LA NOVA TRAMPA de l´ OCCITANISME pancatalanista

LA NOVA TRAMPA de l´ OCCITANISME  pancatalanista

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/occitania/OCCITANIAcultura_occitana.jpg\"Continua medrant l\’ofensiva fascistocatalana  cap a l\’ultim “round” d\’assalt que els conduira  a la tan esperada Victoria Final : la imposicio denominativa de l\’infame i infecte dialecte neo-CATALANÍ  fabrino sobre les seues subjugades  regions veïnes , incloses, ara també, les d´el Diasistema Occitanoromanic.
 
Quan  a principis del segle XX l\’ideolec fundador del feixisme espanyol (i de  l\’Institut d´Estudis Catalans), el  catala Prat de la Riba, dia allo de: “L\’imperialisme es fill natural del nacionalisme: quan este es troba exultant dins de les seues fronteres, es desborda  inundant les terres veïnes” ... estava profetisant  el projecte d\’enginyeria social   que anava a desenrollar-se  en  la Comunitat Valenciana  , les Balears i comunitats vehines  durant el segle XX y XXI. Projecte d\’enginyeria social  que seguix  actualment en procés.”Tots els conquistadors  la primera cosa que procuren és introduir el seu idioma en els països conquistats”.., “Cal  dominar per la força de la cultura” … 

Un  projecte   contranatura , dirigit a la radical suplantació   de  la nostra  històrica LLENGUA VALENCIANA i  a l\’extermini  linguistic-cultural  de les  regnícoles arrels del  Poble Valencià .
La  irracionalitat   de tan abjecte  projecte  polític (res a vore en  la Lingüística Moderna)  era denunciada ya  en 1891 per  l\’enginyer químic Pompeu Fabra  quan , en el seu contaminat laboratori fabrino,   estava  transformant  el “infame i infecte dialecte barceloní” (català Pare Batllori dixit)  en neo-catalá estàndard .  Pompeu dia  llavors: “Una ortografia comuna per a català , valencià i mallorquí és contranatura”  (L´Avenç 31/03/1891) …… I vaja “contranatura” que era ! : Fabra sabia  que  el seu contaminat   dialecte barceloní   era un mindundi-parvis  front  al gegantí  bagage  historic de la Llengua Valenciana.
No obstant aixo,  ya embarcat en el ambicios  projecte  imperialista de Prat de La Riba , Pompeu Fabra va colaborar eficaçment des del  seu  contaminat laboratori  en  la conquista del Regne  i nos  envià als seus “apòstols” a predicar. Era el temps dels  despotismes socialistes  – nazi-feixistes/marxistes-  que erosionaven ,  des de la prepotencia,  les fragils ments  d\’una societat    valenciana  inerme i desinformada .  Era  el moment de  “l\’izquierdorepublicanismo montaraz” , fabricant   de les   obsoletes  “Bases Castellonenses del ´32”,    dissenyades  per a imposar-nos   als valencians “l\’infame i infecte dialecte barceloni”.  (“son una adaptació dels de l´Institut d´Estudis Catalans” , Sanchis Guarner “La Llengua dels Valencians”.1967).
Quan, front al secessioniste-IEC  , el Pare Lluis Fullana reacciona publicant la seua  ”Ortografia Valenciana” (Imprenta Grafica. Valencia 1932),  basada:
a) en la lleis marcades per la Gramàtica Històrica,
b) en les etimologies genuïnes de la Llengua Valenciana i
c) en els seus Classics del Sigle d\’Or Valencia, que acrediten el seu pedigrí  con a REINA del Diasistema Occitanorománico
va ser en eixe moment quan Pompeu Fabra,  fent travestisme opinatiu i en actituds feixistes amenaçà als defensors de la  gramàtica  valenciana dient: “el que aneu a fer és molt arriscat”  (carta als membres de la Taula dels Lletres Valencianes. 15 /07/1930) i els va prohibir  allunyar-se de les normes ortografiques del  l\’Institut  d´Estudis Catalans per al neocatalaní (=dialecte barceloni).  Lo que en 1891  havia segut  “contranatura”  per a Fabra es va convertir, en 1930, (oh, miracle!)  en consagrat dogma  pompeufabrí……
Si el dialecte barceloní (neocatalaní del segle XX)  es, segons Menéndez Pidal,  l\’artificial producte eixit dels laboratoris fabrinos que:
a) no té etimologies genuïnes ,
b) la seua trajectoria  NO se cenyix als principis d\’evolucio de la Gramatica Historica  i
c) NO està recolçat  per l\’autoritat d\’uns Clàssics ni d\’un Segle i mig d\’Or Literari que es EXCLUSIU de la Llengua Valenciana  ……
d) “es una llengua bombarda, plagada de gallicismes, arcaismes i neologismes”(Unamuno dixit)
Si les Bases-IEC  del ´32  volen imposar-nos als valencians l\’artificial ortografia secessionista  del dialecte barceloní fabrino.
Si  l\’Acadèmia antiValenciana de la Llengua subnormalisada  es docil  vasalla d´eixe dialecte fabrino, d\’eixa artificial ortografia ,  i d\’eixe privadíssim  Institut d´Estudis Catalans….
¿A on  queda tot el  bagaje lingüistic/literari de la LLENGUA VALENCIANA?  A on queda  la nostra Carta Magna  en l\’articul   6.2? , per què  s\’està violant el seu taxatiu mandat?   què ridícul paper està fent la  AVL,  una academia  somesa a l\’IEC  fabrino ,  que ni complix la seua missió de defendre la histórica  LLENGUA  VALENCIANA i  ademés esta traint   l\’Estatut?.
L\’única autoritat acadèmica  que reconeix el valencianisme històric és la de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, l\’única  que arreplega  la tradició filólogica  dels grans gramatistes i filolecs  com el Pare  Fullana, el Pare Guinot, el Pare Costa , Leopoldo Peñarroja , Menéndez Pidal, Gregorio Salvador…. que defenen, taxativament,  la indiscutible existència  de la LLENGUA VALENCIANA històrica   complidora dels dictats de la Gramàtica  Històrica (avans resenyats) i de  totes  les premisses que la categorisen com a LLENGUA , front al secessioniste-IEC creador  del neocatalaní (=dialecte barceloní) que  no els complix.
I, per supost, en defensa sempre de les  NORMES del PUIG  establides com a NORMATIVA ORTOGRÁFICA .
La trampa del neoOCCITANISME  es una nova estrategia  PANCATALANISTA .. “hacia la victoria final”…. denominativa   del  infame e infecto neo-catalaní fabrino , of course!!
(el cancer catalaní  continua  creant metástasis tramperes en comunitats vehines:

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/occitania/OCCITANO.3.manifa.jpg\"

gl.wikipedia.org/wiki/Anaram_Au_Patac 

====== ARTICULS d´esta web  relacionats :

REINA DEL DIASISTEMA OCCITANO-ROMÁNICO:

DIALECTO CATALAN (=DIALECTE BARCELONÍ) :18 DEFINICIONES