LAPORTA, COMPANYS i els colpistes de la HISTORIA

COMPANYS, LAPORTA i els colpistes de la HISTORIA

HOOLIGANISME NAZI_ONALISTA

( LAPORTA, COMPANYS y los golpistas de la HISTORIA   en espanyol)

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/nazis.cat/naziscatalanes.laporta3.low.JPG\"Deu els cria … i els gorilons colpistes s\’ajunten .

El destarifat  president del Barça , Joan Laporta,  contínua la seua mercenaria  campanya cap al podi de  l\’hooliganisme nazionalista  en les  seues delirants proclames antidemocratiques : “És el moment d\’alçar-nos” ; alçar-se? D\’a on? Del seu catre d\’enllitament  politikoindependentista? Del seu libidinós concubinaje  monchetil? O botifarrero? . L\’atre dia un alumne meu calificava a Laporta de “desllenguat” . Genial descripció  : la seua boca es un model de destarifos i la seua enfebrida ment es una lluminaria  de catetisme  soquellot. El  pallasso de la farsa .
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/nazis.cat/naziyouth.englishbook.low.bmp\"El “show nazi de les antorches” del passat 15 d\’octubre en el Castell de Monjuïch  de Barcelona, liderat per Laporta,  desprenia  les mateixes llampades nazis d\’aquells espantosos  rallies  juvenils  hitlerians  naixcuts  per a crear panic entre el comú dels judeus   i dissidents  de l\’odiat  regim  alemany … Varem necesitar dos guerres mundials per a acabar en aquelles tres  serps  venenoses  del SOCIALISME   TOTALITARI (comunisme, nazisme, fascisme) i ara, l\’antorchero  Laporta  se\’ns desdejuna en  antorcheres proclames hitlerianes i desenterrament de colpismes inconstitucionals al mes pur estil Companys.

¿Imita Laporta  a aquell  anarcosindicaliste colpista  del republicanisme de mala mort,    anomenat  Lluïs Companys?. ¿ Vol imitar Laporta  aquell  irresponsable colpista de l\’Esquerra Republicana  que va proclamar un “ estat independent catalá”   i va crear el caos guerraciviliste en la Catalunya  del ´37? . ¿Parlem d\’aquell  "covart repulsiu que, quan se li posaven  les coses negres, fugia covardement pels albellons de Barcelona?  ¿d\’aquell miserable que va permetre les grans matances de gent innocent (8350 víctimes assassinades) en la  Catalunya anarquista? ¿d\’aquell corrupte que mossegava “el seu percentatge” de tots els saquejos fets a les famílies catalanes de  renda acomodada?" (Vidal Cuadras, sic) . Analisem  la història.
Aquell president de la Generalitat Catalana,  Luïs Companys,  va ser definit per l\’historiador Madariaga com “un colpista que el 6 d\’octubre de 1934 va liderar un acte de guerra que va violar la Constitució Republicana    de 1931” .L\’anarco-sindicalista Luis Companys  es va sublevar, es va ciscar en l\’orde constitucional existent, declarant-se independent  i proclamant unilateralment , en  l\’ajuda de les masses anarco-sindicalistas “l´Estat Catalá  de la República Federal Espanyola” . "Companys va ser  un colpista contra la Constitució i la seua acció va ser doblement greu perque, sent President  de Catalunya i el garant de la Republica Espanyola  en Catalunya , es va alçar contra la Constitució  i contra la República" .
L\’admirat colpista de Joan Laporta,  Lluis COMPANYS,   va ser  un  antidemocrata, traïdor a la  II República,  que, en paraules del republica  Lerroux,  va mutar :”de reformista monarquic a furibund home d\’esquerres, d\’espanyolista patrioter a   anarco-separatista i de modest Don Nadie  a  Ninot de la veleta catalana”  … 
En 1933 , Lluis Companys ,despres  de la VICToRIA legítima de la DRETA ESPANYOLA , va preparar un COLP ARMAT  contra el Govern de la República, contra  la Constitució Republicana … ni tan sols el fet de ser President de la Generalitat li va impedir TRENCAR la LEGALITAT VIGENT.  El seu Colp d\’Estat, cal repetir,  va tindre lloc a l\’octubre de 1934 i va causar 8350   morts innocents. Exercint el seu carrec de President de la Generalitat , Catalunya va patir la PITJOR i mes esgarrifosa REPRESSIÓ : el stalinista Front Popular , baix el seu mandat ,  va afusellar   e Tarragona 1.665 persones ; en Barcelona   5.682 ; en Girona   457  i en Lleida ,   1022 . .
En total , baix la  presidencia  de Companys  es va fusilar en Catalunya el DOBLE  de persones qu´ executaria Franco durant i despres de la Guerra Civil del ´36 . I tot aço sense comptar la liquidació del POUM (anarquistes) a les mans del PSUC (socialistes)   , la persecució de la CNT,  l\’organisació de les CHEKES criminals  mes terribles de tota Espanya, i l\’elevacio de la TORTURA  a nivell de “ciencia refinada” gracies al “ criminal assessorament SOVIET” (Stalin) .
Companys va ser, ademés,  un traïdor als seus  perque va intentar arribar a una pau per separat en FRANCO recorrent a la mediacio de la MAÇONERIA  i es va afanyar a escapar, covardement,   sense importar-li la sort dels seus seguidors…
Al fugir i quedar-se COMPANYS  a França,    el  General  Petain , al front  del seu Tercer Govern SOCIALISTA  FRANCÉS  ,COLABORACIONISTA  de Hitler,   va donar l\’orde    de  perseguir tots els responsables  de la Guerra Civil Espanyola en les mans plenes  de sang,  per lo  qual   Companys  va ser extradit i fusilat   en l\’octubre de 1940: gracies   al GOVERN  SOCIALISTA FRANCÉS de PIERRE LAVAL, que va passar de destacat socialista a declarat pronazi i primer ministre del Govern Francés  de Vichy, colaboracionista de Hitler ….
Laporta,  fent la ona   a tots estos  sanguinaris iconos del nazionalisme embuster, es fa compliç   de la seua barbarie. I del seu colpisme antidemocratic

