Historia del meu segon llibre:CRONOLOGIA HISTORICA de la LLENGUA VALENCIANA

 “Cronologia Histórica de la Llengua Valenciana”

(Historia del meu segón llibre )

Editar un llibre es un treball laboriós que completa l´esforç fet per l´autora del proyecte al llarc d´una gran cantitat d´anys i, sobre tot, reflexa la seua capacitat técnica no sols pera crear el material sino també la categoria académica i universitaria que avala la credibilitat del producte en el que una gran institució com la Diputació de Valencia volía invertir el seus diners.
Estem parlan del meu segon llibre: “Cronologia Històrica de la Llengua Valenciana” patrocinat i sponsorisat , a titul personal exclusivament meu , per el exPresident de la Diputació de Valencia Don Fernando Giner i Giner i que responía al Proyecte Tecnic presentat per mi al President el 4 d’abril del 2006 : era la segona part de la trilogia projectada baix el patrocini de la Diputació de Valencia. Trilogia que va tindre la seua primera part l’any passat en el llibre “Llengua Valenciana, una llengua suplantada”. (Diputació de Valencia.2006).

La trilogia projectada, va naixer com producte escrit de les tres conferències donades per mi, com a membre el Colectiu Fullana, en el Paraninf de la Universitat Politecnica de Valencia en l’abril del 2005 i a les que va assistir el Vicepresident de la Diputació . Gracies al interés personal de Don Fernado Giner per els meus Proyectes vaig ser invitada a publicar-los baix el patrocini de la Diputació de València. En març del 2006,al poc de publicat el meu primer llibre, vaig ser, de nou, invitada per a fer la publicació del meu segon: “Cronologia Històrica de la Llengua Valenciana”.
Tot el meu arsenal de documents i cites históriques per a l´elaboració de la meua antología-compedi, estaven perfectament escrites en el meu PROYECTE TÉCNIC depositat en la Diputació de Valencia(4/04/2006) i eren:
  1. “Recopilación Histórica sobre la Denominación Llengua Valenciana” de Salvador Faus i Sabater “
  2. “El Crit d e la Llengua” de Josep Alminyana ,
  3. Selecció del Catálogo de Facsímiles sobre la Lengua Valenciana editados por la Librería Paris-Valencia.
  4. “Lengua Valenciana una Lengua Suplantada” de Mª Teresa Puerto Ferre
fins a un voltant de 361 cites históriques i 250 documents.
Tres mesos després de dissenyat, pressupostat i ya en marcha el meu Projecte, vaig tindre l’oferta de colaboració del Senyor Joan Ignaci Culla, que tenia un material adicional que podia completar el projecte original meu. La seua colaboració va ser acceptada en raó de que la seua oferta i aportació responía a un materia original seu puix en cap moment me varen ser desvelades les seues fonts ni hi ha constancia escrita d´elles en la Diputació.
Per confesió del meu molt estimat amic e investigador Ricart Garcia Moya i, pera la meua sorpresa , 318 cites históriques y 62 documents del seu ultim llibre d´investigació documental “Historias del Idioma Valenciano ( B. Bernat Edit.2003) eren la font principal d´aportació, no desvelada, utilisada per el Sr Joan Ignaci Culla per al meu llibre. Es preceptiu i de justicia per la meua part reconeixer l´aportació inesperada i benvinguda aixina com el meu mes profund agraiment per la seua molt estimada colaboració que tant ha enriquit este segon meu llibre.
 I el meu especial reconeiximent , en especial, al exPresident de la Diputació de Valencia , Don Fernando Giner , per la seua personal confiança en la meua persona per a dur a terme dos proyectes pensats i dissenyats en defensa i lluita per la nostra histórica Llengua Valenciana.

de Didáctica Especifica de la Lengua Inglésa.S.F.P.

Universidad de Valencia (Valencia –SPAIN)

 

Mª Teresa Puerto Ferre, B.A.,M. Anglo-Roman Phil. 

Catedrática de Lengua Inglesa

Filóloga Anglo-Románica

Miembro-docente del Aula de Cultura de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)

ex- Coordinadora