Monthly Archives: October 2008

”35-Ubú PREMIS d´OCTUBRE”

"35-Ubú PREMIS d´OCTUBRE"

 

El pasat 28-0  contemplaba embelesada el "sopar de germanor dels  35-Ubú-Premis d´Octubre", transmutada i arrebatada   pels quilos, tones,  quintals!! de sabidura monchetil per metre quadrat, acodits al bombo sardaner de l\’Ubú-librero Eliseu .
¡Qué Olimpo de cultura llibrera "normalitzada!" ¡Qué “gaudida” de besamàns catalanescs!  ¡Qué Rendició-de-Breda  a la pujolina! ¡Qué entrega sublimada als "mossos literaris de l´illa ayatolenca"…  !Qué grouchesca moguda d´acomplexats redimits pel dogma ! ­ Qué terratremol de pedra filosofal!…..
Allí  estaven tots els ubús del PCUs-panca, els nostalgics de l\’antifranquisme trasnoctat  …l\’Eliseu,el Girona, el  Foix, el Pla, el  Dalí, el Miró el Fontseré ,… Tota la colla de la retro-progresía nostálgica del \’68  en  el seu, no menys trasnoctat,  "look hippiloyo"….i les seues cochambres prédiques.

Read more… →

”LA LEPRA CATALANA” de BLASCO IBAÑEZ,… VERSIÓN SIGLO XXI

\"catalunya_teta_loba_low.JPG\"LA LEPRA CATALANA"  de BLASCO IBAÑEZ,…. .Siglo XXI

(ENTREVISTA de La Vanguardia)

ELISEU CLIMENT,  fundador de ´El Temps´ y del Centre Octubre de Valencia, pancatalanista (sede del I.E.C.) en el antiguo edificio modernista "El Siglo Valenciano" de la calle San Fernando de Valencia:
El catalán goza de excelente salud. ¡Y también en Valencia!”……
Nací en Llombai, marquesado de Borja. En el cole me obligaron a hablar castellano y de joven publicábamos un libro en catalán al año en toda Valencia: hoy tenemos CUATRO    teles en catalán, que está salvado. Construimos un área económica común para el arco mediterráneo. Exhibimos ahora los cabellos de Lucrecia Borja, robados de su urna por lord Byron en pleno arrebato necrofílico. ¡La bella papisa Borja: el gran amor del poeta Pietro Bembo!
¡Qué tórrido romance! …
Sus cabellos retornan a Valencia, patria de la lengua de Lucrecia, la que hablaron los papas Borja y donde aún hablamos como ellos.
El Papa hablaba valenciano…..

Read more… →

BRIGADAS INTERNACIONALES o ¿LA BANDA del DÉSPOTA STALIN?

BRIGADAS INTERNACIONALES o ¿LA BANDA deL DESPOTA  STALIN?

Aquella famosa definición del Socialismo que Sir Winston Churchill  dio en los años ’40 :”Es la ideologia del fracaso, el credo de la ignorancia y la prédica de la envidia . Sus virtudes genéticas más representativas son la MENTIRA y el reparto igualitario de la miseria”…. , aquella brillante definición está plena  de vida en nuestro siglo XXI . 
Gracias  a esa genética  embustera, fabricante de MENTIRAS HISTÓRICAS , el Socialismo-made-in-Spain alcanza siempre el oro  del medallero .  Creo que es la enésima vez que ZP resucita esta milonga  de la “rehabilitación  de los derrotados de la Guerra inCivil del ´36”  y  usa siempre este señuelo :
a)  como cortina de humo  de la bancarrota financiera   zapaterina ,
b) como máquina de fabricar  odio fratricida  y división entre españoles , y
c) como mordida sacaperras  a costa del esquilmado erario público .
No falla.

Read more… →

“CRONOLOGIA HISTORICA de la LLENGUA VALENCIANA”.Mª Teresa Puerto y colab.

Sigle XIV. L’assentament  de la LLENGUA VALENCIANA (cont.)

AUTORS (2ª part)

