Monthly Archives: September 2009

”TROBADES ORWELIANES i ESCOLA CATALENCIANA:PARALELISMES”

“ESCOLA CATALENCIANA  i TROBADES  ORWELLIANES: PARALELISMES”

(versión bilingüe a continuación)
Per una vegada ha imperat el sentit comú i la Generalitat Valenciana, denegant  el permís, ha impedit la profanació  de la Biblioteca Valenciana per la tropa  de patuesos   del “infame i infecte dialecte barceloní”(neocatalaní del sigle XX)   per a les seues “Trobades. 2009" d\’autoodi  del valenciaisme "blaver".
\"ORWELL.portadas\"Trobada
En  singular paralelisme en l\’estat totalitari de Big Brother , dibuixat pel genial escriptor britanic George Orwell  en la seua novela “Nineteen Eighty Four.1984” , el komisari catala  Eliseu  (l\’O´Brien de la novela )  nos  munta cada  primavera  la seua “ Hate Week” (semana de l\’autoodi) . I, durant dita “Hate Week”  els “proles” (panolis útils del sistema, Lenin dixit ) tenen , periodicament,  que acudir i  fer la seua “professió de fe d\’autoodi” cap al genuïnament valencianisme blaver  i, al mateix temps,  fer  professió d\’amor cap al seu adorat “neocatalaní-dialecte barceloní ”  , que per a això  han  de colaborar a  omplir les bojaques, cada any,  del Big Brother pompeufabrino ….

Read more… →

SOCIALISMO FARSANTE

SOCIALISMO FARSANTE.
JULIO ANGUITA (exSecretario de IU) :
"Para mí, un señor que levanta el puño y tiene tres Cadillac es un farsante, pero la gente lo vota", insistió. Tres cadillacs o los casi 20.000 euros al mes (=3 millones de ptas) que cobra la alevín  de la “casta parasitaria”  del PSOE alicantino ….
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/socialismo/anguita.2.jpg\"
 \"http://www.teresafreedom.com/images/articles/socialismo/PajinLa única bandera posible para cambiar el  mundo son los derechos humanos. Yo, que soy comunista, hace tiempo renuncié a plantear el comunismo como alternativa o el socialismo, porque eso no llega a la gente. ……

Read more… →

“CRONOLOGIA HISTORICA de la LLENGUA VALENCIANA”.Mª Teresa Puerto i colaboradors

“CRONOLOGIA HISTORICA de la LLENGUA  VALENCIANA” Mª Teresa Puerto Ferre i colaboradors R.Garcia-Moya/ Joan Ignaci Culla.

Testimonis bibliografics. (continuació; pág.10))

Sigle XIV. L’assentament  de la Llengua Valenciana.
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/libro2.imagenes/eiximenis-regiment..JPG\"Encara que les calamitats assolen la major part del sigle XIV europeu, derivades de la pesta,les fams, les guerres, la sequía, les inundacions, i la crisis economica, politica, religiosa imoral, resulta sorprenent l’espectacular desenroll del Regne de Valencia que determina la   consolidacio de la seua llengua i lliteratura.
La primera mitat del sigle XIV s’ompli en Valencia dels acontenyiments derivats dels problemes interns de la Corona d’Arago. Els breus regnats de Pere I el Gran i d’Alfons I el Lliberal, els constants problemes successoris, les reivindicacions permanents de l’aristocracia cada volta que pujava al tro un nou monarca, les conquistes mediterranees, les invasions sarraïnes,marcaran el desenroll d’una societat valenciana, segura de si mateixa que camina imparable cap al seu Sigle d’Or de llengua i lliteratura.

Read more… →

DIADA CATALANA:“NI NACIÓ, NI PRINCIPAT, NI ESTAT PROPI”…. 11-S

DIADA CATALANA:“NI NACIÓ, NI   PRINCIPAT, NI  ESTAT PROPI”…. 11-S

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/catalunya/catalunya.diada2.low.ciudat..JPG\"Les illes barataries  de la logia feudal NAZIonalcatalana  continuen parint els seus habituals  idiotismes historics. Per al proxim 11-S , celebració de la derrota/Diada Catalana, els “nobel”  de la cienciaficción  catalanesca  s\’han inventat un eslogan: “Som una nació ,i volem un estat propi” a lo que cal respondre\’ls  :  “ni nació, ni principat, ni estat propi”. Tot  pur-fistro-historic …
Qui no te pedigrí historic  per a  justificar un passat glorios  lloga   historiadors “ d´escudella i ganyote” que  reinventen  la image d\’una Catalunya falsa, que celebra “una Diada” feudalesca, producte d\’una derrota. Inclos el seu millor historiador, Jaume Vicens i Vives, nos nega que Catalunya fora, mai, una “nació ” quan afirmava alla pels anys ´30  : “En mes de tres mil documents inèdits que portem recollits no hem trobat ni un de sol que ens  parles d´emoció col.lectiva catalanesca , que ens revel.lés un estat de consciencia NACIONAL ,.. i ho sentim com a cataláns ” (”La Publicitat”.Barcelona 1936).
 
Pero cal afegir  un poc més:  si analisem aixo de “principat”continuem trobant un atre barbarisme històric .

Read more… →

DIADA CATALANA:“NI NACIÓ, NI PRINCIPAT, NI ESTAT PROPI”….

DIADA CATALANA:“NI NACIÓ, NI   PRINCIPAT, NI  ESTAT PROPI”…. :11-S

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/catalunya/mentirascatalanas.low.bmp\"
 
 
Las ínsulas baratarias  de la logia feudal NAZIonalcatalana  sigue pariendo sus habituales  idiotismos históricos. Para el próximo 11-S , celebración de la derrota/Diada Catalana, los “nóbel”  de la cienciaficción  catalanenca  se han inventado un slogan: “Som una nació ,i volem un estat propi” a lo que hay que responderles  con :  “Ni nació, ni principat, ni estat propi”. Todo  puro-fistro-histórico …
Quien no tiene pedigrí histórico  para  justificar un pasado glorioso   alquila historiadores “ d´escudella i ganyote” que les reinventen  la imagen de una Cataluña falsa, que celebra “una diada” feudalesca, producto de una derrota. Hasta su mejor historiador, Jaume Vicens I Vives, nos niega que Catalunya fuera, nunca, una “nació” cuando afirmaba allá por los años ´30  : “En mes de tres mil documents inèdits que portem recollits no hem trobat ni un de sol que ens parlés d´emoció col.lectiva catalanesca , que ens revel.lés un estat de consciencia NACIONAL ,.. i ho sentim com a cataláns ” (”La Publicitat”.Barcelona 1936).(=”En más de tres mil documentos  que llevo recogidos no he encotrado  ni uno solo que hable de una emoción conlectiva catalanesca, que revele un estdo de consciencia nacional: lo sentimos como catalán que soy”)
Pero hay que añadir  algo más:  si analizamos lo de “principat” seguimos encontrando otro barbarismo histórico …..

Read more… →