Monthly Archives: March 2012

VALENCIAN LANGUAGE vs BARCELONI DIALECT (=neoCATALAN)

Uncategorized

LENGUA VALENCIAN LANGUAGE  vs BARCELONÍ  DIALECT (=neoCATALÁN ).

HISTORICAL DOCUMENTS and QUOTATIONS  in :

“CRONOLOGIA HISTÓRICA DE LA LENGUA VALENCIANA”.(2007)
“LENGUA VALENCIANA, una LENGUA SUPLANTADA”.(2006)

http://www.teresafreedom.com//images/articles/credencialesLV/Portada Libro II.2a.low.JPGhttp://www.teresafreedom.com//images/articles/credencialesLV/Llibro I.PORTADA.JPGThe unquestionable existence of the historical Valencian Language is endorsed by the accurate compilation of the journalistic documents in the book “VALENCIAN LANGUAGE, A LANGUAGE SUPPLANTED (Diputación of Valencia 2006) and of the documents and historical quotations in: "HISTORICAL CHRONOLOGY OF THE VALENCIAN LANGUAGE” (Diputación of Valencia 2007) of the authoress and philologist Mª Teresa Puerto Ferre, in a long  list of testimonies that go from the Iberian inscriptions of the IVth century up to the battle hold  over the last two centuries for its survival as language .

The special edition of the two books, mentioned above,  answers to the target to clarify some essential facts in defense of our historical Valencian Language (spoken in the Kingdom of Valencia for centuries) and to dismount the insidious campaign developed against it,  world-wide, by the fast-growing Catalan nationalism. 

Read more… →

LLENGUA VALENCIANA vs DIALECTE BARCELONÍ (=neoCATALÍ).

Uncategorized

LLENGUA VALENCIANA vs DIALECTE BARCELONÍ (=neoCATALÁ ).

DOCUMENTS i CITES HISTORIQUES en :

“LENGUA VALENCIANA, una LENGUA SUPLANTADA”.(2006)
“CRONOLOGIA HISTORICA DE LA LENGUA VALENCIANA”.

http://www.teresafreedom.com//images/articles/credencialesLV/Portada Libro II.2a.low.JPGhttp://www.teresafreedom.com//images/articles/credencialesLV/llenguavalenciana.legua supl.low.portada.JPGLa inqüestionable existencia de la historica Llengua Valenciana  ve avalada per la cuidada recopilacio de documents periodístics  del llibre “LLENGUA VALENCIANA, UNA LLENGUA SUPLANTADA (Diputació de Valencia.2006)  i de documents i cites historiques en: “CRONOLOGIA HISTORICA DE LA LLENGUA VALENCIANA”(Diputació de Valencia.2007)  de l’autora i filòloga Mª Teresa Puerto Ferre, en un llarc recorregut de testimonis que van des de les inscripcions  iberes  del segle IV fins a la batalla dels dos ultims segles per a la seua supervivencia com a llengua i contra la seua suplantacio  pel fabrino dialecte barceloni (=neo-catalán) .

L’edicio especial  dels dits  llibres respon a l’objectiu d’aclarir  alguns fets essencials en defensa de la nostra historica Llengua Valenciana  (parlada en el Regne de Valencia durant segles ) i desmontar, aixina,  la insidiosa campanya desenrollada contra ella   a nivell mundial pel creixent nacionalisme catala.