FRANCESC EIXIMENIS
Francesc Eiximenis (1325-1409) es un franciscà catala, de Girona, que es forma en Oxford, Paris i Colonia  fins a que en 1383 s’instala en Valencia i depren la LLENGUA VALENCIANA. En els seus escrits podem llegir la distincio clara que fa entre el seu catala (dialecte del Provenzal)  i la LLENGUA VALENCIANA i el seu interes personal per a deprende la nostra llengua, per ser la de major prestigi en aquell  moment.
Una de les seues obres mes conegudes: Final del Proemi del “Art del Ben Morir”, en la que, al final del proemi de l’edicio feta en Barcelona en l’any 1507, Eiximenis diu: …he desliberat traure´l segons la possibilitat del meu pobre entendre en llengua valenciana e manifest estil”
En una edicio anterior (1491), Francesc Eximenis, afirmava: “deliberé de traure’l segons la posibilidad del meu pobre entendre en lenguaje català clar e manifest estill”; pero en l’edicio barcelonina de 1507 del mateix opuscul, feta a la vista de la valenciana de 1497, la susdita frase la rectifica i apareix aixina: “…he desliberat traure´l segons la possibilitat del meu pobre entendre en llengua valenciana e manifest estil.
La  Llengua  Valenciana  era  la de major prestigi  en aquell moment  puix que tot el mosaic de dialectes catalans  eren dialectes derivats del Provençal. Pero el procés de suplantacio denominativa pels  editors  ya apuntava intencions …

Read more… →

VALÉNCIA, REGNE CRISTIA i VISIGOT ,ABANS QUE MORO

VALÉNCIA, REGNE CRISTIA i VISIGOT, ABANS QUE  MORO

 Mal esta que  el nazionalcatalanisme  estiga portant del ronsal i en  orelleres  a una gran quantitat de “panolis” escolars valencians camí del  delirant imaginari colectiu nazi_onalista , de troles  i barbarismes historics contra Valencia.
 Pero lo que em pareix increïble es que ilustrades organisacions socials , tradicionalment valencianes , (Rogle Cultural Constantí Llombart, la Plataforma Juvenil Valencianista, l\’Ateneu Cultural Borrianenc, el Grup Cultural Ilicità Tonic Sansano i el Colectiu Ecologista Cavanilles.,.. ) hagen caigut   en el desproposit historic  de subscriure un  “manifest creacionista”  ,  elaborat per un  colectiu del Centre Cultural Islamic de Valencia en el que reivindica el Regne  Taifa Valencià  de 1009  com a  punt de partida del Regne de Valencia i com a origen del poble valencià. Pero ¿que nos  esta  passant als valencians en estes immenses goles   deglutint cienciaficcio historica?
En  opinio  del fals Manifest  , la teoria que situa el naixement del Regne Valencia l\’any 1238 despres  de l\’entrada del Rei Jaume I en la ciutat, es una "visió sectaria  e interessada" de la historia,   l\’objectiu de la qual es vincular l\’origen d\’esta terra unicament   en   el cristianisme. I, a continuacio fixen en el 1009 l\’origen de la Taifa regnícola de Valencia ,… ¿per la gracia d\’Alà?   .  ¿Com poden caure alguns valencians en tan burdes  manipulacions? .
 

Read more… →

VALENCIA ,REINO CRISTIANO Y VISIGODO, ANTES QUE MORO

VALENCIA ,REINO CRISTIANO Y VISIGODO, ANTES QUE MORO

 Mal está que  el nazionalcatalanismo esté llevando del ronzal y con orejeras  a una gran cantidad de pardillos escolares valencianos camino del  delirante imaginario colectivo nazi_onalista , de trolas  y barbarismos históricos contra Valencia.
 Pero lo que me parece increíble es que ilustradas organizaciones sociales , tradicionalmente valencianas , (Rogle Cultural Constantí Llombart, la Plataforma Juvenil Valencianista, el Ateneu Cultural Borrianenc, el Grup Cultural Ilicità Tonico Sansano y el Colectiu Ecologista Cavanilles.,.. ) hayan caido   en el despropósito histórico  de suscribir un  “manifiesto creacionista”  ,  elaborado por un  colectivo del Centro Cultural Islámico de Valencia en el que reivindica el Reino de Taifa de 1009  como  punto de partida del Reino de Valencia y como origen del pueblo valenciano. ¿Pero qué nos está pasando a los valencianos con estas inmensas tragaderas deglutiendo cienciaficción histórica?
En  opinión  del  islamizado  Manifest  , la teoría que sitúa el nacimiento del Reino Valencia en el año 1238 tras la entrada del Rey Jaume I en la ciudad, es una "visión sesgada e interesada" de la historia cuyo objetivo es vincular el origen de esta tierra únicamente con el Cristianismo. Y, a continuación fijan en el 1009 el origen del Reino Taifa de Valencia ,… ¿por la gracia de Alá?   . ¿Cómo pueden caer algunos valencianos en tan burdas  manipulaciones? .
Nos inventa  mentiras históricas   el  nazionalcatalanismo ¡ y a tragar!  .  Nos reinventan  los kulturales-islámicos nuestros orígenes  …¡ y  a tragar! .  ¿Tan mal andamos el “poble  valencià” como para que vengan los de fuera a  reescribir nuestra historia ?.

Read more… →

“CRONOLOGIA HISTORICA de la LLENGUA VALENCIANA”. Mª TERESA PUERTO y colab.

