JOAN FUSTER, RAIMON …., PLASTAUTORS i MÒMIES

JOAN FUSTER, RAIMON ….,  PLASTAUTORS i MÒMIES
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/joanfuster/joanfuater.hermanosmarx.low.JPG\"La  totemica esquerra valenciana sent adoració reverencial per  eixos llastimosos icons i plastautors  del  valencianisme traïdor. Icons   rendits i agenollats  davant dels excessos historico-lingüístics de la LOGIA NAZIonalista catalana, que  varen vendre  la seua dignitat  i la seua anima sancera  per un plat de “guardons i fumaroles catalaneres” .
La semana del 16 al 21  de novembre Sueca celebra  la seua  Semana del catalaner-suecá Joan Fuster, en  succedanis de kultureta periclitada i “cançonetes nostalgiques” que nos retornaran als falsos dogmes del secessionisme lingüístic,  encara hui predicats  per docents-mercenaris de la FABULANDIA  pompeufabrina…. Perque, cal recordar, que els SECESSIONISTES son ELLS al trencar les regles lingüístiques de la Gramatica Historica en el seu "infame e infecte dialecte barceloni" fabrino .                                     /…..              

Ells han segut,  des dels anys ´60,  la mà executora de les paraules de A. Gramsci, fundador del Partit Comunista Italià :” La conquista del poder cultural es previa a la del poder polític i aixo se conseguix per mig de l\’acció concertada dels “intelectuals organics” infiltrats en tots els mijos de comunicacio, d´expressio i universitaris “ . … , onerosament fidelisats  per les arques copioses del mecenage imperialista:
Tenen vostes l\’Omnium Cultural de Barcelona, una de les institucions culturals  mes importants d\’Espanya que esta abocant millons de pessetes en comprar voluntats i, ademes, ho fan molt be . Estan becant gent en  Valencia , donant-los quantitats enormes per a que, senzillament, diguen que son catalans, i aço  s\’esta patrocinant en els diners que les empreses catalanes detrauen dels impostos per a la cosa cultural” (Catedràtic Antonio Ubieto. LVemv, 29.10.1982) .
Per a l\’acadèmic i  Premi Príncep d\’Astúries de les Lletres , Mario Vargas Llosa, Joan Fuster  va ser sempre un “mediocre literat d\’escas rigor intelectual… , un  “historicista” que es va presentar  en  un to messianic i al que li va interessar poc la realitat historica, l\’evolució cultural o el devindre huma”   . El “historicisme” , com diu Karl Popper ,  establix l\’ambiciosa pretensio que la Historia entranya una serie de lleis , assimilades per  algu iluminat-profeta-laic o per una “avantguarda de messies”   per a imposar-les,  “manu militari”,  al pobre poble ignorant (el Valencia, en este cas) . Un historicista (com  Fuster) no es un historiador ,sino un fals profeta que amaga la seua tergiversacio historicolingüística per mig d\’una laboriosa tasca de manipulacio  i bon marketing, generosament  finançat….. , des de Catalunya com es el cas.
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/joanfuster/joanfuster.falangeespanyola.low.JPG\"\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/joanfuster/joanfuster.CarnetFalange.low.JPG\"El totem Fuster,  falangista de carnet  i  alumne obedient a les ordes del poeta Dionisio Ridruejo (Cap de la Propaganda Franquista en Barcelona) va conseguir cotes insuperables d\’obediencia servil a la Casta NAZIonalista catalana I aixina, de manera meteorica, es va convertir  en  el profeta cridat a destruir la identitat historicolingüística  del Poble Valencia,  convertit en esclau de remensa de les hosts invasores .
 Per a dur a terme el seu catalanisme esoteric, al servici de la Secta NAZionalista , Fuster  va retallar  a les “traïdores” zones castella-parlants  de la Comunitat Valenciana forçant  a totes , traïdores i doblegades ,  a l\’assimilació de les seues falses tesis lingüístiques del “barceloní fabrino” , elevat ya a la falsa categoria de llengua….
El seu conegut panflet “Nosaltres  els valencians”  , improvisat i “escrit en a penes  dos o tres mesos”  per orde del conseller de Cultura de Jordi Pujol , Max Cahner, va ser una pura porqueria barataria que va infectar  les ments universitaries dels anys ´60 i ´70 i va inventar una “crisis d\’identitat” que encara arrossega  l\’entumida  dreta valenciana.
 Les teories sociolingüístiques, historiques  i economiques fusterianes , com la inventada crisis d\’identitat del Poble Valencia,  han quedat ampliament desmuntades…. . Per falses.
El fusterianisme , com a secta intelectual, va ser la coartada de la cultureta subvencionada , el subproducte intelectual per a legitimar la invasio política de la societat valenciana , per a introduir la crispacio en la vida publica i per a la funcionarizació catalanisant de la cultura que va quedar sumida en l\’esterilitat més profunda.
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/joanfuster/raimon.serrat.low.JPG\"
I els plastautors  del garfio-cejatero , bohemia titiritera d\’eixa esquerra decadent  i consumida  ….. ,  li varen servir de teloneres  de la farsa.
               De la farsa MARXISTA …, la dels Germans Marx.
 
 
======== Atres articuls relacionats :

INTELECTUALS VALENCIANS “TRAIDORS i VENUTS”.

 

 

INTELECTUALES VALENCIANOS, \’\’TRAIDORS i VENUTS\’\’