AVL: ¿ GOL HISTORIC a l’IGLESIA VALENTINA?

AVL: ¿ GOL HISTORIC a l\’IGLESIA VALENTINA?

Pareix mentira que en l\’era d\’Internet, quan la informació i la investigació fluïx en  rabiós ímpetu  llibertari per les ones de les noves tecnologies i  en múltiple accés a les fonts bibliogràfiques, pareix mentira que encara tinguem en València antigalles academicistes  com l\’AVL que,  dotades  d\’obsolets dogmatismes,  li vullguen robar al Poble Valencià la seua milenaria sobirania. I ho estan fent   suplantant la nostra genuïna LLENGUA VALENCIANA  per  infumables  panochos barceloninos naixcuts del trilerisme totalitari del ´32…… Panochos i trilerismes  pseudonormativistes  sense    pedigrí històric  i  carents  del fust  democràtic que ha d\’alimentar  tota decisió somesa a la sobirania d\’un poble.

I el Poble Valencià haurà de reaccionar ENÈRGICAMENT per a  impedir que tan antidemocràtica Akademia porte a terme tan reprovable barbàrie. Es juga en això la seua dignitat  i els pobles que  perden  la seua dignitat   estan cridats a convertir-se en esclaus dels enemics que volen la seua destrucció.

Llig per Internet en Valencia Hui  (11/08/08) l\’espectacular gol que li volen  colar a l\’ Iglesia Valenciana  la  catalanenca Academia Valenciana de la Llengua panocha (AVL) en la seua  domesticada  presidenta Ascensión Figueres i el nostre colaboracionista  burlador President Paco Camps . Aprofiten la canícula de l\’estiu per a, en nocturnitat i traïdoría  consagrar  la imposicio , per la bota i per l\’espadó,  del MISSAL CATALANUFO , redactat pels  chipiriflautics akadémics-AVL  al dictat  del privadíssim IEC : vaja  provocació! vaja insult! vaja humiliació! . NO mes cal  que  l´objeccio total .

Dins de poc, si l\’arquebisbe-cardenal Garcia Gasco  no ho remeia , vorem als valencianets panolis cantant en missa catalanenca   cançonetes de retorets conversos  al barceloni panocho .

Resulta sorprenent que l\’actual cúpula eclesiàstica Valentina, eixa que en el seu dia va tindre tanta solera  en la defensa de la nostra històrica Llengua Valenciana (i ho va fer en  gran corage des dels seus retorets  parroquials), no  vullga donar-se conte del  perillós i antivalencià  ENTRISME leninista ,   que estàn   desplegant   els seus caducs  retorets-AVL ,( llínea  Ramón Arnau),  per a  la imposició en les nostres  temples  de l\’infame i infecte  DIALECTE  BARCELONÍ , ¿ Pregarem els valencians en subdialecte panocho? ….

I per a colmo de la  imperant copisteria ,cal recordar  que ha segut el retoret catalanista  Arnau qui ha  retirat dels fons catedralicis  valencians la litúrgia genuïnament valenciana  elaborada en els anys ´80  pels tres mossens  valencianistes : Alcon Edo, Josep Lluis Alminyana  i Vicente Castells  en quin fi?  . En  temps de fusellers i copistes  ¿que farà  el “comisariat” de l\’AVL?  ¿un refregidet de valencianisme  cuinat  a la catalana?. Els alquimistes laboratoris pompeufabrinos  de l\’AVL,  ¿traduiran la litúrgia  valenciana al subdialecte barceloní? ¿Claudicarà el Poble València una atra vegada més? .

Monsenyor  arquebisbe Cardenal  de la Valentina Eclèsia,   ¿ hem de tornar a repetir-ho? :  la infiltració  “entrista”  de l\’infecte dialecte en les iglesies valencianes  significarà   el BUIDAMENT TOTAL  dels nostres temples   per abandono de la seua lleial feligresia  front a  tamanya traïció al  Poble Valencià creient :  serem els primers   en fer-nos OBJECTORS   d\’esta  Iglesia  tan deslleial al poble i  tan servil a la barbàrie històrica AN-TI-DE-MO-CRÁ-TI-CA .  És absolutament intolerant  que l\’IGLÉSIA CATÒLICA  VALENTINA arribe a fer-se  complice  de dita iniquitat  i puga doblegar-se davant d\’una catalanisada  AVL ,traïdora a la nostra CARTA MAGNA i  burladora del Poble Valencià.

Saturats  de tant d\’engany, OBJECTAREM . I no està l\’Iglésia per a abandons.