Read more… →

LENGUA VALENCIANA vs DIALECTO BARCELONÍ (=neoCATALÁN)

Uncategorized

LENGUA VALENCIANA vs DIALECTO BARCELONÍ (=neoCATALÁN )

DOCUMENTOS y CITAS HISTÓRICAS  en:

“LENGUA VALENCIANA, una LENGUA SUPLANTADA”.(2006)
“CRONOLOGIA HISTÓRICA DE LA LENGUA VALENCIANA” (2007)

http://www.teresafreedom.com//images/articles/credencialesLV/Llibro I.PORTADA.JPGhttp://www.teresafreedom.com//images/articles/credencialesLV/Portada Libro II.2a.low.JPGLa incuestionable existencia de la histórica Lengua Valenciana  viene avalada por la cuidada recopilación de documentos periodísticos  del libro “LENGUA VALENCIANA, UNA LENGUA SUPLANTADA(Diputación de Valencia.2006)  y de documentos y citas históricas en: “CRONOLOGIA HISTÓRICA DE LA LENGUA VALENCIANA”(Diputación de Valencia.2007)  de la autora y filóloga Mª Teresa Puerto Ferre, en un largo recorrido de testimonios que van desde las inscripciones  íberas  del siglo IV hasta la batalla de los dos últimos siglos por su supervivencia como lengua y contra su suplantación  por el fabrino dialecto barceloni (=neo-catalán) .

La edición especial  de dichos  libros responde al objetivo de clarificar  algunos hechos esenciales en defensa de nuestra histórica Lengua Valenciana  (hablada en el Reino de Valencia durante siglos ) y desmontar, así,  la insidiosa campaña desarrollada contra ella   a nivel mundial por el creciente nacionalismo catalán.

Esta  insidiosa campaña  ha sido  perfectamente diseñada para suplantar a nuestra histórica  LENGUA VALENCIANA por el artificial DIALECTO BARCELONÍ ( ahora llamado neoCATALÁN). La  poderosa industria editora catalana  y sus poderosos medios financieros (facilitados por el gobierno nacionalista catalán)  se han encargado, a nivel mundial,  de su marketing y de su muy efectiva campaña.

Read more… →

JORDI PUJOL: “ANYS DECISIUS. MEMORIES 1993 -2011”

Uncategorized

JORDI PUJOL:”ANYS DECISIUS. MEMORIES 1993 -2011”

MEMORIES d’un DESPOTA INVASOR.

Memorias (1993-2011). Años decisivos  La publicació del tom III (“Anys decisius: 1993-2011”) del ex-caudillín-feudal Jordi Pujol, ha tret a llum el capítul (gravíssim  per al Poble Valenciá de la VENDA de la seua historica LLENGUA VALENCIANA en la “almoneda barataria” del mercadet polític (1996). El nazional-pujolisme  va exigir al PePerisme traïdor la seua immoral venda i fraudulenta SUPLANTACIÓ pel “infame i infecte DIALECTE BARCELONÍ” (=NEOCATALANÍ del segle XX). I l’indecent  pacte pujolino va ser executat. “Anys decisius”… per al delirant  imperialisme catalá.

Un charnego murciá , chiquet bonic del PePerisme valenciá, va ser l’encarregat de tan brut  negoci : la LLENGUA VALENCIANA l´importava un pufo i la va vendre al botiguer-tractant. Els  avars  vots catalans  eren necessaris per Aznar per a la seua majoria parlamentaria  del ´96 i el  politiquet charnego   va contentar la insaciable GLOTOFAGIA del neodespota feudal: en BRUTA JUGADA va garantir  la (inexistent) UNITAT de la historica LLENGUA VALENCIANA en la seua bastarda  germana menor: el  DIALECTE BARCELONÍ-neocatalaní.

¿Des de quan una LLENGUA HISTÒRICA  ha passat mai a esclava  d’un “corromput dialecte”? . NEVER , MAI, NUNCA…

Read more… →

JORDI PUJOL: “AÑOS DECISIVOS. MEMORIAS 1993 -2011”

Uncategorized

JORDI PUJOL:”AÑOS DECISIVOS. MEMORIAS 1993 -2011”

JORDI PUJOL: MEMORIAS de un DÉSPOTA INVASOR.

