FILOLOGÍA CATALANA? o.. VERINOSA LLENGUA de CAMPS i AVL .

FILOLOGÍA CATALANA? O.. VERINOSA LLENGUA de CAMPS i la AVL .

FILOLOGÍA CATALANA:SENTENCIES-FEM.. (rubbishhhhh)

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/lenguasuplantada/enverinada\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/lenguasuplantada/enverinadaLa  ilegítima decisió de Conselleria d´Educació (05.05.2010) d\’acceptar que “la llicenciatura  De Filologia Catalaní es valida per a acreditar el nivell de Llengua Valenciana  en les  Oposicions per a ser  Professor de la CV”  es una covard  decisió-fematera   que  garantix  l\’enverinament generalisat  dels nostres pobres  chavals pel “verinos idiolecte fabrino”  i  garantix  la tropa de bombarders-docents catalanís que aterrisará a partir d\’ara  en la CV per a inocular-los  el seu enverinat panocho. Es just lo que ens faltava.
Es un atre pas mes  de l\’enverinat “Projecte d\’Enginyeria Social” en curs, dissenyat per la Casta FASCISTA Catalaní contra Valencia i  per a exterminar  la nostra historica  Llengua  Valenciana  i convertir als “nostres valencianets panolis  en payesus catalanets de 4a”.  Quina vergonya .

La docencia de la Llengua Valenciana per titulats  de Filologia Catalaní   prostituirà  I fomentarà  fraudulentament, des de les aules,   La suplantació de la nostra llengua VALENCIANA genuïna   per l´“infame i infecte dialecte barceloní”.
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/lenguasuplantada/enverinadaFa ara uns quants anys , dos filOlecs catalans Xavier Pericay i Ferran Toutain varen publicar la seua obra en rebeldia “ Verinosa Llengua”  (Barcelona .Editorial Empúries, 1986) alçant la seua veu energica contra “eixa VERINOSA LLENGUA,  contra eixos burocrates de  la llengua barcelonina que s\’han fet depositaris del dogma i, per a fabricar-ho , han arribat a falsejar l\’obra de Fabra” i que estan tocats “d´aquesta esquizofrènia ; d´aquest abisme entre el catalá real i el catalá oficial “… “ a qualsevol llengua hi ha una dicotomia entre com és parle i com s´escriu… però, en el cas del catalá , no estracta d´una gradació sinó d´un TRENCAMENT” .
I Pericay i Toutain citen com a eixemple, les paraules que els ensenyen  als  chiquets en els llibres de text , (que ningú les usa)  , aixína com “eixe afany descastellanizador , que els fa fugir de paraules adoptades pel poble i emprar gal·licismes totalment artificials”  …
I conclouen dient que per a “escriure en el català que s\’escriu ara , preferim no escriure” .
O siga , que eixe panocho despreciat i proscrit en la mateixa  Catalunya  incloent  els mateixos actuals filòlecs catalans , nos  ho estem deglutint en la Comunitat de Valencia des de la VERINOSA “Llei d´Us i Ensenyament del Catalenciá” del PSPV (1983) , la VERINOSA Acadèmia antiValenciana de la Llengua (1998) i les enverinades sentencies-basura .  I  pijor encara,  a partir d\’ara, serà “pastura  obligada” per als nostres alumnes  que cauran en les seues rets
Per un atra  banda  l\’aberrant servilisme  d\’uns deslleals  i antidemocràtics sindicats d\’esquerra , agenollats i sumissos als despotics interessos  de la  dretona FASCISTA catalana , ha traït  al Poble Valenciá  en els seus  "judicialisats" aquelarres lingüístics .
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/lenguasuplantada/enverinadaEls juges de disseny (i pel ditet)  polític  per a dictar "sentencies-fem" ,  Fabricades "al dente" , han colaborat en eixa programada  traïció .
La illetrada dreta  PePera valenciana i del seu inútil equip de politiqueros academics-AVL ,  han segut incapaços de defendremos  front a un infame idiolecte fabrí  , sense pedigrí pero arrebossat de diners  per a comprar voluntats bastardes.
Tan baix ha caigut l\’indolent Poble Valenciá front a tamanya barbarie? Cap encara algun renaixer rebel contra eixa VERINOSA llengua? I contra eixos  VERINOSOS  polítics estafadors?.

 

 

 

 

 

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/lenguasuplantada/enverinada

www.teresafreedom.com