timo-CORONA CATALANO-ARAGONESA: un IDIOTISMO HISTÓRICO

timo-CORONA CATALANO-ARAGONESA: un IDIOTISMO HISTÓRICO

MENTIRAS HISTÓRICAS

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/confederacion/CAT.coron.estanteria.low.JPG\"Les illes barataries  De la logia feudal NAZIonalcatalana  Continua parint els seus habituals  IDIOTISMES HISTORICS, que escampa  i distribuïx en absoluta impunitat. I son una peste.
Encara sort que esta vegada hi ha hagut una correccio immediata  a l\’us del barbarisme historic “Corona catalano –aragonesa” , utilisat incorrectament  per la delegacio catalana de TVE en Sant Cugat  e inclus  hi ha hagut peticio publica de disculpes pel responsable en Barcelona de Televisio Espanyola.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/confederacion/CAT.cor.cat.arag.Simpson.low.JPG\"Pero, per escampar mentires, que no quede. Una mentira repetida infinitament arriba a convertir-se en falsa veritat.  I la Gran Multinacional Catalana de la Mentira es “magíster cum laude” en aixo…
La denominació “Corona catalano-aragonesa” per a referir-se  a la Catalunya de l\’Edat Mitjana o de la Moderna i Contemporanea es  un invent, sense cap base científica: pur IDIOTISME historic .
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/confederacion/CAT,ram_berr_conte_peronella_reyna.low.JPG\"Al conjunt  format  per  Arago i Catalunya  sempre se li va denominar Corona d\’Arago, i va ser el resultat de la unio de la REINA d\’Arago, Peronella, en el COMTE de Barcelona, Ramon Berenguer IV, l\’any 1137.
El terme fals  “Corona catalano-aragonesa”  te difusio  a partir de la Renaixença  catalana, en l\’últim quart del segle XIX. Anteriorment, cap terme  havia fet referencia a la Corona d\’Arago en este sentit. I evidentment, no hi ha cap font historica que avale  eixa denominacio . El primer estudi que parla d\’esta “creacio inventada”  es la monografia del falsificaor  Bofarull i Broca, “La confederació catalano-aragonesa” (Barcelona, 1872).
El Renaixement catala va inventar a finals del segle XIX este terme que va ser introduït en llibres i follets , editats en Catalunya , i posteriorment, difos  en escoles , instituts i universitats de la Comunitat Valenciana.
Com dia  D. Antonio Ubieto,  l\’agut complex d\’inferioritat del nazionalisme catala deriva de la seua simple categoria historica com a comtats i de la seua  NO existencia  com a  regne front al Regne d\’Arago, al Regne de Valencia i al Regne de Mallorca. Catalunya no va existir com a entitat política en l\’Edat Mija, per tant es impossible que puguera aportar la seua denominacio dins d\’un territori polític com es la Corona d\’Arago. Ya des dels orígens de la Corona veiem com la unio dinastica es produïx entre la REINA d\’Aragó i el COMTE de Barcelona, NO de Catalunya.
L\’expansió de la Corona d\’Aragó  cap al sud, va produir la creacio del Regne de València, en 1238, i la denominació de Corona d\’Aragó  quedava excessivament reduccionista, tenint en compte, ademes, que durant el segle XV el Regne de Valencia  era el territori més important dins del conjunt  regnícola.
EL Cap i Casal era la ciutat mes populosa de tota la Península Iberica, l\’economia valenciana era preponderant i l\’art i literatura valencianes , en el seu Segle i Mig d\’Or Literari, va conseguir cotes de qualitat inimaginables. Ademes, des del punt de vista militar, el nostre Regne aportava les majors sumes de diners als diversos monarques. La riquea i la cultura estava en el REGNE de VALENCIA.
Per tant, hi ha  historiadors que apunten l’idea que si s’ha d’utilisar un terme sinonim al de Corona d’Aragó, l´unic possible ha de ser “Corona Valenciano-Aragonesa” per a designar la Confederacio existent, sobretot en el segle XV, producte de l’unió de diversos territoris REGNÍCOLES soberans que compartien monarca i certes polítiques comuns, pero que mantenien íntegra la seua independència (lleis, organs d’autogovern, moneda, etc).
I Catalunya mai va donar la talla pera a tant ….
www.teresafreedom.com
== OTROS ARTICULOS RELACIONADOS :

MARCA HISPANICA CATALANA y TRATADO de CORBEIL (1258)

“BANDERA CATALANA, SENYERA VALENCIANA”

  LLIBRE del REPARTIMENTS del REGNE de VALENCIA. (I)

 

`LLIBRE de REPARTIMENT´: LLENGUA y REPOBLACIÓ

 

SENYERA VALENCIANA-DATOS HISTORICOS

 

 

FALSO “PENÓ DE LA CONQUESTA”:Datos históricos

 

\’\’DIADA CATALANA,BANDERA CATALANA\’\’.(chapter II)

 

\’\’DIADA CATALANA, BANDERA CATALANA\’\’ Debate

 

MÁRFEGAS , NAZIS y…..BÁRBAROS DE LA HISTORIA

 

DIALECTO CATALAN (=DIALECTE BARCELONÍ) :18 DEFINICIONES

 

LOS DEPREDADORES de la FRANJA ARAGONESA

 

MENTIRAS HISTÓRICAS : CUATRIBARRADA ARAGONESA

 

INTELECTUALS VALENCIANS “TRAIDORS i VENUTS”.

 

 INTELECTUALES VALENCIANOS, \’\’TRAIDORS i VENUTS\’\’     (Spanish)