EUSKERA-BATUA: NACIONALISMES Y LLENGUAS de ALQUIMIA

EUSKERA-BATUA : NACIONALISMES Y LLENGUAS de ALQUIMIA

EUSKERA-BATUA

\"\"El conegut historiador i filolec Americo Castro, en el seu llibre postum: “Sobre el nombre y el quien de los españoles” (Taurus,1999) nos  donava ya en els anys ´70  una definicio  molt encertada de les castes nazionalistes expoliadores d´Espanya: ”El nacionalisme separatista te els seus orígens en els rics del lloc, es a dir, en els senyors feudals encara pervivents, en un ramalada de caciquisme” .

Es a dir, que ha segut una oligarquia provinciana la que ha perpetuat un sistema de “castes” afavorit per les    idees velles, les creencies religioses , patriotiques, localistes i parroquials. Ha segut “la ignorancia perpetuada la que ha cultivat els topics del victimisme, l\’autocompassio i l\’aldeanisme engrandit com a sobiranisme i racisme” .. En resum, es la volta del feudalisme medieval, en l\’ajuda del terror com a suport vehicular de estos senyors feudals per a afiançar els seus expolis a Espanya.

Per a major abundància, estan les profetiques paraules del  professor Antonio Ubieto quan nos  dia  en classe: “Els nacionalismes basc i catala porten dos segles enriquint-se i industrialisant-se a base d\’empobrir i desindustrialisar al resto d\’Espanya. I estiguen atents perque, en quan estiguen ben omplits i ben plens, buscaran  la secessio” .


I  els opulents cacics del lloc, aconseguida ya una “patria  rica i uns furs profitosos”   varen decidir un dia fabricar una llengua que els consagrara com “nacio” . No hi ha “nacio” sense llengua.I aixína varen ser creades dos llengues “polítiques” artificials en l\’Espanya de finals del XIX: el neocatalán-barceloní  i l\’EUSKERA-BATUA , llengües polítiques que tan onerosa com a artificial camí han tingut en el segle XX .

Del EUSKERA-BATUA,  començarem per recordar les paraules del gran basc-espanyol Miguel d\’Unamuno, Catedràtic de Lingüística de la Universitat de Salamanca , en el seu  l\’articul “Las Lenguas de España” :

.. “Y ahora me vais a permitir, los que no los entienden, que alguna vez yo traiga aquí acentos de las Lenguas de la Península.

\"\"Primero tengo que ir a mi tierra vasca, a la que constantemente acudo. Allí no hay este problema tan vivo, porque hoy el vascuence en el país vasconavarro no es la Lengua de la mayoría, seguramente que no llegan a una cuarta parte los que lo hablan y los que lo han aprendido de mayores, acaso una estadística demostrara que no es su Lengua verdadera, su Lengua materna…

Y hace cosa de treinta años, allí, en mi nativa tierra, pronuncié un discurso que produjo una gran conmoción, un discurso en el que les dije a mis paisanos que el vascuence estaba agonizando, que no nos quedaba más que recogerlo y enterrarlo con piedad filial, embalsamado en ciencia… es cosa triste, pero el hecho es un hecho.

El vascuence, hay que decirlo, como unidad no existe, es un conglomerado de dialectos en que no se entienden a las veces los unos con los otros. Mis cuatro abuelos eran, como mis padres, vascos; dos de ellos no podían entenderse en vascuence, porque eran de distintas regiones: uno de Vizcaya y otro de Guipúzcoa… Y ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que por querer hacer una Lengua artificial como la que ahora están queriendo fabricar los irlandeses; por querer hacer una Lengua artificial, se ha hecho una especie de «volapuk» perfectamente incomprensible.

Porque el vascuence no tiene palabras genéricas, ni abstractas, y todos los nombres espirituales son de origen latino, ya que los latinos fueron los que nos civilizaron y los que nos cristianaron también… Estaba yo en un pueblecito de mi tierra, donde un cura había sustituido -y esto es una cosa que no es cómica- el catecismo que todos habían aprendido, por uno de estos catecismos renovados, y resultaba que toda aquella gente había aprendido a santiguarse diciendo: «Aitiaren eta semiaren eta izpirituarem izenian» (En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo), se les hacía decir: «Aitiaren eta semiaren eta Crogo dontsuaren izenian», que es: «En el nombre del Padre, del Hijo y del santo apetito.»… Esto me recuerda algo que no lo olvido nunca y que pasó en América: que una Orden religiosa dio a los indios guaraníes un catecismo queriendo traducir al guaraní los conceptos más complicados de la Teología, y, naturalmente, fueron acusados por otra Orden de que les estaban enseñando herejías; y es que no se puede poner el Catecismo en guaraní ni en azteca sin que inmediatamente resulte una herejía.

