POMPEU FABRA / AVL , DOS ANACRONISMES LINGÜÍSTICS

POMPEU FABRA / AVL , DOS ANACRONISMES LINGÜÍSTICS.

TEMPS de REBELS.

En els temps moderns de la Lingüística Chomskiana (Harvard-USA) enemiga acerrima de corsés totalitaris, i tan proxima al poble, unic amo-forjador  de la seua propia llengua, ( “que els polítics no fiquen els seus nassos en la llengua”, “la llengua no depen ni dels lingüistes ni dels polítics, sino de la gent que la usa”, -Noam Chomsky ,LP.28.10.1998) , en estos temps de la Lingüística Generativista Moderna sería impensable  aquella jugada bruta  (1913) perpetrada contra el filolec mallorquí  Mossen Alcover  pel químic-mal-aprenent-de-lingüista  Pompeu Fabra  que li va valdre la dimissió d\’Alcover com a President de la Secció Filològica de L´Institut d´Estudis Catalans i va portar, com a conseqüencia,  l\’aberrant suplantació  de la historica LLENGUA VALENCIANA  (i de la Mallorquina) pel   “infame i infecte dialecte barceloní” . La mateixa jugada bruta que Fabra  va perpetrar  després contra  els científics treballs  del nostre filolec valencià, Luis Fullana i Mira, codificador de la Llengua Valenciana moderna.
 \"Pompeu\"MossenFilolec mallorquí Mossen A. Alcover

Quimic Pompeu Fabra

 El cientifisme  de l\’obra  lingüística de Mossen Alcover  respecte  a l\’estudi i codificació de les parles populars de Balears (quasi 1 milio d\’unitats lexicografiques per a la confeccio del seu  Diccionari Dialectologico) i el cientifisme de l\’obra lingüística del  valenciá  Lluis Fullana   respecte  a la codificació racional del VALENCIÀ MODERN (40 carpetes de documentació i més de  50.000 fiches d\’investigació filologica  , misteriosament desaparegudes)  ……  ,   poc   tenien que vore en l´ improvisat  i escassament científic  treball  del  químic Pompeu Fabra qui , en una ostentació d\’arrogant despotisme  va imposar el seu desquincallat  projecte  barceloní ,    apadrinat pel fundador del  fascisme  espanyol,  Prat de la Riba.
La protesta de l\’ilustre filolec mallorquí  Mossen Alcover , abans de la seua dimissio (1913) com a President de la Secció Filologica de L´Institut d´Estudis Catalans ( per les seues incompatibilitats  en el  despota Pompeu Fabra), queden ben registrades en les seues paraules:  “quin dret ni categoria literaria te el (dialecte) barceloní per damunt del català , el balear, l\’occidental i el valencià? . ABSOLUTAMENT  CAP. Donar al barceloní tal categoria no es, de fet, crear un CENTRALISME LINGÜÍSTIC , tan pervers com el polític i administratiu que hi ha des de Madrid i contra el qual han clamat i clamen sempre els catalanistes , cargadísims de rao?”
 I, per a horror dels valencians del Regne ,  va ser eixe desquincallat  projecte-IEC-fabrino , infectat d\’arcaismes,  galicismes i barbarismes  ,   el que es va transvasar per a Valencia,  perpetuat   i impost posteriorment    per mig de les antidemocratiques i ACIENTÍFIQUES  “Bases Castellonenques del ´32” ….,  les actituds FASCISTES de la nostra sumissa  Universitat-Estudi , i les imposicions  totalitaries d\’una AVL(=Academia antiValenciana de la Llengua ) en mans  de  domesticats  politikoakademicos .
\"PareFilolec i gramatista valencia , Pare LLuis Fullana i Mira. Cátedra de la LLENGUA VALENCIANA (R.A.E.)
Per cert, el projecte fabrino  va ser ampliamente ridiculisat i desprestigiat  pels millors filolecs i gramatista del moment : Miguel d\’Unamuno ..“Pompeu Fabra? , un mal aprenent de filolec que ha fabricat una llengua bombarda  , inundant-la de galicismes”,   o Menéndez Pidal …. “:"Es la Llengua Valenciana la primera llengua romanç literaria d\’Europa dels clàssics de la qual no sols van aprendre els catalans, sino inclus els castellans",…
¿Cap major desbarat i estafa   perpetrada  contra el Poble Valencia   pel FASCISME LINGÜÍSTIC  pompeufabrí ? ¿Cap major engany de SUPLANTACIÓ  de la nostra historica LLENGUA VALENCIANA ?.
Es ya un temps de REBELIÓ TOTAL contra  eixa triple antigalla,  ANACRÒNICA, de la Lingüística Moderna  :
1. contra el  FASCISME-IEC  pompeufabrí,
2. contra el fossil polític de l\’AVL ,  consagradora  sumisa  de tan  vergonyants  disbarats. 
3. contra  l\’obsoleta   Universitat-Estudi   divulgadora de tan  acientífics  preceptes . 
4. i ….  rebelió TOTAL contra l\’antidemocratic activisme ZaPaterino  pel seu immoral chantage ANTICONSTITUCIONAL contra Valencia: “El Govern de ZP admet que va invertir 232.000 euros a difondre els “paisos catalans” (ABC 31.03.2009).