CRISIS BANCARIA ZAPATERINA …

CRISIS BANCARIA ZAPATERINA  :

“Zapatero esta fent molt rics als mes rics” (Albert Boadella, Els Joglars .2006)
“El  nazionalisme victimiste de  Catalunya i de  Basconia han donat com resultat dos autonomies privilegiades  de les  quals  la riquea ,  industrialització i superior nivell de vida s\’ha  generat durant els dos últims sigles  a costa de la pobrea i desindustrialisació de les restants regions espanyoles” (Catedràtic En Antonio Ubieto.Universitat de Valencia. 1985)

\"bancazapaterina3low.JPG\"

“Zapatero está haciendo muy ricos a los más ricos” (Albert Boadella , Els Joglars.2006)
“el  nacionalismo victimista de  Cataluña y de  Vascongadas  ha dado como resultado dos autonomías privilegiadas  cuya riqueza , industrializacion y superior nivel de vida se ha  generado durante los dos ultimos siglos  a costa de la pobreza y desindustrialización de las restantes regiones españolas” (Catedrático Don Antonio Ubieto.Univ. de Valencia. 1985).
                …….

 Des del nou Estatut Català , regalat per Zapatero  a Catalunya (novembre 2006):
1. El 100 % dels imposts dels productes d\’empreses en  seu  en Catalunya , se\’ls queda Catalunya (abans era el 35% )
2. Cataluña  es queda el 100 %  de l\’IVA del cava català (el 80% de les vendes son en Espanya i es IVA espanyol)
3. Catalunya es queda el 50% del total de IRPF  (abans era el 33%)
4. Catalunya es queda el 80% dels imposts especials
Compran productes catalans , les regions més pobres del  resto d \’ Espanya son les que estan transferint la seua escassa riquea  a Catalunya, Basconia i Navarra.
=========
Desde el nuevo Estatuto Catalán , regalado por Zapatero  a Cataluña: (Noviembre 2006)
1. El 100 % de los productos de empresas con sede en Cataluña , se lo queda Cataluña (antes era el 35% )
2. Catalauña  se queda el 100 %  del IVA del cava catalán (el 80% de la ventas son en España e IVA español)
3. Cataluña se queda el 50% del total de IRPF  (antes era el 33%)
4. Cataluña se queda el 80% de los impuestos especiales
Comprando productos catalanes , las regiones más pobres del resto de España son las que están transfiriendo su escasa riqueza  a Cataluña, Vascongadas  y Navarra.
En los supermercados  catalanes se aconseja  con carteles el boicot a los productos españoles .