LENGUA VALENCIANA: CONFERENCIA de Mª TERESA PUERTO

                                                  CONFERENCIA

                                             Mª TERESA PUERTO

                                 Catedrática de Llengua Anglesa .Filóloga Anglo-Románica .
                                                     Membre del Colectiu Lluis Fullana .UPV

             “CREDENCIALS LITERARIS de la LLENGUA VALENCIANA:    CINC TESIS “
\"\"
   (Especialment  organisada, dirigida i demanada per alumnes,  bloggeros e INTERNETeros)
 Lloc :   Saló d´Actes de LO RAT PENAT
C/ Trinquet de Cavallers, 9
                                    Data :  22 de decembre 2009
                                                                                          Hora : 17:30    
AGRAIMENT y CONFERENCIA ….                   

                       Lloc :   Saló d´Actes de LO RAT PENAT
                                    Data :  22 de decembre 2009
                                              Hora : 17:3

\"\"
\"\"

 

 – 

»

\"\"

Sociedad Lo Rat Penat De Valencia

 – www.loratpenat.org
Calle del Trinquete de Caballeros 10, Valencia – 96 391 09 92
Cómo llegar y mucho más »

\"\"

 

 –

   »
 • =============

 • AGRAIMENT :

 • Moltes gracies a tots els universitaris , alumnes y gent-jove (en la seua majoria)  que varen  asistir , en molt d´interes, a la conferencia i  varen participar , molt activament, en el posterior debat : gent culta e ilustrada  que no volen ser  les víctimes-"useful idiots" (=tontos útiles) de la Gran Multinacional de la Mentira  Catalana  ni del seu  actiu comisariat docent ´.

 • La dignitat del noble Poble Valencia no pot estar agenollada ni ser esclava  servil de tan denigrant projecte.

 • Podeu escoltar la conferencia en:

 • http://www.megaupload.com/?d=I35OOAXH

 •  moltes gracies a "Thormahal", autor de la grabació,

 • y moltes gracies als amables directius de la Societat Cultural LO RAT PENAT per la seua amabilitat de facilitar tota la infraestrutura .

 • =========

 • Foto del "manufacturer nº 1" de les orelleres de diseny que el seu comisariat docent penja als nostres alumnes cap a la  seua conversió en  els "useful idiots" de la Gran Multinacional Carodmontillesca  : un profitós negoci  "amb lucratius dividents" …., d´assolida  bojaca valenciana , of course! .

  \"\"