! BON NADAL ¡

LENGUA  VALENCIANA.

“E lo bou i el ase segons sa natura bestial feren gran demostracio de sentir la presencia del seu creador  : e ficant los genolls adorenlo com a son Deu y senyor”…

“Vita Christi” Sor Isabel de Villena (Valencia 1497. )

 

¡FELIÇ NADAL A TOTS ELS BONS VALENCIANS del REGNE de VALENCIA!
¡FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS PUEBLOS DE BUENA VOLUNTAD!
QUE EL NIÑO-DIOS RENAZCA, UNA VEZ MÁS , EN NUESTROS CORAZONES.
QUE EL NOSTRE  JESUSET  RENAIXCA, UNA VEGADA MÉS , EN ELS NOSTRES CORS.

QUE LA NOSTRA LLEALTAT  I LLUITA PER  LES  NOSTRES SENYES HISTORIQUES  D´IDENTITAT  REGNICOLA  PERSEVERE   EN MÉS  CONVICCIÓ QUE MAI.
QUE  LA LEALTAD  Y LUCHA POR  NUESTRAS SEÑAS HISTÓRICAS  DE  IDENTIDAD REGNICOLA  PERSEVERE  CON MÁS  CONVICCIÓN QUE NUNCA.
¡BON NADAL!
¡FELIZ NAVIDAD!
HAPPY  CHRISTMAS!
TERESA