INTELECTUALS VALENCIANS “TRAIDORS i VENUTS”.

\"els INTELECTUALS

VALENCIANS, 

“TRAIDORS i  VENUTS”.

 

 

 

 

 
La creació, dins del Regne de Valencia,  de “rets clientelars” , afins a la CASTA FEUDAL nazi_onalcatalana  i  proselitistes  de la GRAN MENTIRA  panca ,   ha segut una perfida empresa de   “disseny remunerat”  des de fa mes d\’un sigle .
Sempre hi ha hagut entre els “panolis útils” valencians  una bona comparsa de  “traidors i venuts”  que  han perdut la seua dignitat per un plat de llentilles  (ara les llentilles son eixos 12 milions de les antigues ptes/any que cobren els apesebrats comisaris de l\’AVL)  i que, des de la seua poltrona política,  continuen la saga de traïdors contra l\’anestesiat   Poble València,  massa  penjat en la figuera  del seu “fallerisme festivaler”  i poc atent   als tunels dinamiters que li estan  socavant  per baix dels seus peus.
La historia mes recent nos fa evocar  aquell  desgraciat capítul  de la “Dècada Prodigiosa” (1961)  quan eren desvelats  “Els cinquanta-nou Jovens Valencians  de 1961”  cridats a ser els profetes  de la reconversió a  l\’infame dialecte barceloní  i de la metamorfosis  al nazi_catalanisme montserratí.

La revista catalana “L´Avenç” (12.01.79)  denuciaba clarament la programació de diseny: “Durant molts anys es van fer beques perquè els jóvens VALENCIANS anaven a Barcelona a on eren seleccionats per Joan Fuster . Allí passaven per les mans alliçonadores de Coll, Alentorn, Cruelles, etc ..” a on, després del corresponent llavat de cervell i proclamació del vots de fidelitat al Règim , els “valencianets venuts”  es convertien en furibunds paladins del pancatalanisme . De regrés al “pastís valència”   eren  els cridats a ser els apòstols de la conversió “dels hereges valencianets “.
Les estratègies de reconquista d\’intelectuals valencians , es feia (i es fa)  a base de “premis, guardons i prebendes” (money, money, money, …)   com el  famós “Premi d´Or de les Lletres Catalanes” concedit  al  "lleal"  pseudopoeta Vicent Andrés Estellés, insultador del valencianisme genuí en el seu infumable fem poètic :
“ A los valencianos que   han traicionado a nuestro Pais
¡Meais azufre y menstruais más azufre
¡ Flor natural en el agujero nefando
y orinal en la cabeza , si lo permiten los cuernos.
Mereceis el premio reverente ,
El pergamino de falsa letra gótica,
El título grande de HIJOS DE LA GRAN PUTA ..”
Tot un eixemple d\’inspiració i fina poesia… Un eixemple classic.
La llista de “venuts” convé recordar-la com a archiu  de traïdors,   immortalisats  per ser iniciadors de la seua nefanda vilania contra el Poble Valencià:
\"lista
=== Atre articuls relacionats :

JOAN FUSTER, RAIMON …., PLASTAUTORES y MOMIAS

 

 

JOAN FUSTER, RAIMON …., PLASTAUTORS i MÒMIES

CRONOLOGIA DE LOS REYES DE VALENCIA

 

LOS DEPREDADORES de la FRANJA ARAGONESA

 

CONQUISTA y REPOBLACIÓN DEL REINO de VALENCIA.

 

MENTIRAS HISTÓRICAS : CUATRIBARRADA ARAGONESA

 

NACIÓ CATALANÍ?.., JA! ¡QUÉ RISA!              

 

Llengua valenciana vs. dialecte barceloní          

 

LAPORTA, BURRICIE HISTÉRICA ¿o…MEGALOMANUS TREMENS?

 

ROBATORI CATALÁ :RAONS de l´ESPOLI al REGNE    

 

MENTIRAS HISTÓRICAS: CATALUÑA, \’\’la FANTÁSTICA\’\’  

 

¿AUTONOMIAS HISTÓRICAS o…. HISTÉRICAS?

 

¿AUTONOMIAS HISTÓRICAS o.. HISTÉRICAS? (capitulo II)

 

NAZI_ONALISMO CATALÁN:COMO FUNCIONA la GRAN MULTINACIONAL DE LA MENTIRA

 

Timo-nació catalaní …,¿por chantaje de votos?

 

BALANZAS FISCALES y CHOLLOAUTONOMIAS PREBENDARIAS …

 

“LLENGUA I MESSIANISME CULTURAL”

 

REINO de ARAGÓN ….¿o FEUDO_VASALLO.CAT?

 

“SENYERA VALENCIANA, BANDERA CATALANA”

 

FALSO “PENÓ DE LA CONQUESTA”:Datos históricos

 

SENYERA VALENCIANA-DATOS HISTORICOS

 

\’\’DIADA CATALANA, BANDERA CATALANA\’\’ Debate

 

\’\’DIADA CATALANA,BANDERA CATALANA\’\’.(chapter II)

 

MÁRFEGAS , NAZIS y…..BÁRBAROS DE LA HISTORIA

 

DIALECTO CATALAN (=DIALECTE BARCELONÍ) :18 DEFINICIONES

 

\’\’REFINATS\’\’ PROCEDIMENTS DOCENTS d´ENTRAVESSAMENT del CATALANÍ…, en el REGNE

 

MEYER-LÜBKE. CATALAN.WIKIPEDIA.

 

DESPOTISME.CAT en PARLAMENT EUROPEU

 

timO_NACIÓ CATALANA y los chipiriflaúticos de la HISTORIA

 

NAZIONAL_SOCIALISMO CATALÁN … yZaPaterino!

 

 

MARCA HISPANICA CATALANA

 

DIADA CATALANA:“NI NACIÓ, NI PRINCIPAT, NI ESTAT PROPI”….