ABELARD SARAGOSSA i el “KULTISSIM” DIALECTE BARCELONÍ

ABELARD SARAGOSSA  i el  “KULTISSIM”  DIALECTE BARCELONÍ

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/abelardEl passat 6 de setembre es va celebrar  en  la Universitat de Valencia  el 26 Congres Internacional de Lingüística i Filologia romaniques. Un acontenyment que va reunir en Valencia lo mes notable de la Romanística europea. La moderna i avançada Romanística Anglosaxona – USA, U.K.-  va ser la gran absent.
 Dins de les programades “jornades” extra o trobades paraleles \"http://www.teresafreedom.com//images/articles/abelardal congres, sobre temes  diversos,  el divendres 10 de setembre varem tindre les  organisades per l\’AVL : “La societat valenciana hui: llengua, cultura i literatura” (Academia Valenciana de la Llengua)” i, en elles,  es va oferir la  ponencia d\’Abelard Saragossa (UV)  :"El model de valencia culte".  En la mateixa llínea  va ser impartida  la seua conferencia del passat 2 de desembre en Lo Rat Penat sobre l\’obra de l\’autor de Vila-real Josep Nebot, presentant a Nebot com “qui va pretendre unificar el valencia culte i el popular”… i “es va enfrontar als extrems a fi d\’arribar a una  `entesa´ social i procurar que guanyara  la societat valenciana” ….

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/abelard\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/abelardEl professor Saragossa va intentar  justificar en la seua  charrada de setembre  l\’actual imposicio glotofagica del “standard  barceloní” (neocatalán del segle XX),  en  escoles i universitats valencianes,  presentant-ho com el  model non-plus-ultra  de llengua “culta valenciana” ( en realitat, catalenciana) .
Evidentment, el  res convincent  professor  va pretendre  donar com a  cosa  “normalitzada”  la suplantació de la nostra historica  LLENGUA VALENCIANA per l\’obsolet  dialecte pompeufabrino,  disfrassat de standard  “culte”, que cal  acceptar irremissiblement en  instituts i Universitat, on s\’imposa actualment.  Cras error.  Ara  busquen un Nebot  de “gran amalgamador” entre “secessionistes” i “pompeufabrinos”…. Nou disfrass de lo mateix. I abocat al fracas.
Qualsevol  valencia  mijanament culte, interessat pel tema, mai  podra acceptar que   “una llengua bombarda , infestada d\’arcaismes, galicismes i neologismes” (Unamuno dixit), -i rebujada  inclús en  Catalunya- , … o com dia el lingüista mallorquí  Mossen Alcover: : «un dialecte barceloní, dejectat com a repussai, com a morques, com a dialecte pudent, corromput, tirador i que no te per a on agafarlo… un desbarat ferest no sols des del punt de vista lingüístic, sino des del punt de vista polític»  impose  el seu  engrut lingüístic, artificial i arcaic, i  vinga a suplantar  a la nostra historica LLENGUA VALENCIANA :  l\’unica cosa que hem tingut fins ara.
Perque ….  , darrere de tot aço, sospitem,   no esta el model proposat per Nebot (d\’escassa preparació filologica) sino, de nou , esta la imposicio, per absorcio, de la fracassada  i bombarda “normativa fabrina-IEC” com  eixemplar “kult”.
I la millor prova d\’eixe anhelat intent d\’extermini de la LLENGUA VALENCIANA al dictat dels interessos catalans cap a la seua  monetarista  “unitat de la llengua”,  es l\’apoteosic fracas de la política lingüística de la  Conselleria Valenciana d´Educacio a  pesar de la seua multimilionaria inversió docent: les sifres canten.
L\’us social del neocatala bombardo  ha reculat , inclus en Catalunya,  l´onze per cent   des del 2003, descendint  del 46% en 2003 al 35%  en 2010. I  Les sifres entre els jovens de la  Comunitat Valenciana (per molt que s´empenye Font de Mora)   son inclús molt mes espectaculars pel menyspreu dels nostres chavals a tan intratragable  panocho. 
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/abelardLa rao d\’eixe retroces esta en el “efecte boomerang” que s´esten actualment entre els jovens  valencians, que ho tenen ben clar : “no em dones la meua llengua materna valenciana i m\’imposes un idiolecte  fabrino alienígena i  bastard ,  pues t´el torne als teus nassos” .. i aixo ha derivat en l\’increment de l\’espanyol i de l\’angles entre els chavals, que han deixat d\’usar la llengua valenciana.
Ací en Valencia nomes volem la nostra històrica LLENGUA VALENCIANA , ampliament codificada i modernisada pels nostres ilustres filolecs  Pare Fullana, Pare Guinot, Pare Costa , Pare Alminyana,  Peñarroja , García-Moya , i una infinitat mes.
Per a “kultissims” invents alienigenes, ya tenim al químic Pompeu Fabra i als seus lleals seguidors, actualment catalogats  en les antípodes de la Lingüística Moderna  . I cosechadors del seu monumental FRACÀS.

www.teresafreedom.com

 

ABELARD SARAGOSSA i el “KULTISSIM” DIALECTE BARCELONÍ

ABELARD SARAGOSSA  i el  “KULTISSIM”  DIALECTE BARCELONÍ

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/abelardEl pasado 6 de septiembre se celebró  en  la Universitat de Valencia  el 26 Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas. Un acontecimiento que reunió enValencia lo más notable de la Romanística europea. La moderna y avanzada Romanística Anglosajona, USA, U.K.,  fue la gran ausente.
 Dentro de las programadas “jornadas” extra o encuentros paralelos al congreso, sobre temas  varios,  el viernes 10 de septiembre tuvimos las  organizadas por la AVL : “La societat valenciana hui: llengua, cultura i \"http://www.teresafreedom.com//images/articles/abelardliteratura” (Acadèmia Valenciana de la Llengua)” y, en ellas  se ofreció la  ponencia de Abelard Zaragoza (UV)  :"El model de valencià culte".  En la misma línea fue impartida su conferencia el pasado 2 de diciembre en Lo Rat Penat sobre la obra del autor de Vila-real Josep Nebot., presentando a Nebot como “quien pretendió unificar el valenciano culto y el popular”… y “se enfrentó a los extremos con el fin de llegar a una `entesa´ social y procurar que ganara la sociedad valenciana” ….

Read more… →