SANT VICENT MARTIR , SANT PATRÓ de la CIUTAT de VALENCIA

SANT VICENT MARTIR .
EN  LA FESTA DEL NOSTRE PATRÓ
i  PROTOMARTIR DE LA IGLESIA VALENCIANA

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/sant
 
 
 
 Es prou  trist que la joventut   Valentina  , per ignorancia consentida  o   llastimos abandonisme,  este perdent moltes de les seues milenaries tradicions culturals  que formen part d\’un llegat historic-religios  d\’inestimable valor  per al Poble Valencia.
Sempre que arriba una festivitat solemne per a la Ciutat  i Regne  de Valencia , em prenc la curiositat  de preguntar entre els meus alumnes  quina festa hem celebrat  i qual es el seu significat historic : i aixo  compren  des del  9 d´Octubre  passant per Sant Vicent Martir, Sant Vicent Ferrer  o  el Corpus Christi  ….          
                                                                                                                                  …. /

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/santI, certament,  molt POCS  d\’eixos alumnes  diuen coneixer  el significat  valencia  de la festa  o  el  milenari pedigrí  d\’unes tradicions que  han  configurat la nostra identitat com a poble  i han conformat  el nostre “seny “ de Comunitat Historica que camina cap a alguna part . Si es que, de veritat,  camina …..
Pero no culpe d\’aixo als  nostres empobrits “llibres en blanc” (alumnes) sobre els quals molts traïdors politiquets i atres tants  deslleals  docents , de manera intencionada, no han  volgut  escriure  aquell  tan essencial  capitul   per a la seua identitat cultural com a individus  d\’una comunitat que va ser Regne Cristia: el de les seues  creencies  religioses . I eixes, en l\’Europa civilisada,  s\’aprenen  en l\’escola  com a part d\’un bagage cultural  de mes de 2000 anys.
Un any mes, la festivitat del nostre Sant Patro Sant Vicent Martir, com totes les atres celebracions,   haura  segut ignorada  en els centres docents valencians, cada vegada mes  McDonalizats  ,  mes Halloween_izats , mes estupidizats … baix l´ ignorant ferula ZaPaterina  d\’un iconoclasta  que nos  porta  cap a la barbarie.
GOJOS a SANT VICENT MARTIR / GOZOS A SAN VICENTE MARTIR :
Ya que foreu del tira
viu i mort el vencedor,
Sigau nostre defensor ,
Vicent , martir valencia.
A Arago, bressol ben fort,
la vida i ser li degueres ,
pero en Valencia naixqueres
al cel , per torment i mort;
ella martir mes que huma
te dona nom superior.
Sigau nostre defensor ,
Vicent , martir valencia.
En creu clavat , tot un dia,
d´ungles, pües y ferros fers,
omplin el teu cos d´acers
i l´anima d´alegria ;
la mola no li pesà
A eixe tan jagant valor
Sigau nostre defensor ,
Vicent , martir valencia.
Valencia, com riu per l´horta ,
regà per els teus corals,
va donar fruits celestials
que als  esperits aconorta;
fon la flor d´este hortela,
Vicent Ferrer, triunfador.
Sigau nostre defensor ,
Vicent , martir valencia.
Ya que es tan gran excelencia
tindre-vos com a Patrò,
doneu vostra proteccció
a la Ciutat de Valencia .

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/sant