`EL BUNKER CHABOLERO del CORRALET VALENCIA´

`EL BUNKER CHABOLERO del CORRALET VALENCIA´

(MONSERRAT CANDINI )

\"\"El passat dia 14 la senadora catalana de Convergencia , Montserrat Candini, va insultar , a traves del seu blog, a tots aquells pares que, en exercici del seu dret constitucional, havien demanat el compliment de les lleis en Catalunya i l\’aplicació de la llei per a que  l´espanyol  s\’equipara al catala en les escoles e instituts de Catalunya …

Pero el to de la desllenguada senadora va anar  in crescendo al manifestar la seua enrabietada impotencia perque …  “el búnker de chabola, que en el `país valencia¨ va trobar la manera d\’aniquilar la llengua, no ho ha pogut fer en Catalunya.” …

\"\"Estes cacic_ueles catalaneres de mig pel, en ambicioses `illes barataries´ lingüístiques , no es conformen de llançar el seu enfurit puny de ferro -infectat de dialecte barceloní- als seus pobres charnegos i habitants locals de la Comunitat Catalana , sino que tambe aspiren, des de fa temps, a fer-ho extensiu als passotes `meninfots´ del Regne de Valencia.Pero els chaboleros del Regne -els passotes regnícoles valencians-, pareix, no han sucumbit a lo que l\’escriptor Blasco Ibañez denominava la invasora “lepra catalana” i li han eixit contestaors : d\’ahí els tronants insults de tan escalabrada senadora que no “convergix” ni unix, sino que llança enrabietats udols d\’impotencia.

\"\" Escrit per un charnego barcelonino, vaig llegir un curios graffiti  en una  paret d\’una avinguda de Barcelona: “ Els teus fills en catala. Els nostres en anglés i castellà. Aixína, el día de dema, els nostres manaran sobre els vostres.. Firmat: Mas, Pujol, Duran, Carod.. i els seus polítics” . El descarat grafitti era la prova testimonial d\’eixe 65% de chiquets castellanoparlants , víctimes castigades del neofeudalisme nazi_onalista catala que els nega la llibertat de poder triar en quin idioma preferixen educar-se.

Els efectes devastadors de la totalitaria política lingüística del monolingüisme-facha en Catalunya han quedat arreplegats , ya des de l\’any 2000 (“Escola Espanyola”), en eixe 60% de fracas escolar , concentrat en el “cinturó roig” de la Barcelona immigrant, i en eixe 40% de chavals barcelonís que ni tan sols obtenen el Certificat d\’ESO . Casualment, localisat en els barris on viuen eixos quasi 3 milions d\’immigracio andalusa i charnega que tenen l\’espanyol de llengua materna i per als que la imposicio del “dialecte barceloní (=neocatalaní) en el seu aprenentage es una llosa infinita que els aboca  al mon del treball marginal i els condemna a l\’analfabetisme mes sectari.

I… , mentrestant, com resa eixe lluminos grafitti, , els fills de la dretona burgesa catalana aniran formant-se en anglés i en espanyol per a sobreeixir com “supercasta” dirigent que tindra als fracassats charnegos incultes com ciudadadanos de tercera:

En esta categoria tambe nos  volen englobats als ciutadans del Regne, els valencians, pobladors d\’eixe degradat “bunker chabolero” del molt inventat “pastís valencia” …

Volen …, pero  farem per a que NO HO CONSEGUIXQUEN.

Encara que …  el fracassat BUNKER BARRETINA UNIVERSITARI  sí que haura soterrat la nostra historica LLENGUA VALENCIANA .

www.teresafreedom.com