Monthly Archives: April 2011

MARCELÍ IGLESIAS i LA CONDICIÓ d’ESCLAU :

MARCELÍ IGLESIAS i LA CONDICIÓ d\’ESCLAU :

REGNE d´ARAGÓ . Mentires Historiques.

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paissosDesde qu´els destins historics de  La Comunitat Aragonesa han caigut en la ret  del socialista –monitor d´esquí-  Marcelí Iglesies, la dignitat del milenari   Regne d\’Aragó camina feta quincalla en mans de tan iluminat personage : l´ha convertit en vassall enfeudat del nazi_onalcatalanisme  imperialista.
Convertit este socialista  “catalagonés”   en polsegós pelut de la “grandeur” invasora, Marcelí ha segut victima d´un agut atac de “complexitis-tremens”i  la seua jibarisada   materia gris ha segut abducida pel cicló.CAT : ha sucumbit a l\’embruixament…. monetari.
Obsessionat  per  impossar, dins de la innecessaria  `Ley de Llengües d\’Aragón´, eixa illetrada  cançoneta que “el catalaní (dialecte barceloní)  es una llengua propia d\’Aragó” , nos ha oficialisat tan solemne barbarisme historicolingüístic, per mig de  l´imposició  decretada contra   el  amansat  Poble  Aragonés.

Read more… →

MARCELÍ IGLESIAS y LA CONDICIÓN de ESCLAVO

MARCELÍ IGLESIAS y LA CONDICIÓN de ESCLAVO

REINO de ARAGÓN. Mentiras Históricas.
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paissos
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paissosDesde que los destinos históricos de  la Comunidad Aragonesa han caido en manos del socialista -monitor de esquí-  Marcelí Iglesias, la dignidad del milenario   Reino de Aragón anda hecha jirones en las redes de tan iluminado personaje :  lo ha convertido en vasallo enfeudado del nazi_onalcatalanismo  imperialista.
Convertido este socialista  “catalagonés”   en polvoriento felpudo de la “grandeur” invasora, Marcelí ha sido preso de  un agudo ataque de “complejitis-tremens”y  su jibarizada  materia gris ha sido abducida por el ciclón.CAT : ha sucumbido al hechizo…. monetario.

Read more… →

GUERNICAS i ESTAFES HISToRIQUES

GUERNICAS i ESTAFES HISTORIQUES

(II REPÚBLICA ESPANYOLA:14 D´ABRIL)

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/guernica/GUERNICA.Picasso.LV.low.JPG\"Un dels  episodis  mes explotats per  la gran Multinacional  de la Mentira sobre la Guerra inCivil Espanyola del ´36 es el dedicat al “bombardeig de Guernica” tan falsejat com infinitament repetit i pintat pels cuates de la cienciaficción  guerracivilista  …
Atenent el prestigi internacional de tota la rigurosa documentacio  de l\’historiador i coronel d\’aviacio Jesús Salas Larrazabal, s\’ha sifrat en menys de 130 vides les que es van perdre en el bombardeig contra la poblacio civil de Gernika per l\’aviacio alemana. Segons l\’opinio del dit expert "el nombre de morts maxim, per tots els conceptes, no va sobrepassar el de 126. Aixo tenint en compte, per eixemple, a tres gudaris que van morir en Guernica en eixes dates i que es trobaven allí de treball perque la ciutat albergava un hospital de sang. Es va suspendre el tradicional mercat dels dilluns, encara que, sense dubte, alguns dels que havien acudit de les localitats proximes es van quedar a passar el dia allí. Potser per eixa rao hi ha una vintena de cadavers sense identificar”.

Read more… →

GUERNICAS y ESTAFAS HISTÓRICAS

GUERNICAS y ESTAFAS HISTÓRICAS.

(II REPUBLICA :14 DE ABRIL )+ BLOG deMINUTO DIGITAL

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/guernica/GUERNICA.cuadro.low.JPG\"Uno de los  capítulos  más explotados por  la gran Multinacional  de la Mentira   sobre la Guerra inCivil Española del ´36 es el dedicado al “bombardeo de Guernica”, episodio tan falseado como infinitamente repetido y pintado por los cuates de la cienciaficción  guerracivilista  …
Atendiendo el prestigio internacional de toda la rigurosa documentación del historiador y coronel de aviación Jesús Salas Larrazabal, se ha cifrado en menos de 130 vidas las que se perdieron en el bombardeo contra la población civil de Gernika por la aviación alemana. En opinión de dicho experto "el número de muertos máximo, por todos los conceptos, no sobrepasó el de 126. Eso teniendo en cuenta, por ejemplo, a tres gudaris que murieron en Guernica en esas fechas y que se encontraban allí en función de que la villa albergaba un hospital de sangre. Se suspendió el tradicional mercado de los lunes, aunque, sin duda, algunos de los que habían acudido de las localidades próximas se quedaron a echar el día allí. Quizá por esa razón hay una veintena de cadáveres sin identificar”.

Read more… →

“paissos catalans´: A LINGÜISTIC BARBARISM”

“paissos catalans´AN IDIOTIC  BARBARISM"

RESPUESTA a THE GUARDIAN :(remitido el 4 abril.2011)
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/01/spain-catalonia-independence?INTCMP=SRCH

by Maria Teresa Puerto Ferre .Catedrática de Lengua Inglesa.Filóloga.
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/paissosTo clarify some of the misleading   facts  stated  by Julian Glover ( “Spain: why prosperous Catalans may beat  rebellious Basques….”  The Guardian, Friday 01.04.2011)  about the inexistent-ficticious  “paissos catalans” ,   here you are some of the  essential  facts  that will help you to understand the mad  ambitions of  the new  Catalan “feudal masters”  towards their  neighbouring regions  and, as a result,   the very serious problems Valencian, Aragonese and Balearic people are having with Catalan  nationalism and its “infamous and infectious Barceloni dialect” (=neocatalan  language of the 20th century). 
Vaclav Havel, the  brave Czeck intellectual   of the "Prague  Spring", said, long ago,  that  "totalitarian   Communism  was not dead: it would be reborn  under the mask of NATIONALISMS".  That is exactly what we are having at present  in the Basque  autonomy as well as in  the Catalan autonomy : Marxist-socialism (PSC/ERC)  associated to an imperialist   ultraright (PNV /  CIU) .  " Vasconia and Cataluña have been  two  perk-autonomies   whose  wealth, industrialization  and top-living standards  have been built up  over the last two centuries at the expense of the desindustrialization  and poverty  of the  rest regions of  Spain"  as my university professor Antonio Ubieto used  to tell us  in the  sixties. And he was right.  Their privileged position next to Europe  has  provided them with   the  advantageous  means leading to progress. They have used  their "pressure arms"  – terrorism  ETA/Terra Lliure, antidemocratic Electoral  Law-   to obtain all these advantageous  "perks".

Read more… →