`CHARNEGOS, MAQUETOS y ESCLAVOS de la Catalunya Grand´

 UEFA justiciera i acoçadors RACISTES.cat

UEFA justiciera, acosadores RACISTAS.CAT

 

 ===========

REPOSTA a COMENTARIS:
Resposta a subditvalencia:
Yo t´ho explique. Esta es la “rao crematística”  dels actituts NAZIS d´eixa gentola :
Tenía yo a mi profesor de historia en la universidad, Don Antonio,  que solía repetírnos: "Los nazi_onalismos vasco y catalán llevan doscientos años enriqueciéndose e industrializándose a base de empobrecer y desindustrializar al resto de España. Y , recuerden, cuando estén bien gordos y bien cebados, buscarán la secesión". Mi ilustre profesor fue profético. Parece ser que a ambos-dos  ya les ha tocado la hora: esperan  turno.
_
Mi ilustre profesor fue doblemente profético: Los datos cantan:
1.  En   2002 la renta de los vascos era ya un 23% superior a la media del resto de los españoles y un 40% a la renta media de los andaluces. Girona es la provincia de mayor nivel de vida de España y todas las provincias vascas -excepto Vizcaya- ocupan los primeros puestos del ranking de bienestar. Debido a sus "vacaciones fiscales", las Vascongadas es DEFICITARIA en sus aportaciones al Estado Español : cada español paga  1.000 euros, per cápita, al gobierno vasco   para que las Vascongadas sigan manteniendo el más elevado nivel de vida de todo el Reino de España. Por lo tanto, los vascos NO aportan: son receptores nuestros, nos pasan la bandeja .
_
2. Vascongadas  tiene un deuda impagada de más de 800. 000 millones de ptas con la seguridad social (datos del 2002) , que NO pagan. Vasconia es la más insolidaria de todas la autonomias con el resto de españa  : Tan solo aporta 140.000 millones de ptas al Presupuesto General del Estado.

 3. Durante el franquismo los nacionalismos vasco y catalán se lucraron como nadie . Y ahora, igual . En Vascongadas y Navarra las herencias en línea directa están EXENTAS de tributación mientras en el resto de España llegamos a pagar hasta el 34% de la herencia. Vascongadas  es la comunidad que menos inmigrantes ha admitido .
_
El desequilibrio regional a favor de Vasconia y Cataluña viene del siglo XIX pero se incrementó con Franco. Todo comenzó porque el sistema bancario orientó las inversiones con un dato diferencial de crédito hacia ciertos sectores, con lo que dichos sectores bancarios estaban directamente relacionados con los sectores de transformación (ej.:conservas) . Los flujos de gran capital se nos fueron, pues, a Vascongadas  y Cataluña. Al tener las mayores inversiones ,la productividad se hizo mayor en esas zonas privilegiadas y allí fueron realizándose las mayores inversiones, aumentándose los desequilibrios con el resto de España.
_
La fuerza humana de trabajo (maquetos y charnegos), criada y formada en el resto de España tuvo que emigrar a esas zonas favorecidas? Andaluces, extremeños, castellanos, gallegos y murcianos se fueron a Vasconia y Cataluña y "vaciaron" de potencial humano, de este modo , sus propias regiones. Los salarios bajos que se establecieron para favorecer la inversión necesaria en esas zonas más industrializadas cargó sobre las clases trabajadoras el mayor esfuerzo de su desarrollismo
_
4. La política super-proteccionista hacia Vascongadas y Cataluña, a primeros de los años ´60, hizo que el resto de España tuviera que comprar los productos más caros producidos en estas dos regiones. Al estar gravadas las importaciones , nos teníamos que tragar los productos producidos por vascos y catalanes, que eran más caros y peores que los fabricados en Europa pero que no nos dejaban comprar.

