SELECTIVITAT …¿ per a valencianets panolis?

SELECTIVITAT ….  ¿per a valencianets panolis?

 

El passat  dia 11 de juny els alumnes valencians de Selectivitat del present curs assistíen a l\’examen de "Valencià :Llengua i Literatura II” ( observen vostés la insultant perífrasis imposada per la Universitat catalenciana de VLC  per a evitar  la denominació  històrica de :  “Llengua i Literatura Valenciana” ..) .El text   incloïa un ben “triat”   passage   de l\’escritor   catalenciano  Jesús Tusón .
El  paragraf , pura basureta  escrita en el “infame e  infecte dialecte barceloní”, infestat de galicismes i arcaismes  obsolets  (doncs, aquesta, vehicle, veure, sovint, el que, amb,  ..)  era un batistot  envejós contra el poder i triumfo  de l\’anglés com a  llengua  “uniformizadora” mundial,  i el seu títol :”Val  mes dedicar  les   hores de catalá a l´estudi de l´anglés”.., venia al cas  d´ eixa nova assignatura  (Educació per a la Ciudadanía)  que la Conselleria  d´Educació   vol impartir en la llengua de Shakespeare  i que el professorat comisariat  vol, evidentment,  que siga en la seua ( el barceloní, clar )  .
El tal Jesús Tusón , un catalenciano  convertit al dogma  fabrino que eixercix  els seus “fidelissats  reals”  en la Universitat  de Barcelona,  es,  per les  dades conegudes ,  un atre més  d\’eixos  centenars d\’onerosos  “conversos”  que  clama  contra   la possible extinció del “catalaní”   com una d\’eixes sis mil llengües en perill de  desaparició  i que d\’ací a no res  es voran reduïdes a la mitat.

Clar que,  per la seua   ràbia continguda  contra  l\’anglés  – per el seu indiscutible poder  internacional com a llengua vehicular de progrés i  comunicació-   s\’endevina també  eixa horrible  frustració que  arrosseguen  tots  estos  conversos del  fabrisme i profesorcetes del   catalaní  front  a  l´espectacular fracas  que  esta tenint  entre la gent jove  tot este proces de   kolonización  i konversión   al timo-dogma  invasor, a  pesar del malbaratament de milers de milions  que  porta  invertits  en l\’intent  tot este sanedrí  de  proselitistes revinguts.
I es que ..   no es  donen conte de que , com solia dir el novelista Alvaro Cuqueiro,  “la llengua, per a amar-la, ha de saber a pa tendre”   per a ser  assaborida i deglutida . Eixe ha de  ser  el sabor deliciós  de la triumfadora  llengua anglesa  quan , sense imposició  i per simpatia  voluntaria ,  els jovens  l\’amen i l\’aprenen sense  ressentiments. Tan distint  i tan distant  del   fabricat  panocho barceloní fabrino que  tan sols  sap a pa dur, a rosegó no comestible  que no hi ha qui ho engulga.  Son dades publicades  en   les mateixes  revistes  del   regim  imperialista  catalaní  que: “el catalá està reculant   entre la gent jove catalana ”, i són un fet indiscutible .  Una evidencia  que deslliga fúries i ressentiments,  com els de Jesus Tusón  en el seu  encartonat text de Selectivitat .
 I no  parlem ya de  l\’apoteosic  fracas d\’imposició  catalaní   entre la gent jove valenciana  als que  tota esta casta  de politiquets  analfabets  i docents  comissariats pretenen  convertir en    els  “ panolis útils” del seu tocomocho lingüístic ,  els “panolis”  del  seu  incomestible  rosegó  .
M\’agraden les paraules del líder Declan Ganley , el líder irlandés  de la Plataforma Liberty  pel NO triunfant  contra la Constitució Europea :”  És tremenda l\’arrogància d\’alguns líders polítics , la presumpció  que tenen de qu´ells  saben millor que ningú  lo qu´es bo per als atres. ¿Qu´es creuen estos analfabets , que a Irlanda no sabem llegir? .. Es inacceptable ignorar a la gent. “
¿Qu´es creuen tots estos poliquillos ignorants, docents comissariats   i universitats  fidelizades,  que  la joventut valenciana no sap lo qu´es bo per a d´ella,  a pesar dels   textos revinguts d´esta  Selectivitat  mendruga? .