REGNE de VALENCIA, MORISCOS… i DESTARIFOS ZAPATERINOS .

REGNE de VALENCIA, MORISCOS… i DESTARIFOS ZAPATERINOS .

SUÏSSA :MESQUITES y MINARETS .

\"\"\"\"
El poble suíss enten clarament aço de la democracia i no deixa, en mans de  politics ineptes, decisions tan importants com la proliferació de mesquites i minarets que puguen trencar el virtual equilibri de la nostra amenaçada civilisacio occidental. I en un índex de participacio de mes del 55% i el triumf del 58%, la Confederacio Helvetica (Suïssa)   ha dit clarament NO a la multiplicacio de mesquites i minarets en el seu territori.I Suïssa tan sols te 4 mesquites en els seus 200.000   “soldats islamics”, segons confessió oberta del Primer ministre turc, Tayyip Erdogan.
Tot va començar en aquelles terrible paraules  del  citat  Primer Ministre turc, Tayyip Erdogan, que va proclamar recentment: “Les mesquites son els nostres barracons , les cupules son els nostres cascos, els minarets son els nostres bayonetes, els creients son els nostres soldats.” ….  El Regne Unit conta ya en mes de 3.000 mesquites en minarets , quasi set-centes en Espanya  i 2500 en França.
O la profecia del déspota Gadafi : «Hay signos de que Alá –afirma Gaddafi– garantizará la victoria islámica sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitamos terroristas, ni suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes que hay en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas». …

