AVL: RAMÓN FERRER o el continuisme retro-kitschhhhhh

AVL: RAMÓN FERRER o el  continuisme retro-kitschhhhhh

\"\"\"\"
Si de la coneguda novela  El Gatopardo ix la lampedusiana  frase  “que tot canvie per a que tot seguisca igual”, aplicada al recent canvi de president de l\’obsoleta Academia  antiValenciana  de la Llengua (AVL),  significa : RES VA a CANVIAR.

La batalleta per la presidencia-AVL  se lliurava  entre el nucleu dur (15) del   retro-dogmatisme catala (=komisariat  majoritari per a defensa d\’interessos economics de  l\’Institut d´Estudis Cataláns) i la minoria no-IEC (6),  d\’escassos recursos, -ni filologics, ni professionals-,  que formen una amalgama de sindicalistes, polítics, escriptorets, meges, historiadors  etc… de nula base lingüística. .

\"\"Al fi,  qui va pujar el divendres passat ,18,   a la presidencia de tan decadent akademia-AVL va ser un historiador que, traint  els principis de la noble  Real Academia de Cultura Valenciana, (d\’a on procedix) , “creu i defendra -l\’ABERRANT  (per falsa)-  UNITAT LINGÜÍSTICA”  de la LLENGUA VALENCIANA  en el neocatalaní-dialecte-barceloní.

En este fals postulat com a punt de partida (sometent una LLENGUA HISTORICA a un infame dialecte provençal) , l\’historiador RAMÓN FERRER  ya queda desqualificat per a la seua tasca de president-moderador de la molta barbarie lingüística que es continuara  perpetrant en tan politiquera akademia . I considere barbarie a l\’assimilacio , per absorcio i dissolucio, de la nostra historica LLENGUA VALENCIANA, en una  metamorfosis subsidiaria del “infame i infecte dialecte barceloní” : pur insult a la inteligencia del Poble Valencia.

L\’escas prestigi academic que te tan obsoleta akademia-AVL   va quedar patent  en l\’ultim 26º Congres Internacional de Lingüística i Filologia Romanica de la Universitat de Valencia, setembre 2010,  quan la seua presencia  va quedar quasi ignorada i relegada a una ridícula “Jornada de l\’AVL” , al marge total de les restants ponencies internacionals del Congres de  Romanística .

Aquella “Jornada-AVL”(divendres)  a penes va tindre assistencia . I es que les sessions (8 ponencies)  varen ser  patetiques, decadents ,  plenes de  pinzellades  retrokitsch i,  de vegades, risibles  pel lo bufó del conferenciant ….  Alguns oyents es varen alçar en ple discurs “heavy”  i es varen anar, incapaços d\’aguantar  la cascada  de favades que es dien.  Definitivament  parlem d\’una  entitat   senil i envellida: no sols per l\’edat provecta dels ponents-academics  sino per l\’envelliment de les seues idees i l\’aire servil i caduc que  rodeja a l\’AVL .

Com llavors va afirmar un catedratic de la Universitat de Salamanca i dos  de l\’Autònoma de Madrid :”la Romanística es mor en  Europa per l\’impuls de l\’anglés”. Pero no es aixína :  la mort vindra, no  per l\’impuls de l\’angles, sino per l\’existencia de noucentistes i inutils academies com l\’AVL, i filolegs incompetents encabotats en “encorsetar la parla del poble” i que no es modernisen , posant-se al dia,  com ho ha fet l\’angles que NO TE OBSOLETES ACADEMIES,( ni en USA ni en U.K.) . Les universitats angleses tan sols arrepleguen la “ PARLA del POBLE” i confeccionen BONS DICCIONARIS que van actualisant constantment  a mesura que la llengua es transforma.

Com recordava recentment l\’escriptor  Ferrán Torrent (LV.10.11.2011).:” Lo que no entenc es com en  temps de crisis els membres de l\’AVL, Academia Valenciana de la Llengua, no s\’abaixen els sous com tots. Només intriguen. Lo que  hauria de fer la Guàrdia Civil es entrar en l\’academia i dissoldre-la”.

I estalviariem més de 4.338.940 euros(= 720.264.040  ptas/any ) per al extermini de la LLENGUA VALENCIANA.

www.teresafreedom.com

== RTICULS RELACIONATS :

PRESIDENT FABRA : MAL COMENÇAMENT.

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=375

PRESIDENT FABRA : MUY MAL COMIENZO .