Profesor Emili Miedes:`EL CATALAN es un DIALECTO de la LENGUA d’OC´

Uncategorized

`EL CATALAN es un DIALECTO de la LENGUA d’OC´

IN MEMORIAM:

PROFESSOR EMILI MIEDES BISBAL, UN ILUSTRE ROMANISTA.

L’absoluta coincidencia dels millors experts,  des de fa quasi dos segles,  sobre  la denominaciO  del neocatalaní com  “dialecte del Provençal” o “dialecte de la Llengua d´Oc” ve hui corroborada en la persona d’un ilustre romanista com el professor Emili Miedes Bisbal , i esta arreplegada  en el document adjunt: “ El catala es un dialecte de la Llengua d´Oc” .

========

Aixína queda documentat  en la  tesis doctoral  d’este investigador valencià de rodage internacional en prestigioses universitats sobre la Llengua d´Oc i la seua dialectologia (Universidad de la Sorbona.Paris).

En la seua tesis doctoral, el professor Miedes afirma, rotundament que  “la LLENGUA VALENCIANA es la primera llengua neollatina que conseguix el seu Segle d’Or”. Al mateix temps recorda que va ser el mateix Pompeu Fabra i Poch qui va afirmar que “el catala es una variant de la Llengua Occitana” , seguint molt de prop la teoria de Luis Albert .

En un articul  publicat per Pompeu Fabra en la revista “Oc” (1936)  i reproduït per la revista “L’Eco de Siges” (novembre,1968) l’enginyer químic Pompeu Fabra diu : -“Yo tinc l’esperança que podreu conseguir aixo si establiu , si conseguiu una ortografia adequada , si feu una bona seleccio de formes i construccions i si els diferents dialectes , saviament depurats , es fan prestecs recíprocs .. I haureu  conseguit molt mes encara : el catala es convertira, ara, en una variant mes de la gran Llengua Occitana retrobada”(sic) .

http://www.teresafreedom.com//images/articles/occitania/OccitaniaCataloniaFlag.low.JPG-“Hi ha molts testimonis que defenen que el catala es una variant mes de la de la Llengua Occitana , Provençal o Llemosina” . Els catalanistes no volen sentir parlar d’este assunt . Molts no hagueren volgut que Pompeu Fabra  haguera parlat  tan clar com ho va fer , pero les coses son com son i no com vullguerem que foren” ..

http://www.teresafreedom.com//images/articles/occitania/Occitania.mapa1.low.JPGRoger Barthe  -escriptor , poeta i lexicolec de la Llengua Occitana – En la seua “Introducció al Lèxic francés-occità”  (9a edició.París, 1973) afirma que el catala es part integral de la koine o Llengua Occitana , i que en el lexic occita-francés es troba , en gran manera, el fonament, l’assentament , la base supradialectal  comu a tota Occitania.. Explica que el catala pertany a la família de les parles de “Oc” . Roger Barthe ya va dir que s’ha protestat moltes vegades esta pertinença catalana a la “koiné” occitana, pero mes PER RAONS POLÍTIQUES, ALIENES A LA LINGÜÍSTICA . I va defendre sempre la unitat lingüística panoccitana Tolosa-Barcelona”.

-“ Luis Albert , el filolec nacional occita per antonomasia , considerava el catala com un dels principals dialectes de la Llengua d’Oc “ …

=
Esta llista de testimonis ve a completar la llarga llista de definicions dels millors experts nacionals i internacionals localisada  en esta web :

NEOCATALANÍ = DIALECTE BARCELONI.

29 DEFINICIONES del DIALECTO CATALAN :

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=444

..I que definixen al neocatalaní com un “dialecte del Provençal” : lo que realment es.

A pesar de les infinites fantasies dels filibusters de la Lingüística que aniuen  en les nostres decrepites i decadents universitats "catalencianes"  , convertides en "franquicies-IEC" . 

www.teresafreedom.com

 ==

(Font: "LENGUA VALENCIANA, UNA LENGUA SUPLANTADA" de Mª Teresa Puerto Ferre (Diputación de Valencia.2006)