CONSELL d’EUROPA i TRILERISME LINGÜÍSTIC

CONSELL d\’EUROPA i TRILERISME LINGÜÍSTIC

(mentires nazi_onalistes)
Una de les preguntes mes agudes de les diverses que em varen fer el passat 25 de novembre en el debat que va seguir a la meua conferencia en l\’Institut für Romanische Philologie de la Ludwig-Maximilians-Universität München (Alemanya) va ser esta …
“Estant tan clar (per la documentació presentada) que lo que històricament ha existit ha segut la Llengua Valenciana i el seu Sigle d\’Or Literari , .. ¿ per què els valencians s\’han deixat colar tan colossal GOL pels catalans davant de les Institucions Europees imposant-los el seu “dialecte barceloní” ? ¿No es donen conte del cúmul de beneficis financers que tindran ells –I vostés no- , ploguts des d\’eixes institucions i que seran utilisats per a seguir en la seua agressió?” ..
La meua resposta va ser immediata : hi ha quatre raons de pes :
a) “ Money, money, money, … diners arribats en cascada a catalans i bascos des de´l  rest d\’Espanya que ha derivat en el poder financer-cultural d\’uns monopolis economics avariciosos que  nos han segut negats al rest dels espanyols durant els DOS ultims sigles ,

b) una “estrategia de disseny clientelar ” , molt ben teixida, dirigida a ocupar , per “el comissariat nazi_onalista catala ”, els puestos mes neuralgics en universitats nacionals i internacionals : des d\’allí la difusió de les seues “mentires historiques” ha segut molt facil utilisant, inclús, els Lectorats foraneus de Llengua Espanyola, ocupats , majoritariament, per gent de llinage catalá al servici del “regim”,
c) el control feroç dels MIJOS EDITORIALS i DOCENTS els que, al mes pur estil ORWELLIANO han omplit els llibres de MENTIRES historicolingüístiques i les impartixen , en illetrat dogmatisme , des dels seus puestos docents i editorials.
d) la TRAÏCIÓ d\’uns polítics valencians, de dreta i esquerra, venuts als seus immorals interessos economics o als seus desvergonyits objectius ideologics … i que son  munydors d\’un fòssil d\’Acadèmia antiValenciana de la Llengua per a matar la Llengua Valenciana i imposar tan infame dialecte …….
Un classic eixemple d\’eixe descomunal poder mentiros/financer ho estem vivint estos dies en el FALSEJAMENT pels mijos de comunicació espanyols de l\’informe Anual del Consell d\’Europa (12.12.2008) sobre l\’aplicacio de la Carta Europea per a les Llengües regionals o Minoritaries .
La mentira difosa pels nazi_onalistas vascocatalans en tots els mijos de comunicacio s\’inventa que “el Consell d\’Europa urgix pera que les comunitats autonomes espanyoles en llengües cooficials desenrollen un model d\’ensenyança de "immersió total" .
Pero, en realitat, el document oficial no sols NO avala la imposició, monobloc,  de les llengües regionals en l\’ensenyança ( aixo sería ANTIDEMOCRATIC) , sino que advoca per la llibertat d\’elecció lingüística, fins al punt que ni tan sols establix la necessitat d´estudiar la segona llengua com a assignatura per a tots els alumnes de l\’autonomia ….
Pero la nostra colaboracionista Conselleria de desEducació Campsista no sols NO COMPLIRA en el mandat del Consell d\’Europa de protegir la nostra minoritaria Llengua Valenciana , sino que continuara aplicant el seu dissenyat pla alienígena de “infectación barceloní” i continuarà inoculant dosis letals d\’idiotisme panotxo sense donar opcio als nostres pobres chavals de poder triar la seua genuïna Llengua materna Valenciana.
Doble traïció, doble responsabilitat . Doble immoralitat. I politiqueria fem.