SIGLE XIV . L´ASSENTAMENT DE LA LLENGUA VALENCIANA

TESTIMONIS HISTORICS  y  BIBLIOGRAFICS  :
( Pag.8.)

Encara que les calamitats assolen la major part del sigle XIV europeu, derivades de la pesta,les fams, les guerres, la sequía, les inundacions, i la crisis economica, politica, religiosa imoral, resulta sorprenent l’espectacular desenroll del Regne de Valencia que determina la   consolidacio de la seua llengua i lliteratura.
La primera mitat del sigle XIV s’ompli en Valencia dels acontenyiments derivats dels problemes interns de la Corona d’Arago. Els breus regnats de Pere I el Gran i d’Alfons I el Lliberal, els constants problemes successoris, les reivindicacions permanents de l’aristocracia cada volta que pujava al tro un nou monarca, les conquistes mediterranees, les invasions sarraïnes,marcaran el desenroll d’una societat valenciana, segura de si mateixa que camina imparable cap al seu Sigle d’Or de llengua i lliteratura.

Read more… →

GARCIA LORCA :EL ZAPATERINO “REALITY SHOW” d

EL ZAPATERINO   “REALITY SHOW” de GARCIA LORCA

(I)

 

Al poco de  la caida del Muro de la Vergüenza Socialista, en 1989, el Presidente ruso Gorbachov abrió los Archivos  de Moscú  y le ofreció a Felipe González la publicación de toda  la documentación comunista que contenían sobre la Guerra Civil Española de 1936. 
Asustado por lo que dichos archivos pudieran desvelar en contra del  PSOE ,  (máximo responsable supremo  de tan incivil contienda)  Felipe Gonzalez  los rechazó y fueron a parar a  la  Harvard University Press,  que compró sus derechos de edición . Su publicación fue ejecutada en el conocido libro “The Black Book of Communism”  (Harvard University Press. Cambridge .Massachusetts .1997) cuya edición española “El Libro Negro del Comunismo” la hizo la  Planeta-espasa.1998..
En el capítulo dedicado a la Guerra Civil Española de dicho libro  leemos : “la España de los años 1936/39 era un  lugar de ensayo para los sovieticos  …. sus objetivos más urgentes era el conseguir que el Partido Comunista Español (completamente supervisado por los servicios de la KOMITERN  y del NKDV ) se hiciera con el poder del estado  con el fin de que la II Republica Española siguiera los deseos de Moscú. Este objetivo implicaba instaurar  los metodos sovieticos, en primer lugar la omnipresencia del sistema  policial y la liquidacion de todas las fuerzas no comunistas”  (pág. 379) …

 

Read more… →

MÁRFEGAS , NAZIS y…..BÁRBAROS DE LA HISTORIA

MÁRFEGAS , NAZIS  y…..BÁRBAROS DE  LA HISTORIA !

 

El caso endémico del nazi_onalSocialismo español, cada día más bárbaro e iletrado, solo tiene parangón  con el  decadente izquierdismo del cuartermundo cubano ¡o venezolano!. Todos los  izquierdismos están de siniestro total y  , con sus radicales facciones nazionalistas,  necesitan una urgente  operación de “lifting” que les levante , no ya su avejentada ideología, sino también  que les restaure  su bárbaro desconocimiento de la Historia .
 Aplicada la cota de degradación  a la Esquerra  Republicana  catalenciana ,  el destarifo  bufonesco    alcanza  cimas  de paranoia-tremens. Hablamos del ridículo “show”  esperpéntico  de exhibición panca  de la  “márfega” PratRibarina   por la banda de la porra carodrovirechina el pasado 9 d´Octubre  en  una fachada de la Plaza del Ayuntamiento.

Read more… →

JAUME I, un rei brau e innovador , …. un POBLE VALENCIÀ ¿rendit i agenollat

JAUME I, un rei  brau e innovador ,  …. un POBLE VALENCIÀ  ¿rendit i agenollat?

9 d´Octubre
A diferencia  de la casta política   catalana  i basca , que només celebren  derrotes històriques  i   les han ploricat sempre   en singular profit econòmic , el  real  Poble Valencià  te  a favor les seues   triumfadores gestes historiques i una incomparable historia foral que  mai ha sabut explotar profitosament com  sempre han fet  els atres  espavilats veïns . ¿Què li passa al  Poble Valencià?
  Sovint m\’he preguntat per  quina   raó   si el Titul VIII , Artº 138 de la Constitució Espanyola  diu clarament que :
“1. L\’Estat garantisa la realisació efectiva del principi de solidaritat consagrat en l\’articul 2 de la Constitució, vigilant  l\’establiment d\’un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, i atenent en particular a les circumstancies del fet insular.”

Read more… →