Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada  
•   Principal  •  Descargas  •  Tu Cuenta  •  Foros  •
Autora y artículos

1.- Titulación Académica

2.-Experiencia Profesional

3.-Publicaciones

4.-Conferencias

5.-100% YouTube

Desmontando el catalanismo, por Teresa Puerto

1.-Lengua Valenciana una lengua suplantada, justificación

Teresa Puerto Ferre, Cronología historica de la Lengua Valenciana

1.-Cronología Histórica de la Lengua Valenciana, justificación

2.-Carta als lectors

3.-Material plagio a Garcia Moya

4.-Lengua Valenciana: Suplantación y resistencia , siglos XIX y XX

Teresa Puerto, desmontando el catalanismo

1.-Simó Santonja Decà RACV , opinió Cronologia

Desamparados Cabanes y Teresa puert, desmontando el catalanismo

1.-Artículo de Amparo Cabanes sobre los repobladores del Reino

2.-Repartiment i Antropinimia, Revista de Filologia valenciana

AUTORES VARIOS

1.- Entrevista Rodriguez Adrados (I)

2.-Entrevista Antonio Ubieto Arteta (LVLS)

ARTICULOS DE GALBIS

Teresa Puerto, desmontando el catalanismo

1.-La mentira de la repoblación catalana. Agustí Galbis

2.- La mala fama catalana, por Agustí Galbis

3.-Todos los artículos de Agustí Galbis

El Temple de Valéncia  (Orden de Montesa)

DIALECTO BARCELON͠Í 20 DEFINICIONES.

Lengua catalana, catalan infame e infecto dialecto barceloni

JOAN BELDA LITOGRAFÍAS

Litografías Joan Belda sobre Valencia

VIÑETAS SATÍRICAS

Viñetas teresafreedom.com

IOCUNDA ARS - VIÑETAS

Menu
icon_home.gif Web-MenShow/Hide content
tree-T.gif Reviews
tree-T.gif Recomiendanos
tree-T.gif enlaza
tree-T.gif Contacto
tree-T.gif Content
tree-T.gif Buscar
tree-T.gif FAQ
tree-L.gif Staff
· Secciones
icon_community.gif DiscusionShow/Hide content
tree-T.gif Foros
tree-T.gif Libro Visitas
tree-L.gif chat
favoritos.gif NoticiasShow/Hide content
tree-T.gif Temas
tree-T.gif enviar noticia
tree-L.gif Archivo de noticias
som_downloads.gif Descargas y EnlacesShow/Hide content
tree-T.gif Descargas
tree-L.gif Enlaces
icon_poll.gif EstadisticasShow/Hide content
tree-T.gif Estadisticas
tree-T.gif Top 10
tree-T.gif Encuestas
tree-L.gif Lista Usuarios
icon_members.gif InformacionShow/Hide content
tree-T.gif Tu cuenta
tree-T.gif Diario
tree-L.gif Gente Online
nuke.gif ComunidadShow/Hide content
tree-T.gif TruZone
tree-T.gif Khakism4
tree-T.gif Songohack
MOSSEN ALCOVER y los DÉSPOTAS de l´INSTITUT d´ESTUDIS CATALANS.

MOSSEN ALCOVER y los DÉSPOTAS de l´INSTITUT d´ESTUDIS CATALANS.

CARTA UBERTA de MOSSEN ALCOVER

( Alcover “contra els CACICS ANTIFILOLOGICS , ANTILITERARIS i ANTIPATRIOTICS de Barcelona” . 1918)

 

http://www.teresafreedom.com//images/articles/alcover/MOSEN ALCOVER.foto.jpghttp://www.teresafreedom.com//images/articles/alcover/Pompeu Fabra2.jpgNada como las hemerotecas para refrescar la memoria histórica del calvario padecido por el filólogo mallorquín Mossen Alcover, invitado con el ilustre  filólogo valenciano Pare Fullana, a colaborar con el químico Pompeu Fabra  en el 1er Congreso de la Lengua Catalana (1906).Las aportaciones de los dos filólogos  sobre la LENGUA VALENCIANA y la LENGUA MALLORQUINA-BALEAR  derivaron, al final, en un desvergonzado expolio y latrocinio pompeufabrino de perversas consecuencias para Valencia y para Mallorca .