Y después de todo, lo hondo, lo íntimo de nuestro espíritu vasco, ¿en qué lo hemos vertido? El hombre más grande que ha tenido nuestra raza ha sido Iñigo de Loyola y sus Ejercicios no se escribieron en vascuence. No hay un alto espíritu vasco, ni en España ni en Francia, que no se haya expresado o en castellano o en francés.

Y ahora hay una cosa, el aldeano, el verdadero aldeano, el que no está perturbado por nacionalismos de señorito resentido, no tiene interés en conservar el vascuence. Se habla del anillo que en las escuelas iba pasando de un niño a otro hasta ir a parar a manos de uno que hablaba castellano, a quien se le castigaba; pero, ¿es que acaso no puede llegar otro anillo? ¿Es que no he oído decir yo: «No enviéis a los niños a la escuela, que allí aprenden el castellano, y el castellano es el vehículo del liberalismo»? Eso lo he oído decir yo.” ….. /      (UNAMUNO dixit)

== DADES TECNIQUES del EUSKERA-BATUA :

Tecnicament, l\’euskera-batua es el resultat de la unificacio de set  (7) dialectes . Per aixo s\’anomena  bat (=uno , en basc.) : son 7 dialectes carents de gramatica i que eren dialectes de anar per casa (els de Bermeo , per eixemple, no s\’entenien en els de Guipuscoa, i aixína tots.

Ficats els set dialectes en un laboratori  d\’alquimistes .. , es va elaborar el pastische que hi ha  hui en dia.

El basc es un misteri de la història i de la filologia: pareix que els seus pronoms tenen semblança en l\’hebreu, els seus verbs  en llengües indoamericanes  com el dacota i l\’asteca , el seu vocabulari no te res paregut ; hi ha qui diu que el basc era la llengua dels habitants  de la província preromana  (segons Humbolt  i Schuchard) .

Mai ha tingut literatura,  ni ha existit un nucleo cultural basc.  Sempre va tindre infinites variants i mai va existir un “espirit basc unitari” capaç de  donar-li unitat  per això el vascuence-batua es un producte artificial de laboratori alquimista.
 
Aixo explica la falta d\’interés per ell  que varen manifestar  els mes grans bascs de la historia  : Unamuno,. Maeztu i Baroja

\"\"Igualment, la paraula “euzkadi” es un vocable d\’invenció carlista , romantica i contemporanea: mai va existir . “

La inventa  el carlísta fonamentalista -loco-  Sabino Arana  en 1893  per a la seua revista “Euzkadi”, per a ser designada la “nova nació basca unificada” – Que mai havia existit-

El seu lema era : “ Jaungoikoa  eta lege Zarra” (=  deu i els nostres furs)  les dos forces del moviment : el carlisme beat i la falsa tradició pseudohistorica (falsa)  d ´els furs bascs.
======
 Com dia el profesor  Ubieto : “ els nacionalismes son un sac de MENTIRES HISTORIQUES” .. .

—en les  que es vol confondre al poble al qual , (en el seu victimisme nazionaliste ploró) , espolien i  sagnen.

S\’inventa una llengua i s\’inventen  la bandera, que és còpia vil de: a) els colors de la bandera  galesa (U.K.) i b) el format de la “Union Jack” britànica.

Pur “delirium tremens”

\"\"\"\"\"\"

 

 

 

 

 

 

 

www.teresafreedom.com

 ========= ARTICULS RELACIONATS :

MENTIRAS HISTÓRICAS : CUATRIBARRADA ARAGONESA

 

“SENYERA VALENCIANA, BANDERA CATALANA”

 

FALSO “PENÓ DE LA CONQUESTA”:Datos históricos

 

SENYERA VALENCIANA-DATOS HISTORICOS

 

\’\’DIADA CATALANA, BANDERA CATALANA\’\’ Debate

 

\’\’DIADA CATALANA,BANDERA CATALANA\’\’.(chapter II)

 

MÁRFEGAS , NAZIS y…..BÁRBAROS DE LA HISTORIA

 

DIADA CATALANA:“NI NACIÓ, NI PRINCIPAT, NI ESTAT PROPI”….

 

ALCOVER, FULLANA y el “ROBATORI” POMPEUFABRÍ

= ARTICULS RELACIONATS :