CONSELL VALENCIA de CULTURA & AVL : BIC y OBSOLETISME LINGÜÍSTIC

CONSELL VALENCIA de CULTURA & AVL :

BIC y OBSOLETISME  LINGÜÍSTIC

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/CVC/logo
 
 
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/CVC/BLOC
 ¿Per a qué existix el Consell Valencia de Cultura? = ¿per a destruir la Cultura Valenciana  i  produir  parides  inculturals? .. . ¿Per a qué servix l\’Academia antiValenciana de la Llengua?  = per a destruir la LLENGUA VALENCIANA i  produir parides  anti_lingüístiques.
Per qué, llavors,  els valencians  hem de soportar sobre les nostres esgotades bojaques  l\’enfollit disbarat i  manteniment d\’eixes dos aberrants institucions?

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/CVC/Normes32.BIC.LP.low.JPG\"
El dimarts passat, 26,  el Consell Valencia de Cultura  “va aprovar  per unanimitat , a petició de l\’Ajuntament de Castelló i a proposta del BLOC catalaner , un informe favorable per a que les `Normes de Castelló´ .. es declaren Be d\’Interes Cultural (BIC) immaterial.” (LP 27.04.2011) . La mateixa parida  lingüística  proclamada  per l\’OBSOLETA   Acadèmia antiValenciana de la Llengua.
¿Be d\’interes cultural immaterial? ¿Un corset-fem del Paleolític lingüístic, catalaner i obsolet per a la historica LLENGUA VALENCIANA? Es entendible semblant monstre?. NO, en absolut. ¿Es pot entendre que en l\’Era de la Lingüística MO-DER-NA-enemiga d\’academies i d\’antiquats normativismes lingüístics-   ací, en  el Regne de Valencia, tingam que soportar  esta  agressio  salvage d\’uns paladins de l\’anti_Lingüística , els Bellveser  i els Huguets , infamants redactors de  l\’infumable document per a que eixes antidemocràtiques i ACIENTÍFIQUES “bases del  ´32”  siguen un patrimoni immaterial de la historia dels valencians”?. NO i no .
Per mig d´els  Bellveser i d´els Huguets retornen els enemics de la Lingüística Moderna  a les tecniques totalitaries  i fascistes  del segle XX: a voler justificar, per imposicio-  manu militari- l\’ortografia  carca, bastarda, antihistorica,  fabra-secessionista,  poblerina , dialectal, obscena  i infecta  de l\’infame i infecte dialecte barceloní .
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/CVC/Bases Unes “bases del ´32” (mai varen ser“normes”) intoxicades   pel voraç catalanisme  esquerro-republica  del ´32 , barbar i colonialiste,   que “son una adaptacio dels de l´Institut d´Estudis Catalans” (Sanchis Guarner dixit : “La Llengua dels Valencians” p. 60; ed.1967) i que  es van usar (i usen)  per a destruir  la  primogenitura indiscutible de la historica Llengua Valenciana :  per a exterminar-la, a d´ella  i a la seua milenaria cultura.
La comparsa  d\’aquells esquerrorepublicans  del ´32 ( els Carles Salvador, els Sanchis Guarner, els Alcayde Vilar, etc..  )  que  van liderar  en aquell 1932  este  complot  aberrant  i totalitari contra la Llengua Valenciana no mereixen cap respecte  ni consideració  puix que varen actuar  per interessos exclusivament  espuris i  atres  en absoluta ignorancia   de la Lingüística Moderna  i de la Filologia Romanica : comparsa d\’aficionats  jugant a filolecs , i cap d\’ells era filoleg en la  sola excepcio  del Pare Fullana , ( a qui no cal incloure en eixa indocumentada tropa)   i que ya  hi havia  publicat la seua ”Ortografia Valenciana” (Imprenta Grafica. Valencia.1932)  declarant la primogenitura lingüística de la LLENGUA VALENCIANA front al catalaní.
Cal insistir: la mes avançada  Lingüística  Moderna   rebuja les  noucentistes ACADEMIES de la LLENGUA, per  haver-se convertit en  obsoletes corsets-mordassa i totalitaris instruments  d\’imposicions lingüístiques alienígenes. I ara, que ya no s\’estilen eixos fossils , ací en el Regne de Valencia  els  comparses servils  del catalanisme  invasor , de nou, es posen als peus de l\’enemic  i  traïcionen al Poble Valencia  demanant  un BIC aberrantment ABSURD.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/CVC/Normes

Els  obsolets Bellvesers  i Huguets,  en el seu ridícul  BIC,  necessiten un reciclage en Lingüística Moderna. I els seus aplaudidors, també.

www.teresafreedom.com