los chollobeneficios, nos ha venido  la devastadora  crisis y  los nazi_onalistas   se pusieron a inventar fórmulas .

Read more… →

9 D´ OCTUBRE : SENYERA VALENCIANA CON BANDA AZUL Y CORONADA

9 D´ OCTUBRE : SENYERA VALENCIANA CON BANDA AZUL Y CORONADA

1348 : PEDRO II EL CEREMONIOSO, REY de VALENCIA

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/jaumei/CartellLa ignorancia monumental y afán de manipulación que infecta a una gran cantidad de “profesors de Valencia  d´escoles e instituts”  les lleva a afirmar que la “banda azul de la Real Senyera Valencia  es un invento  franquista y de derechas” : BARBARISMO HISTÓRICO TOTAL …. Como de costumbre, la  Gran Multinacional de la Mentira manipula  l´historia  para desacreditar la imbatible categoría  de nuestro patrimonio y pedigrí milenarios.  Pero carece, siempre,   de documentos y de argumentos y hacen el ridículo . El 9 d´Octubre es un buen momento para recordar .

Estos son los documentados  hechos históricos :

Read more… →

9 D´ OCTUBRE : SENYERA VALENCIANA CON BANDA AZUL Y CORONADA

9 D´ OCTUBRE : SENYERA VALENCIANA en BANDA BLAVA I CORONADA

1348 : PERE II EL CEREMONIOS, REI de VALENCIA

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/jaumei/SENYERA.REYLa ignorancia monumental i afany de manipulació que infecta a una gran quantitat de “professors de Valencia” d´escoles e instituts  els porta a afirmar que la “banda blava de la Real Senyera Valencia  es un invent  franquista i de dretes” : BARBARISME HISTORIC TOTAL …. Com de costum, la  Gran Multinacional de la Mentira manipula  l´historia  per a desacreditar la categoría  i pedigrí  del nostre patrimoni.  Pero careix, sempre,   de documents i d´arguments i cau en el ridicul . El 9 d´Octubre es un bon moment per a recordar-los .

Estos son els DOCUMENTATS  fets historics :

Read more… →

9 d´OCTUBRE : JAUME I i ROMANÇ VALENCIÀ.

9 d´OCTUBRE : JAUME I  i  ROMANÇ VALENCIÀ.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/jaumei/JAUMELa Filologia ha generalisat el terme “mossarap” per a nomenar als dialectes romanics d’Al-Andalus i unes atres zones com el Regne moro de Valencia a on araps i cristians conviviren des de la seua invasio en el 711 fins a la conquista dels vells regnes cristians.

En la Valencia  islamica multicultural, el bilingüisme arap-romanic fon una realitat: mossaraps, judeus i musulmans utilisaren indistintament els dialectes araps i els romanços vulgars naixcuts del trencament del llati.

El testimoni de F. J. Simo es decisiu: “Los mozárabes nunca llegaron a olvidar , ni en el uso vulgar ni en el literario el idioma latino e hispano-latino recibido de sus ascendientes, su idioma religioso y nacional”…

Read more… →

9 d´OCTUBRE : JAUME I y el ROMANÇ VALENCIÁ.

9 d´OCTUBRE : JAUME  I  y el ROMANÇ VALENCIA.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/jaumei/Furs,La  filología ha generalizado el término “mozárabe “ para designar a los dialectos románicos de el Al-Ándalus y otras zonas como el reino moro de Valencia donde árabes y cristianos cohabitaron desde su invasión en 711 hasta la reconquista de los viejos reinos cristianos.

En la Valencia islámica multicultural, el bilingüismo árabe-románico fue una realidad: mozárabes, judíos y musulmanes usaron indistintamente los dialectos árabes y los romance vulgares nacidos del rompimiento del latín.

Read more… →