http://www.teresafreedom.com//images/articles/alcover/Pare Fullana1.low.JPGPor su activa participación, Alcover fue nombrado Presidente de la Sección Filológica del Institut d´Estudis Catalán (IEC) con el fin de poner las bases de la 1ª codificación lingüística del catalán sobre la base del DIALECTE BARCELONI, tomado como koiné de referencia . El químico Pompeu Fabra se aprovechó , en beneficio propio, de la sabiduría y trabajos de los dos fílógos Fullana y Alcover cuyo material, repito,    fue al final sustraido  para salir , absorbido,  en el Diccionari General de la Lengua Catalana (1932).  Un juego sucio.http://www.teresafreedom.com//images/articles/alcover/MOSSEN ALCOVER  y el Institut d'estudis catalans.020001.jpgEl cientifismo  de la obra  lingüística de Mossen Alcover  en lo referente  al estudio y codificación de las hablas populares de Baleares (casi 1 millón de unidades lexicográficas para la confección de su  Diccionario Dialectológico) y el cientifismo de la obra lingüística del  filólogo valenciano  Lluis Fullana    en lo referente  a la codificación racional del VALENCIANO MODERNO (más de  50.000 fichas de investigación filológica  desaparecidas misteriosamente) ,   poco   tenían que ver con el improvisado  y escasamente científico  trabajo  del  químico Pompeu Fabra quien , en un alarde de arrogante despotismo   impuso su desquincallado proyecto dialectal- barceloní(=neocatalán) . Y todo apadrinado por el naZionalista catalán , fundador del  fascismo español,  Prat de la Riba.

La protesta del ilustre filólogo mallorquín  Mossen Alcover , antes de su dimisión (1913) como Presidente de dicha Sección Filológica de L´Institut d´Estudis Catalans ( por sus incompatibilidades con el  déspota iletrado Pompeu Fabra), quedan bien registradas en aquellas palabras suyas ; “Quin dret ni categoria literaria té es catalá-barceloní demunt es balear, s´occidental o es valenciá? ABSOLUTAMENT CAP. Parlam p´els que sostenen la DESBARATADA i SUBLEVADORA TESI de que el CATALÁ de BARCELONA ha d´esser la norma i la lley i la cifra del “bon catalá”, lo catalá literari , lo catalá per excel.lencia ..” , “Que no s´escandalisin els nostres mallorquins  catalanistes que diga aquí llengo i no llengua . ...per aixó jo reivindic come forma absolutament llegitima la de les balears, per mes que s´en escarrufin certs mallorquins catalanistes” ..

Desencantado del infame invento fabrino, en aquellas fechas, el catalán de Barcelona era calificado por  Mosen Alcover de “PESTA CERNUDA”. Celebraba Alcover  que esa infecta variante barcelonina  apenas tuviera influencia en el Reino de Valencia y en las Baleares.... ¿Quien le podía  anticipar  al filólogo mallorquín la desvergonzada traición que le preparaban, medio siglo después,  los ignorantes politiquillos  valencianos y mallorquines , entregados al  oro corrupto de mercenarios sin escrúpulos?.

En diciembre de 1918, Mossen Alcover dirigía una CARTA UBERTA AL SR PRESIDENT DEL CIVISME I DIRECTOR DE LA VANGUARDIA BALEAR para denunciar el conflicto que le habían organizado “els estornells del Institutd´Estudis Catalans INIMICS COM SON, TOTS, DE LA LLENGUA DE LES BALEARS I DEL REGNE DE VALENCIA i de totes les comarques  de Catalunya espanyola i  francesa que no s´acomoden ni se subjecten an EL CATALÁ BORDISSENC DE BARCELONA -, han acabat per ferme impossible la vida de President , fent l´obstrucció mes obstinada i selvatge al´obra del Diccionari , vexantme  de la manera mes indigna . Es public i notori que fa devers devuit anys treball per dur a  cap aquesta Obra , gastantm´hi de la meua butxaca mils i mils de pessetes en llibres de filologia i en viatges per tots els territoris que parlen la nostra llengua i per França ,Alemania, Suissa i Italia a fi d´anostrame ab els grans professors que hi ha allá de filologia , que tots me reberen brassos uberts, oferintme mes formatge que pa, com aquell qui diu.

