“EINES”, JOAN FUSTER, i els NOSTALGICS de la CAVERNA

“EINES”, JOAN FUSTER,  i els NOSTALGICS de la CAVERNA

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/levanteAl Sr Paco Cerdá  ,  eixe infumable `escribidor´   de nostalgies catalaneres  en el diari “Levante”,   li afloren constantment  els efluvis  decadents de les seues  frustracions nazionalcatalanistes . Se li nota en els seus articuls  la rabia incontenida  de la seua  angoixa per  aquell  fracassat vaticini  del falangista  Joan Fuster per a  l\’incombustible   Regne  de Valencia  : “El País Valencià serà d´esquerres o no serà” .
Afortunadament, ni “d´esquerres ni catalanesc,.. ¡ni pastis! ” . En excepcions , clar, de la caverna minoritaria-esquerrana   que, també  ara, pugna  per l\’afonament de Valencia  i la seua transformacio  en sucursal “kolonisada”  de la  derrochona Catalonia : aixína,  en la nostra riquea  natural, contribuirem a eixugar els seus  onerosos deutes….

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/levanteAl fer el panegiric  de l\’ultim numero de la revista catalana “EINES” (= “Ferramentes” , en genuïna Llengua Valenciana)  Cerdá  dona una ressenya  de l\’atac de “meninfotisme” que li afligix (“Radiografia del “meninfotisme” .LVemv -09.02.2011) al “anestesiat Poble Valencia”  qui , despres  d\’aquella quartermundista experiencia  del Felipato Lermista” (1982-1995), va saber reaccionar, a Deu gracies,  i va respondre  en inteligencia  passant-se a l\’adversari des del ´95 : eixa va ser la descompressio economica  que tant va agrair la Comunitat Valenciana…. , passant-se   al primer món.
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/levante I no es que l\’adversari PePero  haja segut, per a res,  lleal al Poble Valencia:  inclus mes, ha segut immensament TRAÏDOR , en  el assunt  linguistic-cultural  ya que ha continuat imposant als nostres pobres fills i chavals valencians la indigesta bota  del “infame i infecte dialecte barceloni”(=neocatalaní del segle XX) : per covardia i  per analfabetisme esta dreta PePera   ha continuat  traicionant   al  “meninfotiste”  Poble Valencia . En aixo-en el meninfotisme- , sí que coincidisc en Cerdá   encara que caldra reconeixer, almenys,  que la cosa economica  del quartermundisme lermista  va quedar superada,  a Deu gracies.
L´esquerra de la caverna fusteriana  , dels Joseph Izquierdo, els Aliaga, les Àurea Ortiz , els Nacho Moreno, les Eva Verdú , els Francesc Martínez,  concentrada  el dimarts 8  en l\’Octubre Centre de Cultura Contemporania  (sucursal-IEC de l\’arnat Eliseu Climent) i arremolinada-okupa de  la nostra molt decadent Universitat-Estudi  , torna a les seues lamentacions  ploradores . I ens va delectar  el dimarts  en  els seus soflames incendiaries  contra el meninfotista Poble Valencia  perque  els ha resultat rebel i  s´ha blindat  al proces de catalanisació agenollada  que esta esquerra cavernaria  seguix i seguix  en  el seu demencial i fracassat proyecte.
I es que encara no s\’han  donat conte  que no es l\’arcaic “llevant feliç”  en el seu folklore, el seu conservadurisme, els seus valors tradicionals (família, tradicio, terreta) ,  el seu tribalisme inmovilista, el seu  meninfotisme ludic,  el seu espirit festivalero, etc…   lo  que ha cohesionat  a  este  indolent Poble Valencia ,   al  que Nacho Moreno  qualifica de “ manufacturer de ruïnes” .
Lo que en veritat ha cohesionat  a la nostra societat valenciana, en evitacio de les seues ruïnes,  es la consciencia clara  de que n´hi havia i n´hi ha un feroç enemic comu:  eixa esquerra catalanera de la carcundia  fusteriana ,  que nomes la va voler  destruir ,  posant-la    tan  cavernícola, tan poblerina, tan  quartermundista, tan retardada, tan  degradada , tan afonada  com en els  feroços temps del Felipato Lermista  , els del “llevant INfeliç” , sense  autopistes , ni  carreteres, ni infraestructures, ni comunicacions, ni  industria, ni  Ave , ni aigua , ni tranvasaments, ni   fires, ni turisme,  ni llibertats , ni  RES . 
Perque per a d´ells, per a eixa  “esquerra catalanera de la carcundia fusteriana”,  lo  bo, lo gran i  genial   es eixa  Catalunya  FEUDAL de la “mossegada nazi_onalista” ,  corrupta, endeutada, derrochona , poblerina  i   espoliadora   que a  base  de voler imposar-nos el seu  infectat  “dialecte barceloni”  ens ha destruït la nostra materna  LLENGUA VALENCIANA  i  ha  posat  la nostra joventut valenciana en mans de l\’espanyol .
“Meninfotisme”  boomerang : de reaccio contra el  quartermundista enemic . I la seua caverna. 

www.teresafreedom.com