Todos los artículos de Agustí Galbis

Artículos en Valéncia Hui

Otros artículos

  1. ELS FURS I LA COSTUM DELS VALENTINI.doc
  2. ELS MUSULMANS EN VALENCIA. L´ELEMENT BEREBER.doc
  3. ES CATALANA LA TOPONIMIA VALENCIANA.doc
  4. LA CONTINUITAT PRE I POSTJAUMINA DE LES DEMARCACIONS TERRITORIALS.doc
  5. LA CONTINUITAT PRE I POSTJAUMINA DEL SISTEMA METROLOGIC VALENCIÀ.doc
  6. LES VALENCIANES I LAS CATALANAS.doc