AVL*: TOPONÍMIA FABRINA, TOPONÍMIA FEM.

AVL*: TOPONÍMIA FABRINA, TOPONÍMIA FEM.

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/AVL/Pompeu\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/AVL/IECColor.low.GIF\"L\’AVL ha donat un pas mes cap a la vergonyosa SUPLANTACIÓ  de la historica LLENGUA VALENCIANA per la normativa – fem del “infame i infecte dialecte barceloni” fabrino ..
 Baix la fèrula   esclafant  d\’eixa antigalla denominada Institut d´Estudis Cataláns,  l\’AVL acaba de publicar un Corpus Toponímic catalenciano que arreplega mes de 50.000 toponims en la perversa intenció de “l\’acció de normalització i difusió de la llengua (barceloní) a través de la toponímia valenciana” (sic)  ….

L\’obra inclou tots els noms de l\’orografia, hidrografia, nucleus de poblaments, partides, vies i camins i llocs d\’interes dels municipis com, per exemple,  ermites, fonts, restes arqueologics o parages, incorporant  mapes a on queden situats tots estos elements per a facilitar la seua localisacio.
Pero, com de costum ,  l\’onerosa publicacio (que ha costat  molts  milions esquilmats  de la bojaca dels valencians) es una vil TRAMPA, puix  convertix en un atre corsé  “normalitzador”  tota l\’onomàstica genuïnament  valenciana que, d\’ara en avant, no respondra ya a la realitat toponímica valenciana,  sino a la verinosa  normativa IEC  fabrina.
 
La seua “ uniformitzadora” intencio esta cantada : “El Corpus Toponimic ha de ser un referent per a l\’Administració Pública i, en general, per a la societat valenciana” o siga, que o t\’ho enguls, o t\’ho enguls. Després  aprovaran una Llei de  Lleis  que obligue a l\’anestesiat Poble València  a passar per  la pedra i engolir-se  l\’embasurada   “normativa fabrina”.
 L\’opinió  de en Voro López,  president de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes  de la RACV (  Real Acadèmia de Cultura Valenciana)  es contundent front a  este nou  monstre: « l\’AVL tracta d\’adaptar en un calçador la toponímia valenciana a l\’ortografia catalana. El resultat es aberrant. No es natural posar l\’accent  greu a \’València\’ quan es pronuncia tancat».
I mes eixemples : l\’obsessiu extermini de la “y” en quantitat de toponims genuïnament valencians  queda plasmada  en casos com “Alboraia (Alboraya) , Benifaió (Benifayó) , etc..  i desencadenarà  la guerra  interciutadana  semblant a la vergonyosa batalla existent en Villanueva de Castellón   des de fa ya quasi vint anys i a on  la illetrada esquerra  vilanovense de Castelló ,( sabotejadora  de fonts historiques i arxius), exercix el seu totalitarisme antidemocratic per mitg  de l \’imposició de l\’idiotisme historic “Castelló de la Ribera” en els seus  illetrats grafittis. Casos com este,  gracies al “dictat”  catalanesc    de la “normalització-IEC”/AVL  , es multiplicaran  a go-go  per tota la geografia valenciana.
Encara que ….  , al final,  s\’imposara  la zoquetería catalenciana  , ben reflectida en les insidioses  paraules de l\’akademic-AVL Emili  Casanova, «nosaltres fem propostes als ajuntaments perque valencianitzen els noms, però després cada consistori és lliure de prendre les decisions». Mentira i grossa.  Tot aço es un clar proces d\’ENVERINADA SUPLANTACIÓ de l\’onomastica genuïnament valenciana per este fem d\’importació  que, al ser inclos en un “corpus lexic  oficial” es convertira en ex-catedra  via “decret llei”   i, goteta a goteta,  al pas de generacions,  al final s\’imposara vexatoriament  per al Poble Valencia.
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/AVL/borregos.low.GIF\"
Exactament igual que lo que esta ocorrent en les nostres aules ,a on els nostres pobres alumnes, estan sent enverinats per la fraudulenta normativa fabrina  del dialecte barceloní , que esta matant la historica LLENGUA VALENCIANA  i els estabulisa en un  corralet d\’obediencia  llanar. La mansuetud  docent cap  eixa momia de l\’antiLingüística Moderna, que es, el privadísim Institut d´Estudis Cataláns” ho fomenta..
En la seua zoquetería indigent i els seus totalitaris  modos.

 (*) AVL = Academia antiValenciana de la Lengua