L´AUSIAS MARCH del “ROBOCOP.cat” . Mentires històriques.

L´AUSIAS  MARCH del “ROBOCOP.cat” . 

Mentires històriques.

\"ausiasmarch4.vlc.low.JPG\"
\"robocop1.low.JPG\"

AUSIAS MARCH, UN POETA VALENCIA.

El permanent lladronici  catala del nostre Sigle i mig d\’Or Literari Valencia per a cobrir les infinites carencies documentals  d\’un passat que MAI varen tindre , també va alcançar al nostre gran  poeta (valenciá i  gandiense)  AUSIAS MARCH. El lladronici  va mereixer un llibre de l\’investigador romanista francés  Amadée Pagés :   “Une Tentative d´Expropiation Litéraire”.
Ausias March i tota la seua família eren oriünds de Gandia, ciutat ducal valenciana,   i aixina esta reconegut pels historiadors i lingüistes  que han estudiat  la quantitat de localismes genuïns  de l\’horta de Gandia  que trobem en la seua obra poetica . Des de Gandia varen eixir dos branques : una a Mallorca i una atra  a Barcelona .

A principis del sigle XX un notari “robocop” català, Carreras Valls ,  va montar un solemne  pufo, falsificant documents notarials  i recreant  un atre capitul mes de la ciencia-ficcio catalana .  Segons el pufo,   Ausias March i Ripoll  no era  el poeta valencia sino  un atre Ausias March, cosí del valenciá , naixcut en Barcelona . Carrera Valls  va arribar a afirmar que  l\’Ausias March valenciá era un analfabet  i el notari li adjudicava al personage barceloní l\’obra literaria del nostre poeta valenciá .
El pufo catala va ser tan  gros  que  causa gran escandal nacional e internacionalment i va ser el filoleg valenciá  Pare Fullana  qui es va posar a indagar  pels arxius i, gracies a d´ell , junt a les investigacions  de  P. Ivars i  del romanista  francés Amadée Pagés , es va desmuntar  la  elaborada mentira.\"ausiasmarch5.low.JPG\"El Pare Fullana va escriure, llavors,  la seua  obra : “El Poeta  Ausias March , la seua ilustre ascendencia , la seua vida i els seus escrits” i el francés Pagés  va contribuir en el seu llibre “ Ausias March et ses prédécesseurs”  a desintegrar el pufo.
La mentira era molt clara : l\’Ausias March barceloní , fill de  Lluis March,  era “donzell”  fadrí ,  mentres que Ausias March es va casar dos vegades, la primera vegada, per cert, va desposar  a  Isabel,  germana chicoteta  de Joanot Martorell …
Tan  vergonyant tramoia  va ser desmuntada i  tan  fantasios  somni no va medrar  com  tampoc  medrara   l\’intent  d´imposar  el “infame i infecte dialecte barceloní”  al Poble Valenciá   en un atre  delirant proyecte “ROBOcop.cat”  d\’espoliar-nos  la indiscutible PRIMOGENITURA , entre  totes les Llengues Romances europees,  de la nostra  historica  LLENGUA VALENCIANA .
Aixina  reescriu  el Nazi_onalcatalanisme la seua història .
(Autora/font : . Mª Teresa Puerto Ferre “Llengua Valenciana, un llengua suplantada.” Diputació de València.2006)
Ps: Per cert, este  fantasiós  notari catalá , Carreras Valls , va ser  l´ordidor  de l´atra tosca invenció d´aquell  Cristóbal Colón “catalanesc” : un atre  pufo-“delírium-tremens”  d´eixe “sac de mentires historiques qu es  el NAZIONALISME catalá”  ( D. Antonio Ubieto, dixit)  \"colon.catalan1.low.JPG\"\"colon.catalan2.low.JPG\"
=============
Resposta a Alqueria:
El valencianisme genuí  te MOLT  BONA GENT i ton pare (que vaig tindre el plaer de saludar el atre día) es  u d´ells : gent en un cor NOBLE i LLEAL i GRAN COM UNA CATEDRAL….
Llástima que les noves generacions  (no es el teu cas)  no tinguen la cultura, devoció i el  ímpetu militant  d´eixa generacio … , encara que yo espere  que, algún dia,  eixes noves generacions sapien  reaccionar i siguen “rebels” com la meua  del ´68 : i la rebelió siga contra la Gran Multinacional de la Mentira nazionalcatalana i catalenciana , y contra  su quintacolumna de la politiqueria TRAIDORA .
En eixa expectativa he creat esta web d ´informacio,  dirigida las meus alumnes mes sabuts i, també, pera la gent internacional  interessada. Afortunadament estan entrant curiosos  e investigadors  de tot lo mon . Bona senyal.
 Segur  que podrem saludar-nos algun dia.