Res d´ixo m´agraeixen els passarells de l´Institut ab llur caporal En Puig i Cadafalch que dins lo clos de la Diputacióde Barcelona , Mancomunitat, Lliga Regionalista i Institut d´Estudis Catalans mana tan despóticament com may ho pogués fer lo Czar de totes les Russies , resultant dins aqueixes entidats barcelonines l´autonomia que hi ha implantada , una vertadera irrisió, un oprobi, la mort , la degollació de la libertad individual i de la dignidat personal. Allá no hi ha garantia ni redòs de res contra el mal genit  i les arbitrarietats “ .....” ¿Com aguanta Barcelona tal despotisme i tirania d´En Puig i Cadafarch verader Cacic Major de la Ciutat Comtal com no ho fons mai ni el famos Planes Casals ni mai n´ha vist Mallorca consemblant? ¡I aquest homo reclama d´Espanya l´AUTONOMIA INTEGRAL! .. Sens dubte deu esser per consolidar a Catalunya el més inhumá dels DESPOTISMES i el mes ferest dels CENTRALISMES, no de Madrid , sino de Barcelona ...

http://www.teresafreedom.com//images/articles/alcover/IECColor.low.GIFJo prec a vostés que se fixin en la partida de coses que du aqueix Bolleti derrer, que proven l´horrible desgavell cientific i administratiu que reyna dins del´Institut d´Estudis Catalans ..per culpa , sobre tot, d´En Puig i Cadafalch que, fins i tot, ha mereixcut la reprovació i la protesta més perentoria dels primers filolegs d´Iatalia i Suissa com son els grans Professors : Guarnelo de Pavía , Salvioni de Milan i Jud de Zurich i atres que no destap per no exposarlos a les ires dels elets de l´Institut i del qui los guarda les espal.les  LO CACIC MAJOR ANOMENAT”... Davant l´actitut dels CACICS DE BARCELONA (els politics : En Puig i companya ; els gramaticals :  En Fabra i companya )  jo he resolt seguir l´Obra del Diccionari donantli un caracter primordialment BALEAR de manera que result propiament  lo Diccionari Balear “ ...

 “ Si vostes s´animen a ferme  costat contra els CACICS ANTIFILOLOGICS , ANTILITERARIS i ANTIPATRIOTICS de Barcelona per dur endevant i a bon terme  l´ Obra del Diccionari Balear , els ho agrairé de cor”

Son afectissim” ,                  Antoni Mª Alcover Pre.         

La VANGUARDIA BALEAR. Mallorca 30 Decembre, 1918

www.teresafreedom.com

======= ARTICULOS RELACIONADOS :

CANT de la SIBILA, en LENGUA MALLORQUÍNA

 

 

ROBATORI CATALAN al REINO de MALLORCA (LENGUA Y CULTURA)

 

La ?subnormalizacide Mallorca.

 

LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS ASENTADOS EN MALLORCA
A TRAVÉS DE LA TOPONIMIA Y LA ANTROPONIMIA.:

 

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=299

 

RAMӎ LLUll y la LLENGUA VALENCIANA : 1335 .

 

GELABERT, CARLOS DELGADO y LOS FABULADORES del DIALECTE BARCELONI

 

 JOAN MESQUIDA blog. RESPUESTA de TERESA a ALEX (4/06/2008) .

 

MARCA HISPANICA CATALANA y TRATADO de CORBEIL (1258)

 

1. NEOCATALANÍ = DIALECTE BARCELONI.

29 DEFINICIONES del DIALECTO CATALAN :

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=444

TIMO-CIENTIFISME PANCA...¿O CATEDRAS-JUAN-PALOMO? UNIVERSIDADES CLIENTELARES.CAT

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=417

__

 

ALCOVER, FULLANA y el “ROBATORI” POMPEUFABRÍ

 

FELIPE V,DECRETO de NUEVA PLANTA= MODERNIZACIӎ de CATALUс

 

EUSKERA-BATUA: NAZIONALISMOS Y LENGUAS de ALQUIMIA

 

EL CATAL? ES UN DIALECTO de la LENGUA d?OC

 

timoCORONA CATALANO-ARAGONESA: UN IDIOTISMO HISTӒICO.

 

 

 

 

Enviado el lunes, 14 de enero a las 21:21:25 por teresa

Sin Comentarios
No se permiten comentarios Anónimos, Regístrese por favor
 
Enlaces Relacionados
 Más Acerca de
 Noticias de teresa


Noticia más leída sobre :
CATALUÑA : 10 MENTIRAS HISTORICAS

Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 5
votos: 1


Por favor quédate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


Opciones

 Versión Imprimible  Versión Imprimible

 Enviar a un Amigo  Enviar a un Amigo

Todos los logos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quienes los escriban, lo demás 2002 por mi.
Cronología histórica de la Lengua Valenciana
RACV , Real Academia

Puedes poner en tu web nuestras noticias usando el backend.php o ultramode.txt

Web de Teresa Puerto Ferre.:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::