“MISUNDERSTANDING “.. (JOCS FLORALS LO RAT PENAT)

“MISUNDERSTANDING “.. (JOCS FLORALS LO RAT PENAT)

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/LORATPENAT/LOEl terme “misunderstanding”  que usem els anglofils per a expressar la mala interpretacio de qualsevol situacio o opinio llançada a l\’aire,  es la parauleta que millor definiria la mala  interpretacio que va fer Paco Cerdá de la CXXVII edicio dels “Jocs Florals” de Lo Rat Penat  en el Principal, dimarts passat(LVemv.14.12.10).
El seu articul va ser “total misunderstanding” de lo que , en realitat, fon un acte precios d\’afirmacio del valencianisme “blaver”  de Lo Rat Penat :
a) concert “Homenage al Mestre  Salvador Giner” de partitura valenciana ;
b) exaltacio en llengua valenciana de la ilustre i supervalencianista “Regina” d\’enguany Mª Fernanda d´Ocón ;
c)  lectura de la “Flor Natural”, realisada en llengua valenciana pel poeta Anfós Ramón;
d) proclamacio netament valencianista per l\’ilustre  Andrés Amorós; i,
e) cant emocionat del nostre Himne Regional .

I,  de tot este acte supervalencianiste, el Sr Cerdá  tan sols es va entretindre en unes dolgudes paraules de critica del president Enric Esteve per un grafitti ,de dubtosa procedencia,   que li acusava de “catalaniste”  per la conferencia del filocatalaniste Aberlardo Saragossa, (el del “valencià kulte”) .  Als agitadors del “secessionisme cuatribarrat”  els encanten estos grafittis  per a continuar aventant la divisio entre el valencianisme.
Actualment  “l´unic totalitarisme” que estem patint els defensors de la genuïna llengua valenciana es la imposicio despotica  des de Catalunya, per terra , mar i aire del seu “infame i infecte kult  estandard” , fracassat i socialment desprestigiat.
Les persones en una certa solidesa filologica treballada (i viajada),  que estem al dia de les ultimes corrents de la Lingüística Moderna, varem poder constatar en l\’ultim 26 Congres Internacional de Lingüistica Romanica  la declarada `obsoletez´ i decrepitut en que es troba l\’actual “Filologia Catalana”  en la nostra  Universitat per la falta de “updating” (=actualisacio)  de les seues decadents teories: pocs ilustres de la Romanistica  Internacional  les compartixen,  per molt que les disfrassen de “cientifisme kulte” ..
Ilustres romanistes internacionals com el catedratic alema  Dr Wulf Oesterreicher, clausurador del  passat 26 Congres,   coneixen de sobra  la categoria i existencia indiscutible de la nostra “blavera” llengua valenciana i la nostra problematica  d\’intent d\’extermini, per absorcio, del  “dialecte barceloni”(=neocatala actual). Aixina va quedar patent en la conferencia (“El Segle d\’Or de la Llengua Valenciana: Els nostres Classics”)  que vaig tindre el gust d\’impartir, recentment,  en l\’Institut für Romanische Philologie  Ludwig-Maximilians-Universität München. 
I eixa mateixa problematica es ben coneguda per  la Romanística Internacional,  que no es tan cega ni tan panoli  com per a poder acceptar l\’acientifisme  que un  artificial “dialecte  barceloni”  (convertit, politicament,  en “llengua estandard neocatalana”), vinga a suplantar la nostra historica llengua valenciana , que mai ha segut “secessionista”  perque:
Ha  complit sempre les 3 normes essencials que coronen el seu pedigri de llengua:
a) te etimologies genuïnes ,
b) la seua trajectoria  s´ajusta als principis d\’evolucio de la Gramatica Historica  
c) Esta recolzada  per l\’autoritat d\’uns Classics i d\’un Segle i mig d\’Or Literari .
Normes que no te eixe “ pudent i corromput dialecte barceloni” (Alcover dixit), que el blaver Lo Rat  mai acceptará.  Seria un suïcidi . Una claudicacio miserable.

 

“MISUNDERSTANDING “.. JOCS FLORALS LO RAT PENAT

“MISUNDERSTANDING “.. (JOCS FLORALS LO RAT PENAT)

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/LORATPENAT/LOEl término “misunderstanding”  que usamos los anglófilos para expresar la mala interpretación de cualquier situación u opinión lanzada al aire,  es la palabreja que mejor definiría la mala  interpretación que hizo Paco Cerdá (LEVANTE.emv) de la CXXVII edición dels “Jocs Florals” de Lo Rat Penat  en el Principal, el pasado martes14.
Su artículo fue “total misunderstanding” de lo que , en realidad, fue un acto precioso de afirmación del valencianismo “blavero”  de Lo Rat Penat :
a) concierto “Homenage al Mestre  Salvador Giner” de partitura valenciana ;
b) exaltación en lengua valenciana de la ilustre y super-valencianista “Regina” de este año Mª Fernanda d´Ocón ;
c)  lectura de la “Flor Natural”, realizada en lengua valenciana por el poeta Anfós Ramón;
d) proclamación netamente valencianista por el  ilustre Andrés Amorós; y
e) canto emocionado de nuestro Himno Regional .

Read more… →