GUERNICAS i ESTAFES HISToRIQUES

GUERNICAS i ESTAFES HISTORIQUES

(II REPÚBLICA ESPANYOLA:14 D´ABRIL)

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/guernica/GUERNICA.Picasso.LV.low.JPG\"Un dels  episodis  mes explotats per  la gran Multinacional  de la Mentira sobre la Guerra inCivil Espanyola del ´36 es el dedicat al “bombardeig de Guernica” tan falsejat com infinitament repetit i pintat pels cuates de la cienciaficción  guerracivilista  …
Atenent el prestigi internacional de tota la rigurosa documentacio  de l\’historiador i coronel d\’aviacio Jesús Salas Larrazabal, s\’ha sifrat en menys de 130 vides les que es van perdre en el bombardeig contra la poblacio civil de Gernika per l\’aviacio alemana. Segons l\’opinio del dit expert "el nombre de morts maxim, per tots els conceptes, no va sobrepassar el de 126. Aixo tenint en compte, per eixemple, a tres gudaris que van morir en Guernica en eixes dates i que es trobaven allí de treball perque la ciutat albergava un hospital de sang. Es va suspendre el tradicional mercat dels dilluns, encara que, sense dubte, alguns dels que havien acudit de les localitats proximes es van quedar a passar el dia allí. Potser per eixa rao hi ha una vintena de cadavers sense identificar”.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/guernica/GUERNICA.cuadro.low.JPG\" .. "ironicament, en Guernica es fabricaven bombes incendiaries del mateix tipo que les que la van destruir. Hi havia tres quarters de gudaris, u per batallo; i existien set refugis antiaereus, prova clara  del reconeixement de Guernica, per part dels defensors, del seu caracter militar… Guernica era objectiu militar”, naturalment. (“Guernica”.Salas Larrazabal, Jesús.-Rialp,, Madrid.1987) .
Pero lo mes significatiu del cas va ser la falsa immortalisacio de l\’acontenyment  i la falsa llegenda naixcuda d\’ell a partir de la superconeguda  TAUROMAQUIA,  pintada pel comunista Pablo Picasso i metamorfisada en “un desastre de guerra” pels seus cotisats pinzells  : la Gran Multinacional de la Mentida es va encarregar del seu marketing…
El “Guernica”  de Picasso  va ser un gran estafa : “una de les majors mentires de la nostra epoca “ segons testimoni personal del socialista de Requena  (Valencia), José Mª Sánchez Roda , President de la Junta Delegada del Tresor Artístic en la II República Espanyola.
Segons Sánchez Roda  “El Guernica va ser un quadro de tauromaquia , encarregat al comunista Picasso per una institucio cultural mexicana per a exaltar la festa dels bous poc abans que començara la  guerra civil espanyola” .. “Per raons que desconec , els mexicans no van liquidar l\’import pactat per l\’obra . Picasso va guardar el quadro i es va oblidar d\’ell. Quan  el Govern de la II República  li va encarregar la realisacio d\’un quadro alegoric del bombardeig de Guernica per l\’aviació nazi , el pintor va fer un collage en els materials del quadro que no va vendre, va fer chicotets retocs i va compondre la famosa obra pictorica “ (LEVANTE emv, 4/09/1997)
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/guernica/ToroL\’espavilat Picasso, tan ronyos en extrem com era , va traure l\’obra del porche , i no va perdre l\’ocasio d´amollar-li  un estafa al govern republica, ficant-li una peça sense valor historic : “Joseph Renau , director general de Belles Arts  va comentar, llavors, `el rostre´ de l\’artista encara que van optar pel silenci” …
En el final del regim de Franco i el retorn del “Guernica” va haver  una oportunitat de parlar, pero  per a llavors el quadro era ya un `mite´ i el símbol de la restauracio democratica en  Espanya i Sánchez Roda “no va voler aiguar la festa” que va suposar el retorn  del quadro.
Aixina fabrica els seus deliriums l\’esquerra mitomana, Gran Multinacional de la Mentira.

www.teresafreedom.com