http://www.teresafreedom.com//images/articles/jordipujol/JAUME I_vergonya cavallers.jpgLa publicación del tomo III (“Años decisivos: 1993-2011”) del jubilado déspota-feudal Jordi Pujol, ha sacado a luz el capítulo (gravísimo  para el Pueblo Valenciano) de la VENTA de su histórica LLENGUA VALENCIANA en la almoneda barataria del mercadillo político (1996). El nazional-pujolismo  exigió al PePerismo traidor su inmoral venta y fraudulenta SUPLANTACIÓN por el “infame e infecto DIALECTE BARCELONÍ”(=NEOCATALANÍ del siglo XX). Y el indecente  pacto pujolino fue ejecutado. “Años decisivos”… para el delirante  imperialismo catalán.

http://www.teresafreedom.com//images/articles/jordipujol/ZAPLANA.low.jpgUn charnego murciano , niño bonito del PePerismo valenciano, fue el encargado de tan sucio trueque: la LENGUA VALENCIANA le importaba un pufo y la vendió al tendero tratante. Los  avarientos  votos catalanes  eran necesitados por Aznar para su mayoría parlamentaria  del ´96 y el  politiquillo charnego   contentó la insaciable GLOTOFAGIA del neodéspota feudal: en SUCIA JUGADA garantizó  la (inexistente) UNITAT de la histórica LLENGUA VALENCIANA con su bastarda  hermana menor: el  DIALECTE BARCELONÍ . ¿Desde cuando una LENGUA HISTÓRICA  pudo pasar a esclava  de un “corromput dialecte”? . NUNCA.

La creación de la  abominable antigualla-AVL (Academia antiValenciana de la Llengua), con su ágrafa Presidenta PePera y su ANTICUADA LINGÜÍSTICA DECIMONÓNICA , garantizó el futuro ninguneo de la envilecida  LENGUA VALENCIANA  y consagró el olímpico triunfo del bastardo  dialecte  pompeufabrino; «un dialecte dejectat com a repussai, com a morques, com a dialecte pudent, corromput, tirador i que no te per a on agafarlo… un desbarat ferest no sols des del punt de vista lingüístic, sino des del punt de vista polític» … , según sabias palabras del FILÓLOGO mallorquín MOSEN ALCOVER ..

Read more… →

PRIMAVERA VALENCIANA i KALEBARRAKA MATUSALENA.CAT.WIKIPEDIA

Uncategorized

PRIMAVERA VALENCIANA i KALEBARRAKA MATUSALENA.CAT.WIKIPEDIA

(Compromís per la ruïna del Regne)

L’actual kalebarraka matusalena.CAT, atiada pel bloc catalá Compromís pel catalaní, es pur  terrorisme turistic contra la Comunitat Valenciana per a asfixiar la seua malparada economia  un poquet més, i per a exterminar aixina la seua principal font de riquea: el TURISME.

Afegit a la insoportable corrupcio política,“made in Spain”, que ha escorregut la bojaca dels valencians, les sifres de l’evident MALTRACTAMENT i terrorisme financer contra  la Comunitat Valenciana canten en DO major,  perque , sent la CV , per la seua natural riquea, una de les majors contribuents a  l’erari public comu, es tambe una de les que ha rebut  menys compensacions quan ha governat l’esquilmadora esquerra.

 

Read more… →

PRIMAVERita VALENCIANA y KALEBORROKA MATUSALENA.CAT

Uncategorized

PRIMAVERita VALENCIANA y KALEBORROKA MATUSALENA.CAT

(versió en LLENGUA VALENCIANA a continuació)

La actual kaleborroka matusalena.CAT, atizada por el bloc catalá Compromís pel catalaní, es puro  terrorismo turístico contra la Comunidad Valenciana para asfixiar su maltrecha economía  un poquito más, y para exterminar así su principal fuente de riqueza: el TURISMO.

