XXVI CONGRES INTERNACIÓNAL de LINGÜÍSTICA i FILOLOGIA ROMÁNIQUES

XXVI CONGRES INTERNACIÓNAL de LINGÜÍSTICA i FILOLOGIA ROMÁNIQUES. VALENCIA  2010
(REVIEW -CHAPTER II )
ACTUACIÓNS   PROGRAMADES:
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/CONGRESO/MiLa inicial preparació al Congrés  va ser l\’enviament  d\’un exemplar del  meu segon llibre “Cronologia Històrica de la Llengua Valenciana” (Diputació de València .2007) als 17 catedràtics-Presidents de Seccions i a les seues universitats de la Romanística  . Les cartes d\’agraïment que he rebut  de les universitats  internacionals  són impressionants. Ha segut una ocasió excelent de donar a coneixer al mon de la investigació   la meua documentada obra  en defensa de la Llengua Valenciana que quedara “en lloc  d\’honor” (sic) en les estanteries de les seues universitats i biblioteques per als futurs investigadors.
El segon pas va ser l\’elaboració  d\’un llibre , de facil llectura,  de 100 pàgines que recollira lo mes esencial dels meus dos llibres publicats i de  les  3 conferencies impartides en  la Universitat Politecnica de Valencia .
.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/CONGRESO/LibroEs tracta d\’una edició  en  TRES versions : espanyol, anglés  i Llengua Valenciana que permetra, als congressistes,   el coneixement  fácil de la problematica valenciana i la GLOTOFAGIA catalana .
El tercer pas va ser el disseny de les camisetes i targetes d\’acreditació , en les que estaven  molt elegants/es per lo  que eren: bons alumnes universitaris . El mensage :
         ”Universitaris Valencians per la Llengua Valenciana”.
El dia més pesat va ser el dilluns 6 , dia de la inauguració , perque a les 8:00 “my boys & girls” ya estaven esperant-me    a la porta de la Facultat de  Filologia a on van arreplegar els llibres , en les 3 versions, es van posar la  camisetes i acreditacions   i es van apostar en  l\’entrada i corredor  d\’accés al lloc d\’acreditació dels congressistes que arribaven.  I van començar la faena  sense agobiar pero sense pausa .  No van parar en tot el matí fins a les 13:00  i la repartició  va ser un exit . A l\’una de la vesprada estavem tots esgotats. Havia segut quasi 5 hores sense parar….
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/CONGRESO/7.\"Durant  la repartició, van tindre alguns “parlaments” civilisats  en atres  jovens congressistes i becaris catalans  del centre  (que van vindre en abundancia al congrés) pero allí vaig estar yo sempre , de reforç i suport , per a les explicacions necessaries.  No obstant aixo  els parlaments es van desenrollar, sempre,  molt  serenament.
El Coordinador no  va posar  cap  obstacul  i els va aconsellar que ho feren tot sense agobiar. I aixina es va fer.
Les següents sessions van ser identiques  i van continuar regalant llibres  a tots els que els faltaren . I, practicament els llibres es van esgotar  Molts professors volíen les tres versions  (espanyol-angles y llengua valenciana) per a comparar.
Totes les sessions de reparticio van ser un  gran èxit.
 ======== LLEGIR COMPLET el CONGRES en:

26 Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques

 

26 Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques

 

26 Congrés Internacional de Lingüística i Filologia romàniques

 

26e CONGRES INTERNACIÓNAL de LINGÜÍSTICA i FILOLOGIA ROMÁNIQUES. VALENCIA 2010

 

XXVI CONGRES INTERNACIÓNAL de LINGÜÍSTICA i FILOLOGIA ROMÁNIQUES

 

XXVI CONGRES INTERNACIÓNAL de LINGÜÍSTICA i FILOLOGIA ROMÁNIQUES

 

XXVI CONGRES INTERNACIÓNAL de LINGÜÍSTICA i FILOLOGIA ROMÁNIQUES

 

XXVI CONGRESO INTERNACIONAL de LINGÜÍSTICA y FILOLOGIA ROMÁNICAS

 

XXVI CONGRES INTERNACIÓNAL de LINGÜÍSTICA i FILOLOGIA ROMÁNIQUES

XXVI CONGRES INTERNACIÓNAL de LINGÜÍSTICA i FILOLOGIA ROMÁNIQUES. VALENCIA 2010.
(REVIEW -CHAPTER II)
ACTUACIONES   PROGRAMADAS :
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/CONGRESO/1.MiLa inicial preparación al Congreso  fue el envío  de un ejemplar de  mi segundo libro “Cronología Histórica de la Llengua Valenciana” (Diputación de Valencia .2007) a los 17 catedráticos-Presidentes de Secciones y a su universidades de la Romanística con el fin de  que tengan un filón de información y documentos en defensa de la Lengua Valenciana . Las cartas de agradecimiento que he recibido  de las universidades  internacionales, interesándose por el tema ,   son impresionantes. Ha sido una ocasión excelente de dar a conocer, al mundo de la investigación,   mi documentada obra  en defensa de la Lengua Valenciana que quedará “en sitio de honor” (sic) en los anaqueles de sus universidades y bibliotecas. El mundo de la investigación ya cuenta, pues, una excelente fuente documental.
El segundo paso fue la elaboración  de un libro de 100 páginas que recogiera lo más esencial de mis dos libros publicados y  de las conferencias impartidas en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia  .

Read more… →

XXVI CONGRES INTERNACIÓNAL de LINGÜÍSTICA i FILOLOGIA ROMÁNIQUES

XXVI CONGRES INTERNACIONAL de LINGÜÍSTICA i FILOLOGIA ROMÁNIQUES. VALENCIA  2010 .

DECREPITUT i ENCORSETAMENT : UNIVERSITAT  `”OUTDATED” .
Diari de Sessions i  Ponencies.
( REVIEW -CHAPTER I )
INTRODUCCIÓ.
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/CONGRESO/1b.Congrés.logot.port.low.JPG\"Del 4 a l\’11 de setembre s\’ha celebrat en  la Universitat de Valencia (Facultat de Filologia ) el XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romaniques  per a tractar l\’estudi de les diferents llengües romaniques  en els seus diferents camps (lexic, morfosintàctic, fonètic, semàntic, etc..) aixína com projectes  de noves tecnologies aplicades a les llengües.
El Congrés  se les  prometia en gran assistencia  participativa (uns 1000 matriculats) pero la gran quantitat  d\’abandonisme en les ponencies, el desajust d\’horaris que aixo ha ocasionat (en gran quantitat de buits ) ,  prou coincidencies  en ponencies interessants, la confusa  i tardana presentació del contingut de les ponencies, la fluixa publicitació  visual  ,en el dia a dia, de les conferencies i les seues aules en el hall de recepció   i el convenciment que molts congressistes s\’apunten a estes convocatories  més en desig de fer turisme que d\’aprofitar la impartició  de complicades teories lingüístiques  i  encorsetades gramatizacions  textuals, totes estes coses han fet que l\’assistència a les ponencies haja segut molt pobre (entre 4 i 10  oients per aula)  en  l\’excepció  de les ponències “plenàries” dels grans gurus de la Lingüística . 
                                                                                                                                            / …

Read more… →