FALLES 2018 : LA FESTA ES BURLA dels INVASORS del REGNE ….

Uncategorized

FALLES 2018 :   LA FESTA  ES BURLA dels  INVASORS del REGNE ….

1. Kultureta catalana (caganets.., Peret.., calçotades, … ) versus makroCULTURA del Regne de Valencia (Ausias March, Joanot Martorell, Tirant lo Blanc, Sor Isabel de Villena, Joan Rois de Corella , San Vicente Ferrer, etc, etc…)

http://www.teresafreedom.com//images/FALLAS/KULTURETA catalani.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.¡Miira @perefuset, aci unes chicones ben boniques i ben valencianes ténvien salutacións! ..

http://www.teresafreedom.com//images/FALLAS/Fuset burlat per falleretes.jpg

3. Una BELLEA VALENCIANA ..

http://www.teresafreedom.com//images/articles/fallas/FALLERA con paraguas.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======

4. EL NINOT INDULTAT , ANY 2018

http://www.teresafreedom.com//images/articles/fallas/Ninot indultat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==========

5. FALLA de VENUTS i TRAIDORS  al REGNE ..

http://www.teresafreedom.com//images/articles/fallas/FALLA VENUTS.low.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.teresafreedom.com