“CATALUNYA : LLEI STALINISTA per a la DELACIÓ LINGÜÍSTICA”

“CATALUNYA : LLEI STALINISTA per a la DELACIÓ LINGÜÍSTICA”

POSTER :"LAS PAREDES OYEN "

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/catalunya1/delacion/4.DELACION.Rusia1.low.bmp\"\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/catalunya1/delacion/delacion.VF.low.JPG\"Patetica Catalunya, cegament embeguda  en  el delirant rumb  tramper  que li han dissenyat els seus neodéspotes feudals,  camina inexorable cap al  seu paradís de gulags lingüístics i de kultureta   pagesa ..  Uns cercles tancats comercials y docents a on sols trobarem súbdits somesos en  conte de ciutadans lliures.
Varen ser necessaries  dos Guerres Mundials per a  exterminar  els TRES escurçons parits en  Europa pel Socialisme antidemocratic:  Socialisme-feixista,  NazionalSocialisme i  Socialisme  Real(=Comunisme) i   ara les  veem renaixer de les seues cendres en la descomposta Ex-paña  a l\’ampar dels vicis totalitaris de l\’esquerra nazionalista: sempre  enemiga  d e la DEMOCRACIA…
La  “LLEI STALINISTA per a la DELACIÓ LINGÜÍSTICA” (que el nazionalSocialisme catala  utilisa per a intimidar a empresaris i pares per a la imposició despotica  de la seua normativa  cartellista del “infame i infecte dialecte barceloní”) nos aproxima cap al paradís gulagiano  : qui no anuncie els seus productes   en eixe anacronic idiolecte fabrino  sera conduït a la foguera d e la iniquitat   i brutalment multat . I , per a aixo,  al mes pur estil stalinista ,  el komisariat per a la DELACIÓ   ya nos ha preparat les seues hordes  chivates .

En un dels meus ultims viages a la Russia post-Perstroika uns estudiants universitaris em varen regalar  diversos  posters clandestins   , distribuït en els temps durs del stalinisme feroç, i que advertia de la DELACIÓ  a que estaven somesos  els pobres proletaris  russos  que malvivien  baix  el despotic regim  TOTALITARI SOCIALISTA .
En el primer poster (que ilustra este articul)  es pot contemplar una jove obrera en  el seu   gest de silenci  (dit en boca)   advertint literalment  :
“INCLÚS LES PAREDES SENTEN I NO SAPS QUI POT ESTAR SENTINT-TE .. ELS ENEMICS ESTAN AL TEU VOLTANT…
NO PARLES!!”
El segon poster es la image  del chiquet rus  chivató Pavlik Morozov que formava part de  les joventuts stalinitas  denominades “Stalinist Pioneers” : eren les joventuts degenerades i adoctrinades en les escoles comunistes   per a  denunciar fins  als seus mateixos pares  en el cas que no foren  “lleals al regim stalinista” .
Este infan\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/catalunya1/delacion/5.DELACION.Pavlik.3fotos.low.JPG\"t chivató  va cometre la “heroïcitat” de denunciar el seu propi pare per “traïdor al stalinisme” ,i , a en resultes,  el seu pobre pare va ser arrestat i deportat a un camp de concentració siberia on  va morir víctima de  la tortura de tan despotic  règim . 
El chivato-delator , en represalia,  va ser assassinat per  la seua propia família i  veïns  \"http://www.teresafreedom.com/images/articles/catalunya1/delacion/3.DESPOTAS.marxleninstalin.low.JPG\"pero Stalin  ho va convertir en “martir  model de conducta delatoria  lleal al Regim Stalinista ” i va omplir  totes les escoles i parcs russos  dels  seus menyspreables estatues….
El Regim feudal NazionalSocialista catala  , en  la seua    LLEI STALINISTA per a la DELACIÓ LINGÜÍSTICA” es un atre eixemple mes dels vicis ANTIDEMOCRÀTICS  d\’esta esquerra espanyola  , despotica , totalitaria i obsoleta , que esta tornant  els seus passos, perillosament ,  per la senda amarga de l\’odi i  GUERRACIVILISME  salvage  que va ensanguinar l\’Espanya   dels anys ´30  .
I  en el seu “komisariat “, traïdor  al poble, i DELATOR-botxí de les seues  conquistades llibertats .

http://www.teresafreedom.com

“ESCOLA CATALENCIANA y TROBADES ORWELLIANES: PARALELISMOS”

 “ESCOLA CATALENCIANA i TROBADES ORWELLIANES: PARALELISMES”