SENTENCIA-basura de… JUTGES FILOLECS?….des de QUAN?

SENTENCIA-basura de… ¿JUTGES FILOLECS?….¿des de QUAN?

La Sentencia  del Tribunal Suprem del passat 2 de desembre que determina que “la llicenciatura  de Filologia Catalaní es vàlida per a acreditar el nivell de Llengua Valenciana  en les  Oposicions per a ser  professor de la CV”  es una sentencia-basura (fem)  que  demostra:
a) El grau d\’intrusisme  professional  que n´hi ha en estos  acatalanats jutges, ficats  a aprenents de filolecs  i encabotats  en  imposar-nos als valencians del  Regne , com dia Unamuno, una “llengua bombarda” , impartida per “judicializats” bombarderos-docents-catalanís.
b) El paper  d´estos jutges com a presuntes colaboracionistes   del “Proyecte d\’Enginyeria Social” en curs, (dissenyat per la Casta Feudal Catalaní contra Valencia)   per a convertir als “valencianets panolis  en catalanets de 4a”. Un atre paset més.
c)  el seu menyspreu mes absolut contra els dictats del Poble Valencià, arreplegats  en  la Carta Magna  de la Comunitat Valenciana que establix clarament que ací  s\’ha d\’impartir la Llengua Valenciana, única denominació  genuïna  de la nostra històrica Llengua Valenciana.

c) La presunta prevaricació de la sentencia  a l\’autorisar , (sabent  la nostra incompatibilitat  lingüística  en  una  titulacio que només habilita  per a la docencia del “infame i infecte dialecte barceloní) l\’actuació de docents  que  no s\’ajusten a lo que diu la nostra Carta Magna.
d) Que la docencia de la Llengua Valenciana per titulats  de Filologia Catalaní   prostituirà  i fomentarà  fraudulentament, des de les aules,   la suplantació de la nostra llengua genuïna   per  “l´infame i infecte dialecte barceloní”.
e) La repetició  constant de vergonyoses  sentencies “juan -palomo”(=las de yo me lo guiso, yo me lo como…)   des dels anys ´80 i ´90 per magistrats “catalanistes” (vegen  sentencies  dictades  contra la Llengua Valenciana  per  lletrats catalans “ficats a filolecs” en  “ABC” 29/04/1997  i 08.06.1997) , anomenats per Convergència  i  el Bloc.
 
