ARTUR MAS i els bufons de la HISTORIA.CAT

ARTUR MAS i els bufons de la HISTORIA.CAT

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/catalunya2/arturDona la sensació que el “nou”  president  de la Generalitat Catalana, Artur Mas, emula a Jordi Pujol quan en 1984 , per a tapar l\’onerosa  quebra de la Banca Catalana i l\’escandalos robatori catalanero de 130.000 milions,  es va enroscar en la senyera catalana per a eixir-se de rosetes.. I es va eixir!! . El profitos robatori va ser cobert pels impostos dels “cosins” españolets que varem  tapar tan descomunal “forat negre” pujolino.
Ara Arturito , condenat per defraudació de 200 milions d\’euros(=33.277.200.000 pesetes)  a la Hisenda de tots els espanyols -els va amagar en Liechtenstein-, se\’ns reboça de “delirium tremens” alucinogen i se\’ns presenta com  imperator  “129  president”  de la Catalunya-del-nunca-jamás..  Nova cortina-“amagadora”  de l\’habitual robatori  nazi_onalista. Per cert… d\’a on venen eixos muchimilions d\’euros  escaquejats al fisc? . Ens agradaria saber-ho.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/catalunya2/pujol.papus1.low.JPG\"Arturito  camina tocat del mateix “síndrom de bufonería historica” que afecta a la tropa ZaPatereta , entregada  febrilment  a aixo de “la falsificacio de la memoria historica” per Real Decret … Arturito  es un arca de bufonería historica.CAT  en eixe  pufo inventat d\’orde dinastic 129,  tret de l\’Olimp de la Historia:  Arturito es, simplement, el  QUART president de l\’actual versio de la Generalitat Catalana  i l\’OCTAU  si contem a Francesc Macia  anomenat  , des de la II Republica Espanyola, stalinista  i bastarda .
I la inventada “llista de presidents de la Generalitat”  de la catalanera WIKIPEDIA (en la que Arturito s\’anomena  “imperator” 129) no es més que un “fistro” historic.
\"artur-mas3low.money.JPG\"L\’actual Catalunya   sempre la varen formar  els comtats de la Marca Hispanica que eren comarques espanyoles llibertades pels francs i dominades pels francs,  i varen ser  reunits baix el comandament del comte estranger de Barcelona, encara que   mai  varen poder  ser considerats una “nacionalitat”.En quant va revertir el seu comandament i governació als espanyols (a l\’integrar-se en la Corona d\’Aragó -Corbeil, 1258) , els MARCAHISPANISTES varen recuperar la seua condició \"http://www.teresafreedom.com//images/articles/catalunya2/arturd\’espanyols.
La covardia dels “gots MarcaHispanistes  (els “catalans” de ara),  va arribar a posar en perill els estats cristians a l\’atre costat dels Pirineus (s.VIII)”..i , al contrari  de lo que feien els braus cantabres i castellans enfrontant-se valentament  a la barbarie musulmana  per a recuperar Espanya , els gots Marcahispanistas , en quant  barruntaven  una onada  de  musulmans invasors  se n\’anaven corrent, corrent,  a refugiar-se  baix les faldetes  dels comtes francs del  Sud de França : la  seua generosa protecció els salvava  del frenesí islamic…… : “no podent suportar el jou dels infidels contra els cristians ,  (els gots de la Marca Hispànica)  han abandonat  tots els seus bens i han vingut a buscar asil en la nostra Septimania …”.(sic:“Precepte de Ludovic Pius” .S.IX).
Ludovic Pio , per a castigar  La covardia  a\’aquells  poregosos cristians,  va decidir crear una classe social  que va  nomenar  `PAYESES de REMENSA´  o serfs  adscrits a la terra en qualitat  d\’esclaus  i en eixa condicio  varen permaneixer   durant llargs segles fins que el rei d\’Espanya  , en el SEGLE XV  ,  va mamprendre una accio civilisadora  per a tornar als  Gots-“catalans” la seua condició d\’homens lliures als que fins a llavors havien segut esclaus per descendre d\’aquells als que castigara Ludovic Pius en el segle VIII ” … (p 7) .
 
Catalunya no va començar a existir com a ens polític, fins a setembre de 1496, regnant  Ferran II d\’Aragó (Reis Catolics) , qui va firmar expressament una sentencia
per la que els “marcahispanistes” varen recuperar la seua condicio d\’homens lliures espanyols ….
Els "catalans" o “Catalunya”    NO EXISTIXEN  com entitat unificada  fins a 1521 quan el rei d\’Espanya Carlos I  nomena “virrei de Catalunya" a l\’arquebisbe de Tarragona al senyor Pedro Folch de Cardona .
Els privilegis de Catalunya varen desapareixer en  el Decret de Nova Planta de Felip V i la condició de Catalunya  com “entitat política”  va durar fins a l\’any 1873  quan 1a  I Republica Espanyola  va suprimir tots els tituls de feudos, principats i  regnes (un dels quals va ser el regne de Valencia i de Mallorca).
Espanya  es una construccio nacional forjada al llarg dels segles, a partir de l\’accio unificadora dels Reis Catolics , Isabel de Castella i Fernando d\’Arago,  inclosa  Catalunya que sempre va ser una província d\’Arago.
A partir d\’esta acció unificadora, feta pels  reis austries i borbóns fins al segle XVIII,  es quan apareix eixe desig de nacio uniforme que a molts nazi_onalistes catalans tant els molesta : va ser obra de Felip V .Pero, oh casualitat!,  es partir d\’ell quan Catalunya tindra la seua gran expressió economica i riquea que sera  consolidada en el segle XIX en  la seua  potent  industrialisacio . 
Perque hi ha una cosa ben clara que hem de recordar : que en el segle XVIII, gracies  a l\’injuriat Felip V , i  gracies als seus decrets de Nova Planta (conseqüencia de la  Guerra de Successio i de l\’actuacio dissident dels catalans austracistes),  tindran de seguida el Decret de Lliure Comerç pel \"http://www.teresafreedom.com//images/articles/catalunya2/bancaqual Catalunya , que abans no podia comerciar en America , ( per ser la gran exclusiva de la Corona de Castella), a  partir del XVIII  Catalunya podra  comerciar i podra  portar allí les seues famoses indianes  i es a partir de llavors quan la burgesia catalana  tindra  els grans poders  economics i monopolis per a poder abordar en el segle XIX la seua gran industrialisacio :  negada a atres regions . I podra fer-se  ama  del gran comerç monopolístic en el resto d\’Espanya.
Inventar “pufos historics”  en l\’Era d\’Internet es molt arriscat perque nomes conseguix fer el ridícul. I Arturito  Mas ho fa doblement : per defraudador de la Historia  i de la Hisenda Espanyola.

 

www.teresafreedom.com