”TROBADES ORWELIANES i ESCOLA CATALENCIANA:PARALELISMES”

“ESCOLA CATALENCIANA  i TROBADES  ORWELLIANES: PARALELISMES”

(versión bilingüe a continuación)
Per una vegada ha imperat el sentit comú i la Generalitat Valenciana, denegant  el permís, ha impedit la profanació  de la Biblioteca Valenciana per la tropa  de patuesos   del “infame i infecte dialecte barceloní”(neocatalaní del sigle XX)   per a les seues “Trobades. 2009" d\’autoodi  del valenciaisme "blaver".
\"ORWELL.portadas\"Trobada
En  singular paralelisme en l\’estat totalitari de Big Brother , dibuixat pel genial escriptor britanic George Orwell  en la seua novela “Nineteen Eighty Four.1984” , el komisari catala  Eliseu  (l\’O´Brien de la novela )  nos  munta cada  primavera  la seua “ Hate Week” (semana de l\’autoodi) . I, durant dita “Hate Week”  els “proles” (panolis útils del sistema, Lenin dixit ) tenen , periodicament,  que acudir i  fer la seua “professió de fe d\’autoodi” cap al genuïnament valencianisme blaver  i, al mateix temps,  fer  professió d\’amor cap al seu adorat “neocatalaní-dialecte barceloní ”  , que per a això  han  de colaborar a  omplir les bojaques, cada any,  del Big Brother pompeufabrino ….

Una sucosa sifra de mes de 50.000 milions de les antigues pessetes/any  (Escuela Española. 11.10.2003)  que s\’esfumen   en lecturetes , llibres de text, enciclopedies, diccionaris , etc…, etc…i  que  emigren  en llocs de treball des de les bojaques valencianes cap a  l\’imperi del Big Brother  catalanesc.  Al mateix temps  que els reboçen   de barbarismes historic-lingüístics   per al “brainwashing “ ( minjacocos)  que   entrenara  als “panolis útils” (Lenin dixit)  per a postulants d\’eixes “Trovades d´amor i fidelitat” eterna …
Durant la “Hate Week”  celebraran, periodicament, les sessions de ”Two Minutes´ Hate” ( dos minuts d´odi)  per als “proles” (panolis útils, Lenin dixit ) durant els quals es demonisara, per mig del jurament de llealtat,   al valencianisme blaver ( Goldstein, en la novela) ,  i es donarà  “culte a la personalitat” de l\’onerós (money , money, money,..) Big Brother catalanesc.
\"Orwel.Two\"Big
Els O´Brien  d\’Orwell (mercenaris de  l\’Inner Party-ACPV)  seran ací els Eliseu  i els Diego Garcia Gómez  (EV&FEV)  que treballen maravellosament per als interessos  del "sistema BB" en soflames com : “Una línea básica  és la necessitat de no perdre la visió de conjunt  de Països Cataláns . I cal fermar la unitat del CATALÁ” … “nosaltres vam participar en aquella multitudinaria manifestaci´del 6 de maig del 1995, organizada per Accíó Cultural del País Valencia , de “NO perdem el País” … ;  “Al mon de l´ensenyament no es té cap dubte sobre la UNITAT del CATALÁ” ,…. “El nou repte és demanar l´oficialitat del CÁTALA a l´Unió Europea  de manera coordinada , des de totes les instàncies politiques , cíviques i socials dels Països Cataláns” …. (“El Temps” .07.01.2003)
 
En  unes  quantes  collites  de  “panolis útils” orwellians , ben entrenats en el sublimat “dialecte barceloní” pompeufabrí  ,  i en  el goteig permanent  de  “trobades  i aules d´ensenyament” , el triumf  final del Big Brother  catalanesc  sera la seua  apoteosis .
I, com en la novela “1984”,  els nostres “proles” orwellians ( els panolis utils del sistema catalencià) confessaran  la seua adoració  final   : “I LOVE YOU, Big. Brother” . FOR EVER.

\"ORWELL.bbc.low.jpg\"  GENIUS GEORGE ORWELL.

(este articul va ser publicat en esta web en març, 2009 ) 
======= (SPANISH VERSION) :

 

“ESCOLA CATALENCIANA  y TROBADES  ORWELLIANES: PARALELISMOS”

Por una vez ha imperado el sentido común y la Generalitat Valenciana, denegándoles el permiso, ha impedido la profanación  de la Biblioteca Valenciana por la tropa  de patuesos   del “infame e infecte dialecte barceloní” (neocatalaní del siglo XX)   para sus “Trobades. 2009" de autoodi cap al valenciaisme blaver.
En  singular paralelismo con el estado totalitario de Big Brother , dibujado por el genial escritor británico George Orwell  en su novela “Nineteen Eighty Four(1984)” , el komisari catalanés  Eliseu  (el O´Brien de la novela )  nos monta cada año su “ Hate Week” (semana del autoodio) . Y, durante dicha “Hate Week”  los “proles” (tontos útiles del sistema, Lenin dixit ) tienen , periódicamente,  que acudir y  hacer su “profesión de fe de autoodi” a lo genuinamente valenciano y, a la vez,  “profesión de amor hacia su adorado neocatalaní-dialecte barceloní ”  , que para eso  han  de colaborar a  rellenar los bolsillos, cada año,  del Big Brother pompeufabrino ….
Una jugosa cifra de más de 50.000 millones de las antiguas pesetas/año  (Escuela Española 11.10.2003)  que se esfuman   en lecturetes , llibres de text, enciclopedies, diccionaris , etc…, etc…y  que  emigran  en puestos de trabajo desde los bolsillos valencianos hacia  el imperio del Big Brother  catalanesc.  Al mismo tiempo que los rebozan   de barbarismoshistorico-lingüísticos   para el “brainwashing “ (comecocos)  que   entrenará a  los “tontos útiles”(Lenin, dixit )    para postulantes de esas “Trovades d´amor i fidelitat” eterna …
Durante la “Hate Week” orwellcatalenciana habrá, periódicamente, las sesiones de ”Two Minutes´ Hate”  para los “proles” (tontos útiles) durante los cuales se demonizará, mediante juramento de lealtad,   al valencianismo blaver ( Goldstein, en la novela) ,  y se dará  “culto a la personalidad” del oneroso (money , money, money,..) Big Brother catalanesc.
Los O´Brien  de Orwell (mercenarios del  Inner Party-ACPV)  serán aquí los Eliseu, los Diego Garcia Gómez  (Pte de la FEV)  que trabajan primorosamente para los intereses  del sistema con soflamas como : “Una línea básica  és la necessitat de no perdre la visió de conjunt  de Països Cataláns . I cal fermar la unitata del cátala” … “nosaltres vam parcipar en la multitudinaria manifestaci´del 6 de maig del 1995, organizada per Accíó Cultural del País Valencia de “NO perdem el País” … “Al mon de l´ensenyament no es té cap dubte sobre la UNITAT del CATALÁ” ,…. “El nou repte és demanar l´oficialitat del CÁTALA A LA Unió Europea  de manera coordinada , des de totes les instàncies politiques , cíviques i socials dels Països Cataláns” …. (“El Temps” .07.01.2003).
 Con una buena  colección de  “tontos útiles” orwellianos , bien entrenados en el sublimado “dialecte barceloní”  ,  desde el goteo permanente  de  “trobades  i aules d´ensenyament” , el triunfo  final del Big Brother  catalanesc  será su  apoteosis .
Y nuestros “proles” orwellianos ( los tontos útiles del sistema) confesarán  su adoración  final , como en la novela: “I LOVE YOU, Big Brother” .