MARCELÍ IGLESIAS i LA CONDICIÓ d’ESCLAU :

MARCELÍ IGLESIAS i LA CONDICIÓ d\’ESCLAU :

REGNE d´ARAGÓ . Mentires Historiques.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paissosDesde qu´els destins historics de  La Comunitat Aragonesa han caigut en la ret  del socialista –monitor d´esquí-  Marcelí Iglesies, la dignitat del milenari   Regne d\’Aragó camina feta quincalla en mans de tan iluminat personage : l´ha convertit en vassall enfeudat del nazi_onalcatalanisme  imperialista.
Convertit este socialista  “catalagonés”   en polsegós pelut de la “grandeur” invasora, Marcelí ha segut victima d´un agut atac de “complexitis-tremens”i  la seua jibarisada   materia gris ha segut abducida pel cicló.CAT : ha sucumbit a l\’embruixament…. monetari.
Obsessionat  per  impossar, dins de la innecessaria  `Ley de Llengües d\’Aragón´, eixa illetrada  cançoneta que “el catalaní (dialecte barceloní)  es una llengua propia d\’Aragó” , nos ha oficialisat tan solemne barbarisme historicolingüístic, per mig de  l´imposició  decretada contra   el  amansat  Poble  Aragonés.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paissos\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paissos                                               En  l\’Era de  la Lingüística_Indocumentada.CAT, el socialista Marcelí Iglesies, s´ha autoproclamat furibundconvers-postulant  del “infame i infecte dialecte  Barceloní “i aixina ,  pel dictat  d\’una llei opressora,  esta convertint  als nobles aragonesos  en vassalls enfeudats  del pompeufabrino idiolecte: igual que  va fer Zaplana  en els valencians  per mig del seu colossal monstre antidemocraticAVL (Akademia antiValenciana de la Llengua panolla) . Igual que ho manté el burlador  Paco  Camps i la seua  abducida  Ascensió.
A  proposit del tema  de  les desbocades ambicions   catalanes  en els Regnes d\’Arago, de Valencia i de Mallorca  , em venen  al cap aquelles  conegudes declaracions de l\’any 1983  del catedratic Antonio Ubieto   :
“L\’Omnium Cultural de Barcelona intenta que les gents de Fraga o de tota Ribagorça es consideren catalans i estan gastant molts milions de pessetes en este sentit. Bequen gent per a que senzillament diguen que son catalans  ;  aço ho  patrocinen en  els diners que les empreses catalanes detrauen dels impostos per a la cosa cultural.
Respecte al problema de la ciutat de  Fraga  , en una conferencia que yo vaig donar aci , en  documents en la ma ,  vaig demostrar que en Barcelona  estan falsificant la documentacio per a  intentar convencer-los que son catalans.
 
Fraga nomes va ser catalana durant deu o dotze anys en virtut d\’una disposicio de Jaume I . El problema de Fraga es ECONÒMIC : produïx electricitat , la que necessiten els catalans. Una vegada una editorial catalana, no se si recolzada per la Generalitat li va demanar al catedratic  Jose Mª Lacarra documentacio per a poder provar que, l\’anomenada Franja Oriental Aragonesa,  havia segut catalana per a , en el seu moment, poder reivindicar-la.  Jose Mª Lacarra els va sugerir  que es posaren en contacte en mi … pero no es van atrevir. Excepte durant deu   dotze anys , la Franja mai ha segut catalana.
I aixo que diuen els catalans que els pertanyen els Pirineus Aragonesos es un idiotisme , no es història, es HISTERIA CATALANA. No hi ha ni un sol document  per el qual els catalans puguen demostrar aixo. Lo  que sí que hi ha es una serie d\’INDOCUMENTATS  que estan fent passar la mentira per veritat” … (LP. 20.02.1983 & Heraldo d\’Aragó 20.10.1985).
Aragonesos ,valencians i mallorquins tenen  el seu passat  CONTROLAT per la Gran Multinacional de la Mentida  Catalana,  en   sucursals  en Saragossa , Valencia  i Mallorca.  I els nostres domesticats  politiquets van  de gerents.CAT.
 
Negre futur ….
                                \"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paissos

www.teresafreedom,com