El “país valencia” dels RETORETS ZOMBIS

El “país valencia” dels RETORETS ZOMBIS

REGNE de VALENCIA.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paisAlguns  “retorets” progres del seguidisme catalanero tenen  l\’arrogant osadia no sols d\’exhibir la seua evident ignorancia historica sino també de vanagloriar-se  d\’haver segut algu dels “acunyadors” de la poblerina denominacio “pais valencia”  per a l\’inveterat i historic Regne de Valencia 
Eixe apodo denominatiu podría ser entendible en aquella iletrada esquerra fusteriana dels anys ´60 i ´70 que no tenia internet i mai llegia un llibre. Pero es impensable en la voragine informativa dels anys 2010 a on  el que no vol llegir  archius originals i documentar-se adequadament, es perque preferix ser un terros  de la historia. Tal es el cas, pareix ser, d\’eixe “modelno” retoret de Novelda i  fan del Facebook, una tal Javier Muñoz-Pellin que va presumint estos dies , en prensa local,  de la seua genial i poblerína contribucio a la difusio de lo que sempre va ser  pura barbarie denominativa: lo de “pais valencia” (LVemv.21.10.2010)

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paisConten les croniques que els historiadors catalans sempre van patir un agut complex d\’inferioritat respecte al Regne de Valencia perque Catalunya mai va ser un regne i no ha existit mai ni un sol document historic a on  es parle de la mes mínima intencio dels Reis d\’Aragó  de canviar la seua historica condicio de “comtats de la Marca Hispanica”.
D\’eixe inconfessable complex d\’inferioritat catala, ha participat sempre  la nostra iletrada  esquerra deslleal. I en el seu rendit  vassallage a la burgesia del nord, es va inventar el barbarisme històric "país valencia”, una denominació geografica creada per a insultar als valencians. 
La paraula "país", com be definix l\’academic Antonio Capmany i de Montpalau : "A on no hi ha nacio, no hi ha patria: perque la paraula “PAYS” no es mes que terra que sustenta persones i besties al mateix temps" (“Sentinela contra els francesos” .Gómez Fuentenebreo.Madrid.1808). Pur concepte terruno. Pel qual es pot afirmar, en absoluta rotunditat, que el toponim "país valencia " MAI ha existit legalment com denominació propia d\’una zona geografica ni, molt manco, com denominacio d\’un ens polític per a referir-se a Valencia.
Va ser pur invent d\’aiatolàs fusterians en estat d\’ebri deliri i el seu intent de colar-ho ,sense valor jurídic, en el preambul del Real Decret Llei  de preautonomia de la Comunitat Valenciana  17 de març de 1978: una fechoría de  l´esquerra .
L\’única identitat historica que se\’ns pot aplicar legítimament es el de Regne de Valencia, denominacio molt anterior a la conquista de Jaume I. El "Regnum Valentiae" existia ya quan el rei de Castella, Alfons VIII, el de les Naves de Tolosa, va firmar el famos Tractat de Cazorla en Alfons II d\’Aragó, (iaio del Conquistador), el 14 de desembre de 1179. En eixe Tractat es delimitaven les terres a conquistar per cada u d\’ells o dels seus successors.
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paisA  partir de la conquista del “cap i casal”  en el segle XIII, el Regne de Valencia va ser jurídicament reestructurat en noves normes que li van convertir en un Estat de Dret totalment autonom, en els seus organismes legislatius, judicial i executiu, regit pels seus propis furs i privilegis i formant el seu propi "Corpus juris" fins que, quasi mig milenni després i per un acte de força, fora abolida la seua legislacio per un príncep estranger en 1707: Felip V .
Pero ni tan sols eixe mateix príncep, que va regnar en el nom de Felip V, va suprimir el nom Regne de Valencia que va continuar existint com a demarcacio administrativa. Tant Felip V com els seus successors es van titular en la seua diplomatica "Rei de Valencia" i no es coneix cap documentacio en que el poder constituït declare taxativament extingit el Regne de Valencia.
Inclus en la divisio d\’Espanya en províncies per Javier de Burgos en 1833 el Regne de Valencia va ser dividit en tres parts pero, així i tot, els seus municipis no van ser, en absolut, atribuïts a demarcacions foranes. Van permaneixer afiliats al Regne de Valencia.
I replets estan les estanteries de l\’Archiu Històric Nacional, de l\’Archiu de la Corona d\’Aragó i, en especial, els de l\’Archiu del Regne de Valencia de documentacio que certifica la identitat historica del nostre territori i la seua antiga classica “denominació d\’origen": REGNE de VALENCIA.
Replets sí, pero ni llegits ni consultats per retorets zombis del pataterisme històric que viuen en el "país" de la Capucheta Roja.
El pais de  Fantasy Land .
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/pais