ORIGENS de le FALLES VALENCIANES : EL PAROT i LES FALLES

Uncategorized

ORIGENS de le FALLES VALENCIANES : EL PAROT i LES FALLES

ORIGENS de le FALLES VALENCIANES :

"EL PAROT " i LES FALLES.

En la Baixa Edat Mija , en el Cap i Casal del Regne de Valencia,  per tal d´allumenar places i carrers,  s´instalaven unes faroles rudimentaries fetes d´un trípode de cabirons de fusta que es falcaven a terra, i d´a on penjava un fanal d´oli: el nom d´este armatost se´l nomena ESTAI o PAROT:

http://www.teresafreedom.com//images/articles/fallas.vlc/elparot i lesfalles.low.JPG
http://www.teresafreedom.com//images/articles/fallas/FALLA VENUTS.low.jpgFALLES 2017.                                                                                                     

   ………………

 

http://www.teresafreedom.com//images/articles/fallas.vlc/fallerets.low.JPGEls “parots” es plantaven des de Sant Miquel fins a Sant Josep i, clar, despres d´estar tot l´hivern al ras, molts d´ells, es retiraven garçats, astellats o trencats. Llavors, es feen  montons pels barris i es cremaven la vespra de Sant Josep  i els veins, aprofitant-se de l´ocasio cremaven mobles i trastos vells fent dances i rialles en torn de la foguera.

Este es, en tota certea, l´orige de les FALLES VALENCIANES  puix que la paraula “falla” ve de “falya” , paraula ARAP de la PARLA ROMANÇ MOSSARAP VALENCIANA que vol dir  “monto” o hacina.

 

 

FALLES 2017

www.teresafreedom.com

 

(fonts: text del llibre de « ROMANÇOS » de V.I. Simó  i dibuix i composició de E. Ramón Pastor)

ORIGENS de le FALLES VALENCIANES : EL PAROT i LES FALLES

Uncategorized

ORIGENS de le FALLES VALENCIANES :

"EL PAROT " i LES FALLES.

En la Baixa Edat Mija , en el Cap i Casal del Regne de Valencia,  per tal d´allumenar places i carrers,  s´instalaven unes faroles rudimentaries fetes d´un trípode de cabirons de fusta que es falcaven a terra, i d´a on penjava un fanal d´oli: el nom d´este armatost se´l nomena ESTAI o PAROT:

http://www.teresafreedom.com//images/articles/fallas.vlc/elparot i lesfalles.low.JPG
                                                                                                         ……………… /

Read more… →