”35-Ubú PREMIS d´OCTUBRE”

"35-Ubú PREMIS d´OCTUBRE"

 

El pasat 28-0  contemplaba embelesada el "sopar de germanor dels  35-Ubú-Premis d´Octubre", transmutada i arrebatada   pels quilos, tones,  quintals!! de sabidura monchetil per metre quadrat, acodits al bombo sardaner de l\’Ubú-librero Eliseu .
¡Qué Olimpo de cultura llibrera "normalitzada!" ¡Qué “gaudida” de besamàns catalanescs!  ¡Qué Rendició-de-Breda  a la pujolina! ¡Qué entrega sublimada als "mossos literaris de l´illa ayatolenca"…  !Qué grouchesca moguda d´acomplexats redimits pel dogma ! ­ Qué terratremol de pedra filosofal!…..
Allí  estaven tots els ubús del PCUs-panca, els nostalgics de l\’antifranquisme trasnoctat  …l\’Eliseu,el Girona, el  Foix, el Pla, el  Dalí, el Miró el Fontseré ,… Tota la colla de la retro-progresía nostálgica del \’68  en  el seu, no menys trasnoctat,  "look hippiloyo"….i les seues cochambres prédiques.

Aquells que contra Franco vivien millor pero, ya en democracia, es retorcen de ràbia continguda davant del buit cansino  que la fartuca SOCIETAT CIVIL VALENCIANA els professa….. Una societat civil massa saturada e indiferent  per a sucumbir als dictats dels ayatolás  totalitaris pancas…
Pero….. pareix   qu´enguany la cosa s´ha  deteriorat una mica…. “La moguda "olmpica" ( de l\’Olimp dels deus) ha segut  un atra cosa….Una mica mes coenta. L\’entreguisme a l\’American-marketing s´ha convertit  en un espectacul "light" a lo Ramoncin……Clar,ya ho día la Rosa elisea: El poble no aplega a l\’Olimp Literari…Pera conquerir-lo cal baixar a l´hortera de mala mort d\’estos analfabets valencianets . Eixos valencianets en  els que l´Ubú-librer fa el seu prosper negoci….i als que dessuca com a una llima.
Els nostalgics  del PCUs-panca, recorden les profetiques "paraules" del seu santón-gururú   fusterià  a la vora de la mortalla: " Aquest païs  será, dins de poc, un païs monolingue: castellanoparlant". Ho recorden…. i es desencaixen. El "negoci" al garete!. D\’ahí  la "moguda" correllengüera permanent..
I la profecia s\’está  complint. Per a la rebel societat civil valenciana els " Premis \’28-0" del Ubú-librer  son uns marcianets nostalgics  vinguts de fora del Sistema: els “outsiders” del Sistema Democratic, civilitzat i de progrés,  que els valencians volem per al segle XXI front al idiotisme lingüístic  barceloní.