5. En1983, nos cerraron en Valencia los Altos Hornos de Sagunto -los más productivos y modernos- para manter abiertos los viejos, obsoletos e improductivos Altos Hornos de Vizcaya
_
6. Los doce mejores hospitales de España están en Cataluña, que es la autonomia con más deuda sanitaria , y que tenemos que sufragar el resto. Vascongadas y Navarra tienen el Preescolar y el bachillerato de todos los colegios gratis. La atención odontológica -incluidas la ortodoncias – son gratis allí.  En Vascongadas se aprobó para el el 2002 una "ayuda familiar" de 1.800 euros (= 300.000 ptas /año2002) por hijo de 1 a 3 años  Madrid , por ejemplo, tan solo da 156 euros (= 26.000 ptas) para ayuda guarderías. Y el resto, de ahí para abajo…
__
7. Las más elevadas retribuciones docentes de toda España las tienen los profesores vascos, navarros y catalanes. El radical Ibarreche ,  se gasta más de 43.000 euros (= 7.155.000 ptas) en pagar "material didáctico"  para que los etarras de la universidad vasca  hagan carreras meteóricas con titulaciones figurantes y “prêt-a-porter” …
_
8. Desde el nuevo ESTATUT CATALÁ , regalado por  Zapatero  a Cataluña (noviembre de 2006):
1. el 100 % de los productos de empresas con sede en Cataluña , se lo queda Cataluña (antes era el 35 %)
2. Cataluña se queda el 100% del IVA del cava catalan  (el 80 % de las
ventas  son en España, luego es dinero español)
3. Cataluña  se queda con el 50% del total del IRPF (antes era el  33%)
4.   Cataluña se queda con el 80% de los impuestos especiales
Comprando productos catalanes, las regiones más pobres del resto de España son las que están  transfiriendo su escasa riqueza a Cataluña, Vascongadas y Navarra .
En cambio, en los supermercados catalanes se aconseja con carteles , boicotear los productos españoles.
9. Informe del Banco de España (año 2006)
======================================
 La deuda total de las autonomias es de 6.500 millones de euros, de la cual más de la mitad es la deuda de Cataluña (3.500 millones de euros) . es la autonomia más endeudada de todas.
En los juegos olímpicos Cataluña recibió del resto de españa 800.000 millones de pesetas . a la Comunidad  Valenciana , en sus grandes eventos ,  se le permite  coger préstamos y endeudarse  : pero NO se le  regala  inversiones  “a fondo perdido”  .
Los “mossos d´escuadra” (guardia catalana) cobraban en 2006  casi el doble d e lo que cobran  los guardias civiles del resto de  España.
10 . PIB  comparado con la media europea (2007):
Mientras la mayoria  de las regiones españolas no llega a la media  del PIB europeo:
1. Madrid tiene el 129% de la media europea (pero es solidaria., aporta  y no impone nazi_onalismo)
2. Navarra tiene ya el 124% de la media europea (y es privilegiada)
3.    Vascongadas tienen el 123% de la media europea (y es privilegiada)
3. Cataluña tiene ya el 117% de la media europea  (y es privilegiada)
Podríamos seguir hasta el infinito el listado-chollo-prebendario de estos dos privilegiados nazi-onalismos españoles, que , recordando al ilustre profesor Ubieto Arteta en los años ´60  … "cuando estén bien cebados y orondos ensayarán lo de la secesión". Pero… ¿de verdad  podemos creer  que estos malcriados nacionalismos podrían sobrevivir sin lo que les pagamos los demás españoles? . Unas Vascongadas independientes , según un reciente estudio, necesitaría dos mil euros (333.000 ptas) por habitante y año para mantenerse. ¿De dónde lo iban a sacar el destarifado Ibarreche  y sus cohorte  de sátrapas  feudales  ? .¿De dónde el decrépito Pujol, el espabilado  Mas o el chollo-federalista Montilla?.
¿De dónde  el mantenido  "Avui" ,   periódico en quiebra que vive de nuestros impuestos, sobreviviría si no es pasando la bandeja a maquetos y charnegos?
Una DEMOCRACIA moderna se basa en la SOLIDARIDAD y el esfuerzo común : no en la explotación de los más débiles por los chollo-prebendarios, con autonomías nazi_onalsocialistas de embudo: lo ancho para mí , lo estrecho para los demás.
(NOta: las cifras dadas pueden oscilar algo entre el `período  2001-2008, pero  ilustran, claramente, los desequilibrios existentes)
(Fuentes: "Anuario Social de España 2001 y 2002", Informe del Banco de España (Año 2006) y bibliografia del catedrático de economia J.L. Tamames y otros )
=======
Entens ara les "raons crematístiques" d´este NEO-FASCISME sacamantecas ??