¿COMUNITATS HISTÓRIQUES… o HISTÉRIQUES?

COMUNITATS  HISTÒRIQUES…. O HISTÈRIQUES? 

La  repetida  cantinela de “comunitat històrica” corejada  per les tres autonomies privilegiades: catalana, basca i gallega ,  sempre ha segut un reclam d\’engatussament, llançat als nassos de tots els atres historics Regnes d\’Espanya,.Objectiu? : crear complexos en els atres i, al mateix temps, generar grans privilegis per a si mateixos…

Pero  d\’a on naix esta cacicada exlusivista  de voler  ser més i millor qu´els atres?. Perque naix de l\’EGOISME infinit i de l\’ambició sense limits d\’uns cacics que varen  tirar una accelerada carrereta alla  pel 1932  i, aprofitant-se del caos i debilitat republicans, varen arramblar en  una denominació que,en realitat,  NO  te  ni la mes mínima validea històrica . Es pur  barbarisme històric:una regió  nomes pot ser lo que, històricament, ha segut sempre; i NO es, lo que s´ha volgut inventar d´ella …

El veterà intelectual  Americo Castro , en el seu llibre postum: “El nom i el quí dels espanyols”(Taurus,1999) ens dóna una definició redona d\’estos `magicians de la cienciaficción´:”El nacionalisme separatista te  els seus orígens en els rics del lloc, es a dir, en els senyors feudals encara pervivients, en  un ramalada de caciquisme” . Es a dir, que ha segut una oligarquia provinciana la que ha perpetuat un sistema de “castes” afavorit per les    idees antañones, les creencies religioses , patriòtiques, localistes i terruñeres. Ha segut “l´ ignorància perpetuada la que ha cultivat els tòpics del victimisme, l\’autocompassió i l\’aldeanisme engrandit com a sobiranisme i racisme” .. En resum, es la volta del feudalisme medieval, en l\’ajuda del terror com a soport vehicular “d´els neo_senyors feudals” .

La denominació de “històrica” per a l\’autonomia catalana es “modelníssssima!” : data del 9 de setembre  de 1932 quan les Corts  Republicanes d\’Azaña varen ratificar l\’Estatut Catalá per 114 vots contra 24. Des del 12 d\’abril de 1931 el caudillet cacic de l\’esquerra separatista catalana, el coronel militar Francesc Maciá (un valencià, naixcut en Crevillente)  s\’havia anticipat  a Madrid en la proclamació de la II República (bastarda) Espanyola quan va dir allò de : “En nom del Poble de Catalunya, proclame l´Estat Catalá” ..

Això de “l´estat catalá” no va ser acceptat en  Madrid i, després de “negociacions”  entreguistes,  l\’expressió va ser substituïda, posteriorment, per “Generalitat Catalana”; Al poc,  va quedar convenut un procediment de relacions constitucionals equitatiu pera les dos parts. La Constitució  Republicana estipularia, més tart, els Estatuts locals que passarien a regir la vida regional .

A pesar de tot, l´Estatut Catalá  va provocar una oposició considerable en el rest d\’Espanya pels aparences de separatisme sospitós  que hi ha hagut, sempre, darrere de tota inciativa dels cacics feudals catalans.

(to be continued …..)