Añadido a la insoportable corrupción política,“made in Spain”, que ha esquilmado el bolsillo de los valencianos, las cifras del evidente MALTRATO y terrorismo financiero contra  la Comunidad Valencia cantan en DO mayor,  porque , siendo la CV , por su natural riqueza, una de las mayores contribuyentes al  erario público común, es también una de las  que ha recibido  menos compensaciones cuando ha gobernado la esquilmadora izquierda.

Read more… →

VOTO MUJER ESPANYOLA : II REPUBLICA ESPANYOLA

Uncategorized

VOTO MUJER ESPANYOLA : II REPUBLICA ESPANYOLA

DIA INTERNACIONAL de la MUJER TRABAJADORA.2012

http://www.teresafreedom.com//images/articles/mujer/dona2012/DONA2.low.leyproviolencia.JPGBREVE MEMORIA HISTÓRICA,  SACADA DEL DIARIO DE SESIONES,  PARA RECORDAR QUE EL VOTO  DE LA MUJER EN ESPAÑA SE ESTABLECIÓ  EN NOVIEMBRE DE 1933 , DURANTE LA II REPUBLICA ESPAÑOLA  (5 AÑOS DESPUÉS DE CONSEGUIRLO  EN U.K.)  .

  LA MUJER ESPAÑOLA CONSIGUIÓ SU VOTO GRACIAS A LA DERECHA ESPAÑOLA  QUE VOTÓ A FAVOR DEL VOTO FEMENINO   Y EN CONTRA DE LA MALA VOLUNTAD DE LA IZQUIERDA  SOCIALISTA Y COMUNISTA… ¡¡QUE LE NEGARON EL VOTO A LA MUJER ESPAÑOLA!! …..

Read more… →

“¿EDUKACIO PUBLIKA de KALITAT?” …

Uncategorized

“¿ EDUKACIO PUBLIKA de KALITAT?”…

¿ y SOCIALISTA?… ¡ IMPOSIBLE !

http://www.teresafreedom.com//images/articles/kalebarraka/EDUKACION PUBLIKA2.jpghttp://www.teresafreedom.com//images/articles/kalebarraka/Educ.decad1.abc.low.JPGEls ROBolucionaris de la KALEBARRAKA valenciana han exhibit estos dies, en les seues algarades teledirigides, uns cartelons  demanant  “volem una educació publica i de qualitat” . Recriminant , ademes, “uns (inexistents)  retalls” per part de la Conselleria d’Educacio com  responsables del  “quality  problem” edukatiu en Valencia ….

Demanen un IMPOSSIBLE .

El hui espectacular FRACAS EDUCATIU ESPANYOL  es producte genuí  del   fem  de Reforma Educativa que nos va importar el PSOE felipista  (LODE-LOGSE/ESO.1990) des de U.K. a principis dels ´80 i va rematar el zapaterato  illetrat en la seua LOE (2005) .

Read more… →

“¿ EDUKACION PUBLIKA de KALIDAD?” …

Uncategorized

“¿ EDUKACION PUBLIKA de KALIDAD?”…

¿ y SOCIALISTA?… ¡ IMPOSIBLE !.

http://www.teresafreedom.com//images/articles/kalebarraka/Educ.decad1.abc.low.JPGLos ROBolucionarios de la KALEBARRAKA valenciana han exhibido en sus algaradas teledirigidas, unos cartelones pidiendo  “volem una educación publica i de qualitat” . Recriminando , además, “uns INEXISTENTS  retalls” por parte de la Consellería de Educación como  los únicos  responsables del  “quality  problem” edukativo ….

Piden un IMPOSIBLE .

http://www.teresafreedom.com//images/articles/kalebarraka/EDUKACION PUBLIKA i de KALIDAD.jpgEl hoy espectacular FRACASO EDUCATIVO ESPAÑOL  es producto genuino  de  la  BASURA  de Reforma Educativa que nos importó el PSOE felipista  (LODE-LOGSE/ESO.1990) desde U.K. a principios de los ´80 y remachó el zapaterato  iletrado con su LOE .

Read more… →