A l´esquerra sabotejadora  de la democracia  estos usos democratics del poble suiss li  resulten  repugnants  perque  trenquen i bloquegen eixe Proyecte d\’Enginyeria Social  que nos  esta  preparant  l\’esquerra  ZaPaterina  per a Espanya , en la seua  “Aliança dels Civilisacions Delictives”. Objectiu a terme? : canviar el perfil de votants  de ciutats i pobles, engreixant-lo en eixa massa  morisca de 36 millons que ha invadit  l\’Eurabia que tenim  damunt ( la, en atre temps, nomenda Europa) .
Complice ( imagine)  d\’estes barbares declaracions del turc ,  ha eixit ara el destarifat i illetrat socialista granadino, José Antº Pérez Tapìas, demanant que Espanya recompense als descendents dels moriscos que varen ser saviament  expulsats 1r pels Reis Catolics en 1492 i, despres, el 9 d\’abril de 1609 per Real Decret de Felip III  per “ser un dels mes terribles exilis en tota la historia d\’Espanya” ….
Este anacronisme historic, fabricat per  un socialista ignorant dels croniques historiques,   preten justificar la destarifada política d\’immigracio  ZaPaterina  que ha inundat Espanya  en  els molts millons “ de soldats islamics” que porten entrant  i construint els seus quasi mil “barracons militars,  en cascos i bayonetes” …
El Regne de Valencia , que va patir durant quasi cinc segles la feroç i despotica  ocupació islamica  te molt a dir respecte al tema ya que guardem en les nostres croniques reals el barbar i traïdor comportament d\’este Islam invasor, en els seus clans dominants,   que va reprimir i va perseguir, durant segles,  tant a cristians com a jueus , que van viure en permanent guerra civil , que inclus  els cristians conversos (muladís) varen ser tractats com a esclaus , que mai van poder ocupar posicions de poder, ni casar-se en musulmanes, varen ser obligats a viure en els ravals de les ciutats , i varen ser despreciats  i maltractats per el restode la comunitat musulmana .
I molt pijor inclus el tracte   cap als mossarabs, cristians  que varen lluitar per mantindre la seua llengua i les seues creencies  baix la ferula de l\’extremat despotisme islamic, el molt  mantingut  esclavisme, la guerra civil constant o la permanent imposicio de les oligarquíes musulmanes….
Al contrari, quan el rei Jaume I  reconquista el Regne de Valencia  en 1238 l\’actitud del rei cristia front  a l\’Islam  vençut  va ser ben diferent ya que els va garantir als musulmans quasi els mateixos privilegis i llibertats que  havien tingut abans de la conquista i varen continuar sent acceptats en tot el Regne . Ara be …, la seua resposta  a la magnanima tolerancia del rei Jaume  va ser prou deslleal i traïdora  : en els instruccions que el rei en  Jaume I li dona al seu hereu , el futur Pere II  li diu : “ que gitàs tots els moros del dit Regne de València per ço com eren tots traïdors” …
Traslladats al segle XVII , cal recordar els fets historics relacionats en els moriscos que encara  permaneixien en  Espanya.  En el Regne de Valencia els cristians vells ocupaven les ciutats a on exercien la industria i el comerç. Dominaven en la major part de les comarques  en  l\’excepcio de l´Horta de Gandia i el Pla de Xativa  a on predominaven els moros que exercien tambe el seu domini en els terres muntanyoses de seca al sud del riu  Millars.
Els llauradors valencians odiaven els moriscos per motius religiosos i economics; i perque, durant la guerra de Germanies, varen combatre a favor dels rics aristocrates, els seus senyors, els terres dels quals treballaven, i varen lluitar en contra dels llauradors,
Gremis i villes populars. L\’odi va arribar al punt d\’exigir la seua expulsio del Regne de Valencia, i va ser tal la pressio que el rei Felip III va accedir a aixo  en l\’Orde d\’Expulsió dels Moriscos el 22 de setembre de 1609.
Evidentment, l\’expulsio de 150.000 moriscos va ser un fort colp per a l\’economia valenciana del que no es recuperaria fins ben entrat el segle XVIII. Centenars de pobles varen quedar buits, la burgesia valenciana  va quedar arruïnada. L\’aristocracia es va mantindre com a classe privilegiada junt  a l\’iglesia pero va perdre un gran nom de vassalls. La vida urbana va decaure i el fenomen del  bandolerisme en el camp es va incrementar.
En un dels ultims llibres publicats pel Professor Brian Catlas de la Universitat de Toronto (Canadà)  i especialista en el tema, “La relació entre cristians , musulmans i jueus en la Corona d\’Aragó” (Canadà. 2001)  podem llegir :” La relació entre musulmans i cristians en el Regne de Valencia varen ser, sempre, de confrontacio perque els moros sempre varen ser considerats OCUPANTS del Regne Cristia” .
Els destarifos ZaPaterinos entorn al tema de l\’Islam, invasor  durant set segles  del Regne d\’Espanya, patixen del mateix desconeixement historic i  falsejament de la realitat  documentada  en el mateix grau que  la seua inventada Llei per a la (falsificacio) de la Memoria Historica  contemporanea:
Abdós  son  un pur cumul de barbarismes  historics, fruit del “delirium tremens” de cienciaficció-inventora que tant agrada a l\’esquerra espanyola .
La Suïssa  DEMOCRÀTICA ,  un poble lliure que ha votat en llibertat , sera censurada i vilipendiada  per esta esquerra  espanyola  TOTALITARIA  que avorrix i desprecia   els mes elementals fonaments d\’una  Democracia Constitucional .
======= DADES ADICIONALS  :
Pareix ser  que Gadafi te raó : "El gobierno alemán reconoce que de los cincuenta y dos millones que hay en estos momentos en Europa se duplicará en los próximos años hasta llegar a los 104 millones y, posiblemente, habrá un estado islámico en 2050».
"Francia tiene una tasa de natalidad del 1,8, sin embargo, las familias musulmanas que viven en este país multiplican la tasa hasta llegar al 8,1. De esta manera, no es de extrañar que el sur de Francia, antaño plagado de iglesias y templos católicos, ahora se vea superado con creces por nuevas mezquitas y minaretes. El 30 por ciento de los jóvenes menores de 30 años que viven en esta zona, son musulmanes. Y en las ciudades de Niza, Marsella o París, esta cifra se eleva hasta llegar al 45 por ciento".
«En 2027 –según el reportaje televisivo ‘Muslim demographics’– uno de cada cinco franceses será musulmán, y en sólo 39 años, Francia será una república islámica».
"España tiene en estos momentos una tasa de natalidad de 1,1, sin duda, la más baja de toda Europa".
«En los últimos 30 años, la población musulmana de Gran Bretaña ha crecido desde los 82.000 a los dos millones y medio de musulmanes. Un crecimiento 30 veces el número original. En estos momentos hay más de 1.000 mezquitas en las islas, muchas de ellas antiguas iglesias», señalan los demógrafos entrevistados por ‘Muslim demographics’ ".
«En Holanda, el 50 por ciento de los recién nacidos son musulmanes, y en sólo 15 años, la mitad de la población holandesa será musulmana. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes lo que significa que uno de cada cinco rusos es musulmán. Con esta progresión, el 40 por ciento del ejército ruso será islámico en pocos años. Por su parte, en Bélgica, un 25 por ciento de su población es musulmana, y el 50 por ciento de los recién nacidos son musulmanes».
 "Los inmigrantes musulmanes tienen una tasa de 8 hijos por mujer mientras que la de los europeos es solo de 1,3 (España 1,1) , siendo 2,2 la tasa mínima de supervivencia .".." para antes de 2050 está pronosticada  la Federación de Repúblicas Islámicas de Europa (EURABIA) , según datos de la Princeton University (USA) "." el control demográfico de las instituciones de un pais se consigue a partir de un 25% de población cohesionada, como la musulmana. Hacia 20125 Turquía, con 90 millones de Religión Coránica , será admitida en la Unión Europea por la presión de la ONU, Obama y Zapatero.. . Será el fin de la Europa cristiana y democrática." ("Alba". 01.01.2010 )