f) L\’aberrant servilisme  d\’uns deslleals  i antidemocratics sindicats d\’esquerra , agenollats i sumissos als despòtics interessos  d\’una  dretona  feudal  catalana , i que  traïcionen  al Poble Valencià  en  els seus  aquelarres lingüístics .
I …, sobretot,..
g) La incompetencia   jurídica d\’esta illetrada dreta  PePera valenciana i del seu illetrat equip  juridic , incapaç d\’aportar  els centenars i milers de testimonis  historics, filologics  i literaris EXISTENTS que avalen el pedigrí de la nostra  indiscutible LLENGUA VALENCIANA , front  a un infame dialecte neo_catalaní  , infestat de barbarisme lingüístics  pero  rebossat de diners  per a compra voluntats bastardes.
I gracies a tot este fem  de poliquería  indigent  , com em dien  el dimarts passat  en la Universitat de Munich , els valencians ens hem deixat colar  infinits GOLS  no sols ací en  Espanya  , sino també  en  Europa , consentint que un bastard  e  infame dialecte vinga a suplantar   la nostra  indiscutible Llengua Valenciana ,  primogénita   de totes les Llengues Romances .
AVALL  les SENTENCIES-BASURA (FEM). I  els  JUTGES jugant a FILOLECS!!
======================  RESPOSTES  a COMENTARIS :
Resposta a Marti :
Respuesta a Marti :
1º. Crec que sempre ha quedat ben clar en TOTS els meus comentaris la distinció entre:
a) els manipuladors/totalitaris  politics  nazionalsocialistes cataláns + la casta intelectual “fidelizada” (money, money, money) que treballa  per a  “inventar” una neo_llengua  (neocatalán  del sigle XX)  agafant  com a  koiné el “infame e infecte dialecte barceloni"   i , además,  treballant  en la mentira.
i
b)  el poble comú catalá , que está en la figuera   i passa de TOT  el tema lingüistic, entre atres coses  perque  es ILETRAT  i no enten RES de RES.
2º. També ha de quedar ben clar  la distinció entre :
a) una la HISTÓRICA LLENGUA VALENCIANA , recolçada per :
i) unes etimologies léxiques genuines
 ii) unes regles cumplides de la Gramática Histórica
 iii) l´autoritat d´una cantera  riquísima d´Autors  Classics  que diuen CONTINUAMENT EN ELS SEUS ESCRITS : « ESTIC ECRIBINT EN LA
  MEUA MATERNA LLENGUA VALENCIANA »
 iv) la possessió d´un  Sigle i mig d´Or Literari
diferenciada  de:
b) una LENGUA POLÍTICA ( EL NOCATALÁN) , INVENTADA EN EL SIGLE  XX , en el laboratori  d´un químic ANALFABET en LINGÜÍSTICA –Pompeu Fabra-  i de la cual  el poderío está basat  en  les fortunes  d´una  POTENT i AMBICIOSA  CASTA FEUDAL .  Fortunes  creades a  llom  de maquetos i charnegos  i de MONOPOLIS  avarientos i  que vol ara ANEXIONARSE els TERRITORIS VEÏNS  per a convertir-los en “súbditos-esclaus –payesus de remensa” al servici de la seua bojaca ..
I el neo_catalán , está  fabricat   sobre la base del “infame e infecte dialecte barceloni” (expresió literal del Pare Batllori  i de prestigiosos lingüistes internacionals ) i CAREIX  dels credencials   anteriorment    mencionats per a la Lengua Valenciana   ….
3ª ¿Per quina  inmoral raó  eixa  CASTA TOTALITARIA  CATALANA ha de suplantar  una LLENGUA HISTÓRICA  , PER UN INFAME DIALECTE  sense casta ni pedigrí ? ¿per quina raó  EIXA CASTA está OBSESIONADA  en MATAR la DENOMINACIÓ “LLENGUA VALENCIANA”?
4ª ¿Per quina raó  Portugués i Gallec , sent molt pareguts,   están respetats en les seues denominacións  i la Llengua Valenciana, NO?
5º  ¡¡Clar que son paregudes !! Son filles , les dos, de la mateixa mare : el LLATÍ  , pero ….. la   PRIMOGÉNITA per DRET PROPI  E HISTORIC  es la LLENGUA VALENCIANA  a la que  un  infame dilecte li vol  furtar la seua PRIMOGENITURA INDISCUTIBLE .
  
N´ oblides  que en 1925  el yayo d e la meua millor amiga , també catedrática , Nicolau Primitiu,   i un atre representant  de Mallorca , varen tindre una reunió  per a buscar una denominació comú per a les TRES :  Valencia , Mallorquí , Catalá  : …. ¿saps quins dels  tres  es varen NEGAR?   ¡¡ els cataláns , of course!!
El seu destructiu  i  AVARIENTO   “Proyecte d´Ingenyeria Social “ ya havia segut dissenyat pel NAZI  Prat de la Riba   .  I el  desvergonyt  “proyecte” , continua  en 2008:
La inmoral SENTENCIA  es un eixemple.
Pero NO guanyarán .
I un  atre barbarisme historic : en  Austria  SEMPRE  s ´ha parlat  alemá . Mentres que en  el Regne de Valencia , durant 20 sigles  s´h a parlat  la “dolça  Llengua Valenciana “ i, vosatros , els catalans  heu estudiat els vostres dialectes  provençals   en la Gramática  de Andreu Sempere  editada en  Alcoi en 1572 i de la que  ha hagut més de 40 edicións: eixa era la vostra gramática mes consultada  fins a la del quimic Pompeu Fabra en  1912.
Tu no tens la culpa del desficaci: pero SÍ que la tenen els vostres  avarientos  politics .
Salutacións i moltes gracies per les teues reflexióna : mai sigues  un "tonto útil" dels teus manipuladors politics i professors.
TERESA