SENYERA VALENCIANA, REAL, BLAVA I CORONADA

SENYERA VALENCIANA, REAL, BLAVA  I CORONADA

9 d´OCTUBRE, DIA de la PATRIA VALENCIANA

\"\"La solemne celebració del 9 d´Octubre  te, en el seu epicentre commemoratiu,  la ilustre  image  de la REAL SENYERA  VALENCIANA,  protagonista indiscutible de tan entranyable festa .
La illetrada estupidea   del catalanisme impotent  (dominant en  molts cercles valencians – sobretot  docents)  ha fet sempre gala d\’una infinitat d\’invents  delirants i mentiroles    dels que son pobres víctimes   els nostres innocents alumnes.
Cada any quan  s\’acosten estes dates  (desgraciadament DESCONEGUDES en el seu significat essencial  per una gran part de l\’alumnat)  em toca  lliurar  una quasi-batalla  dialectica   en  prou d\’estos pobres  alumnes adolescents  per a traure\’ls de la barbarie historica que els han sumit un gran numero de  docents iletrats que pululen per les nostres aules .

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/senyera/CartelEn el seu enfollit afany de convertir estos pobres chavals en “catalanets de 4a divisió”  s´els ha inundat d\’heregies salvages : “que si la banda blava de la Senyera es franquista…. , que si l´ensenya que val es  “el (fals)  Penó de la Conquesta”…. , “que si la nostra bandera  es la cuatribarrada…,  que si el blaverisme  es  carca, …” .
I el  desconcert dels  chavals es gran  quan, acudint a les fonts historiques,  descobrixen la realitat  i veuen la llum  de la realitat historica  front a les mentiroles d\’aquells  filibusters  del NAZIcatalanisme  que  vela, en molt de miramet,  per a  la destruccio de la seua autoestima  com a poble milenari que som.
I els dic que hi ha dates historiques in-con-tes-ta-bles com:
1261    Quan Jaume I  rei de València atorga en el seu “Fur del Batle  e de la Cort” :”seguir a la    Senyera era  obligat a cavallers de la ciutat i fora d\’ella : el Reyne “.. , concedida “ a la ciudat i Regne”.
1348  Quan   Jaume I rei de Valencia dona a la vila de Burriana la banda blava per ser l\’ensenya de la banderes vencedores (arreplegat en la “Crònica de València”1563  de l\’historiador Martín de Viciana)
1377  Quan Pere II el Cerimoniós, rei de València (i IV d\’Aragó) dona a la “ciudat i  Regne de Valencia” , “les seues armes reals  i l\’ús de la corona real sobre  banda BLAVA”….
Es a dir, la Real Senyera va ser concedida a “la Ciutat i Regne de Valencia” pel rei Pere II en 1377 i es va convertir des de llavors en la bandera de tots els valencians del Regne . L\’eixemplar de l\’Ayuntament de Valencia   data de 1596 i es l\’eixemplar mes antic que es conserva . La “Ciudat i el Regne de València” van ser una unitat política (una ciutat-estat) des de la propia  conquista per Jaume I. Ya en els “Furs e Ordinations” (1240) Jaume I es referia al “terme del Regne de la Ciutat de Valencia” .
La banda blava era, per tant,  el privilegi concedit nomes pels reis d\’Arago a les banderes vencedores i, com ya hem dit,  va ser durant el regnat de Pere II el Cerimonios quan a la Real Senyera Valenciana li va ser concedida la corona real  i la banda blava ”, per causa dels disturbis de la Unió contra els Castellans. Li va atorgar el títul de ciutat a Valencia -dos vegades lleal i coronada- per l\’ajuda prestada al rei pels valencians en la guerra. També va començar les seues activitats la Generalitat com a autoritat foral representativa.
Hi ha testimonis escrits de l\’existencia de la seda blava  des de 1503
I cal recordar que la primera representació de la Real Senyera en  blau que es coneix, de moment, i sobre la qual apareix dibuixada la corona, la trobem en un pergamí de l\’any 1410, que es conserva en la Biblioteca Nacional de París, (Departament de Manuscrits Sig. CAP. Ge. B.. 8268).
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/senyera/PenoRespecte al “ fals Penó  de la Conquesta”,  que el catalanisme  preferix a la Real Senyera , convé recordar  que:
1er.  Fins al segle XVI  en els llibres valencians no n´hi ha CAP que  parle del “ Penó  de la Conquesta”
      2n. Tota la historia inventada la comença  el fals historiador
  Pere Antoni  Beuter  (valenciá) en el segle XVI, en  motiu del 3r  Centenari de la Conquista de Valencia :1538
3r. Abans d\’eixa data: 1538  no hi ha fonts que ho mencionen  com    “depositat en l\’iglesia de Sant Vicent Martir”. No hi ha testimonis
4. El pseudohistoriador Beuter era un fantasiador  i se      va inventar la historieta en motiu del 3r Centenari de la Conquista del Regne de Valencia.
5. En 1638 , en motiu del 4t Centenari,  Dionisio Dasio, Racional  de Valencia i funcionari ya castellanisat ,   va ser qui va afegir al pendó  la inscripció –pegot :
 any 1238
  En la part alta del pendó : i n´hi han  dos anacronismes:
a) Esta escrit en castella  (diu  “any” en compte de  “any”)
b)  Esta escrit en caracters aràbics (quan en      el segle XIII i  XIV només s\’usaven caracters romans)
Pero els illetrats que fan seguidisme del catalanisme mentiros  ho usen  per a defenestrar la nostra invicta REAL, BLAVA i CORONADA  Senyera.
www.teresafreedom.com

 

 
 
 
 
 
 
 

SENYERA VALENCIANA, REAL, BLAVA I CORONADA

SENYERA VALENCIANA, REAL, BLAVA  I CORONADA

9 d´OCTUBRE , DIA de la PATRIA VALENCIANA.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/senyera/CartelLa solemne celebración del 9 d´Octubre  tiene, en su epicentro conmemorativo,  la ilustre  imagen  de la REAL SENYERA  VALENCIANA,  protagonista indiscutible de tan entrañable fiesta .
La iletrada estupidez   del catalanismo impotente  (dominante en  muchos círculos valencianos – sobre todo  docentes)  ha hecho siempre gala de un sinfín de  inventos delirantes y embustes troleros  de los que son pobres víctimas   nuestros inocentes alumnos.
Cada año cuando se acercan estas fechas  (desgraciadamente DESCONOCIDAS en su significado esencial  por una gran parte del alumnado)  me toca librar  una quasi-batalla  dialéctica   con  bastantes de estos pobres  alumnos adolescentes  para sacarles de la barbare histórica en que les han sumido un gran número de  docentes iletrados que pululan por nuestras aulas …

Read more… →