PRIMAVERA VALENCIANA i KALEBARRAKA MATUSALENA.CAT.WIKIPEDIA

Uncategorized

PRIMAVERA VALENCIANA i KALEBARRAKA MATUSALENA.CAT.WIKIPEDIA

(Compromís per la ruïna del Regne)

L’actual kalebarraka matusalena.CAT, atiada pel bloc catalá Compromís pel catalaní, es pur  terrorisme turistic contra la Comunitat Valenciana per a asfixiar la seua malparada economia  un poquet més, i per a exterminar aixina la seua principal font de riquea: el TURISME.

Afegit a la insoportable corrupcio política,“made in Spain”, que ha escorregut la bojaca dels valencians, les sifres de l’evident MALTRACTAMENT i terrorisme financer contra  la Comunitat Valenciana canten en DO major,  perque , sent la CV , per la seua natural riquea, una de les majors contribuents a  l’erari public comu, es tambe una de les que ha rebut  menys compensacions quan ha governat l’esquilmadora esquerra.

 

No mes recordar el tercermundisme patit per la CV  durant el “felipato lermista” que va sofocar i va asfixiar durant 14 anys la seua  economia i infraestructures basiques  per a gran divertimento dels que, historicament , l’han volgut sempre AFONADA i ben AFONADA: els seus competidors del nord.CAT.  I aixina va estar Valencia  fins a que li va arribar la descompressio en 1996 quan va canviar el colori polític i el control de les infraestructures  espanyoles va eixir de mans catalanes (Jose Borrell) ..

Sabotage a Valencia i gran estafa perque, a Catalunya, Zapatero si que li ha fet el transvasament de l’Ebre construint el canal Segarra-Garrrigues , per a regar Lleida, i  en els decrets zapaterinos per al transvasament de l’Ebre al Ter-Llobregat de Barcelona…. . A Valencia ni gota. Al chantage nacional-catala  transvasament +  milions d’euros furtats dels fons europeus valencians!!.

Despres vingue el SECTARI sistema de finançament autonomic i  va tornar  a eixir el MALTRACTAMENT a Valencia, negant-nos fins al pa i la sal . Resulta que si   Zapatero  li haguera entregat a la CV  la quantia  MITJA de lo que s’ha repartit a les atres autonomies,  hauria rebut 12.000 milions d´euros mes  i  el seu deute actual  existent seria un 60% menys .Un atre exemple: en la CV  s’atenen  6 milions de targetes sanitaries : no obstant aixo, ZP nomes nos va reconeixer i va pagar per 4 milions d´usuaris. ……..  ¿qui ha sufragat eixos 2 milions restants d’immigrants, forans i infiltrats?  la bojaca dels valencians!! . En canvi..  per a catalans, bascos i andalusos, fons i bojaques plenes!!.

Per a puntilla final, estem disfrutant d’esta “primavereta valenciana.cat” del `Compromís pel catalaní´, arrebossada de la seua  KALEBORROCA MATUSALENA.CAT,  que nos esta obsequiant  el  perroflautisme  anarcoide  pels carrers de la ciutat. Objectiu? = arruïnar  el turisme valencia  en vespres de la mes important celebracio anual per als arques i negocis del poble valenciá :les FALLES. I arruïnar l’economia valenciana, sembla maxima aspiracio de Compromís-pel-catalaní , després d’arruïnar la nostra llengua valenciana.

 Els comissaris del bufonesc  Compromís-pel-catalani, en el seu montage “primavereta valenciana.cat”,  trasllada al  carrer  la seua política-charlotera  d’espectacul carnavalesc en els Corts. La gritona-camisetera  de la Oltra-politiqueta marginal- se’ns ha disfrassat ara de lideresa “primaveral”  i ha inflamat als senils MATUSALENS-komisaris.CAT  de la Facultat de Geografia (en les seues franquícies  “sindicals” d´instituts)  per a que traguen al carrer la seua  KALEBARRACA salvage  i  nos  espanten el turisme de FALLES : el “quant pijor, millor” de l’agitprop  marxista (i les seues mentiroles)  se’ns ha instalat en el radicalisat Lluís Vives. En la complicitat del  catalanero traïdor `Compromís-pel-catalaní´.

Una campanya de disseny per a arruïnar l’economia valenciana. I els veïns del nord.CAT  , encantats.

www.teresafreedom.com

 

I la historia s’ha repetit  en Mr Ruïna Zapatero: per la seua minoria parlamentaria i el seu vot-dependent del chantage  nazionalista catala, els diners valencians  se’n varen anar cap al nord i  el primer  robatori ho varem tindre en la NEGACIÓ a VALENCIA d’aquells  1.300 milions d’euros de Fons Europeus, ya concedits per a infraestructures de la Comunitat Valenciana i Pla Hidrologic, que hagueren portat milers de llocs de treball  a Valencia. A canvi, ZP nos va voler enverinar l’ecosistema en el seu pla de 29 dessaladores-enverinadores.