Monthly Archives: August 2009

”CORRELLENGUA: UN GREMLIN PANDÉMIC”

"CORRELLENGUA: UN GREMLIN PANDÉMIC"

 

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/catalunya/correllengua.low.bmp\"L\’esquerra-olímpica, ( eixa del Pentatlón-barceloní), esta  afectada  d\’una malaltossa viriasis "lingüística" en greu proces de descomposicio. Massivament intoxicada pels estrategues de l\’esperántic I.E.C., ( alquimistes del gremlin-la-nostra-llengua), nos passegen, insolents, el dogma flamíger de la saviduria panca. En realitat es tracta de deplegar pels dominis del Regne   uns inconfessables complexos freudians: el de la seua inferioritat e ignorancia suprema, el del seu imperialisme desbocat i antidemocrátic.
El passat 29 de juny , en Lerida, va tindre lloc la posada en escena del XIIIer gremlin Correllengua que concloura el proxim 7 de novembre en Perpiñán en el mos de la “Franja de Ponent ARAGONESA”, ya espoliat i assimilat per “reial decret” de l\’Imperi montillesco …. 
Pero… no es tracta nomes d\’una  “promoció cultural” , sino que te un fort contingut reivindicatiu del concepte \’Pastïsssssssos Catalans\’, que engloba des del sud de França fins a l\’extrem mes septentrional d\’Alacant, passant (ara també)  per les comarques orientals d\’Aragó i les “illes”  Balears.  Tot este vast ”imperi catalanesch” queda resumit  en la  engayifa  ensenyada als xiquets: "de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó"….

Read more… →

CORRELENGUA:UN GREMLIN PANDÉMICO

CORRELLENGUA:UN GREMLIN PANDÉMICO

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/catalunya/correllengua3.low.JPG\"La izquierda-olímpica, ( la del Pentatlón-barceloní ), está  afectada  de una enfermiza viriasis "llingüística" en grave proceso de descomposición expansiva. Masivamente intoxicada por los estrategas  del esperántico I.E.C., (alquimistas del gremlin-la-nostra-llengua), nos pasean insolentes el dogma flamígero de la sabiduría panca. En realidad se trata de desplegar por los dominios del Regne un inconfesable complejo freudiano: el de su suprema ignorancia, el de su imperialismo  caduco y antidemocrático …
El passado 29 de junio , en Lérida, tuvo lugar la puesta en escena del XIIIer gremlin Correllengua que concluirá el prÓximo 7 de noviembre en Perpiñán con el bocado de la “Franja de Ponent ARAGONESA”, ya expoliado y asimilado por Real Decreto del Imperio montillesco …. 

Read more… →

”Catacumbes Llingüístiques”

"Catacumbes Llingüístiques"

LLENGUA VALENCIANA

Llig en prensa universitaria estrangera (L.U.G,Jan.2008) les declaracions de Viesturs Koziols, actiu sindicalista del Sindicat d\’Estudiants de la Universitat de Riga (Letonia) a proposit de l\’educacio que els jóvens letons varen rebre  durant els temps de l\’ocupaci¢n russa fins a la caiguda del Mur de la Vergonya Socialista en 1989. La maquinaria llava-cervells marxisto-leninista va funcionar en guant de ferro durant els mes de quaranta anys de la invasió russa de Letonia baix la DICTADURA COMUNISTA.
Viesturs dia aço en la entrevista: "Sabem que mes del 70% de lo que nos  havien  ensenyat en les escoles SOVIETS  era MENTIRA – afirma categòricament Koziols – i que estavem obligats a endevinar pel nostre compte quina part de lo que varem aprendre respon a la veritat. No obstant això, aço no es lo pijor…"

Read more… →

”CATACUMBAS LINGÜÍSTICAS”

"CATACUMBAS LINGÜÍSTICAS"

LENGUA VALENCIANA

Leo en prensa universitaria extranjera (L.U.G.,Jan.2008) las declaraciones de Viesturs Koziols, activo sindicalista del Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Riga (Letonia) a propósito de la educaci¢n que los jóvenes letones recibieron  durante los tiempos de la ocupación rusa hasta la Caida del Muro de la Vergüenza Socialista en 1989. La maquinaria lava-cerebros marxista-leninista funcionó con guante de hierro durante los más de cuarenta años de la invasión rusa de Letonia bajo, la DICTADURA COMUNISTA.
Viesturs decía esto: "Sabemos que más del 70% de lo que nos habían  enseñado en las escuelas SOVIETS  era MENTIRA – afirma categóricamente Koziols – y que estamos obligados a averiguar por nuestra cuenta qué parte de lo que aprendimos responde a la verdad. Sin embargo esto no es lo peor…"

Read more… →

UNA CATEDRA FULLANA contra la IGNORANCIA ACOMPLEXADA

UNA CATEDRA  FULLANA  contra la   IGNORANCIA ACOMPLEXADA

LLENGUA VALENCIANA

El President Camps  faria be en   sacsar-se la molície  servil que nos va muntar Zaplana en la seua  obsoleta i domesticada  AVL  (=Academia antivalenciana de la Llengua barceloní) i , per llealtat al Poble Valencia  faria be en   restaurar   i dotar  una CATEDRA de la LLENGUA VALENCIANA  en alguna de les universitats de la CV , vigilant, severíssimament,  el pedigrí  “authentic”  dels seus professors:  lliure de  “traidors i venuts”.
 I , per a  ser fidels a una centenaria tradicio  ya creada,  dita  CATEDRA  deuria  rescatar el nom del nostre gran filolec valencia,  Pare Lluis FULLANA , restaurant aixina  i recuperant  lo que  va existir  fa ara quasi un sigle.

Read more… →

UNA CATEDRA FULLANA contra la IGNORANCIA ACOMPLEJADA

UNA CATEDRA  FULLANA  contra la IGNORANCIA ACOMPLEJADA

LLENGUA VALENCIANA

El President Camps  haría bien en sacudirse la molicie  servil que nos montó Zaplana con su  obsoleta y domesticada  AVL  (=Academia antiValenciana de la Lengua barceloní) y , por lealtad al Poble Valencià  haría bien en   restaurar   y dotar  una CATEDRA de la LENGUA VALENCIANA  en alguna de las Universidades de la CV , vigilando, severísimamente,  el pedigrí  “authentic”  de sus profesores:  libre de  “traidors i venuts”.
Y, para  ser fieles a una centenaria tradición  ya creada,  dicha  CATEDRA  deberia de  rescatar el nombre de nuestro gran filólogo valenciano,  Pare Lluis FULLANA , restaurando así  y recuperando algo que ya existió  hace ahora casi un siglo.

Read more… →